48. évfolyam, 2002. 1–2. szám

Archívum

 


TARTALOM

GÁBORJÁNI SZABÓ Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe

11

Rezümé

Teljes cikk

POGÁNYNÉ Rózsa Gabriella: A német katalogizálási hagyományok a magyar könyvtárakban

28

Rezümé

Teljes cikk

PAJOR Enikő: A webKat.hu fejlesztés utáni változatáról

43

Rezümé

Teljes cikk

KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN Alexandra: Minőségszemlélet egy orvosi könyvtárban

55

Rezümé

Teljes cikk

TAMÁSI Csilla: Könyvtárhasználók és közkönyvtárak

71

Rezümé

Teljes cikk

BÉNYEI Miklós: Gondolatok a könyv- és könyvtári kultúra két évszázadáról

101

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

RÓZSA György: A fejlődő országok haladásának útja „globális könyvtárakkal kikövezett”

121

Rezümé

Teljes cikk

GAZDAG Tiborné: Az IFLA közelről: az Időszaki Kiadványok Szekciója az IFLA szervezetében

124

Rezümé

Teljes cikk

PAJOR Enikő: Gallica – digitalizálási program a Francia Nemzeti Könyvtárban

130

Rezümé

Teljes cikk

MOHOR Jenő: Olasz lépések a tárgyi feltárás új módja felé

148

Rezümé

Teljes cikk

BAWDEN, David: Információs és digitális írástudás: a fogalmak áttekintése

157

Rezümé

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Megkésett ismertetés 

Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere 
(Szerk. Horváth Tibor és Papp István) (Ism.: Futala Tibor)

164

Rezümé

Célok és eszközök (minőség és menedzserek) 

Skaliczki Judit – Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban (Ism.: Mohor Jenő)

167

Rezümé

Az eltűnt idő nyomában, de előre is tekintve 

A Békés Megyei könyvtár évkönyve 1952-2002. (Ism.: Futala Tibor)

170

Rezümé

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI
SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL  

173

 

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

1–118

119–207

 

Könyvtár- és információtudomány

183

283

Könyvtár- és tájékoztatásügy

183

285

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

207

305

Munkafolyamatok és szolgáltatások

217

313

Tájékoztatási rendszerek

243

324

Vezetés, irányítás

245

329

Felhasználók és használat

254

     339

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

262

     347

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

268

     350

Kapcsolódó területek

279

355

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek