41. évfolyam, 1995. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

388

 

SKALICZKI Judit:
A közművelődési könyvtárak jövőjéről

393

Rezümé

Teljes cikk

NAGY Attila:
Könyvtárosi jövőkép - szociológus szemmel

400

Rezümé

Teljes cikk

URBÁN László:
Az egyetemi könyvtárak fejlesztésének térigényei

406

Rezümé

Teljes cikk

ALLISON, Christine:
A magyar felsőoktatás és a világbanki támogatás

419

Rezümé

Teljes cikk

NEAL, Allison:
A Tankönyv és Felsőoktatási Könyvtárak Program Könyvtári Álprogramjának összefoglaló jelentése

422

Rezümé

Teljes cikk

DÖMÖTÖR Lajosné:
Állománybecslés magyar felsőoktatási könyvtárakban Conspectus opusú állománybecslés végrehajtásának lehetősége

433

Rezümé

Teljes cikk

PÉTERFI Rita:
Az információs brókeri tevékenység az MTl Sajtóbankjában

442

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

KOLTAY Tibor:
Elektronikus folyóiratok a hálózaton: a jövő útja?

449

 

Teljes cikk

COX, John:
Az információtovábbítás új útjai és hatásuk a könyvtárakra:megoldott és sokasodó problémák (Ford.: Koltay Tibor)

453

 

Teljes cikk

KÜRTI Lászlóné:
Voucher - új fizetési mód a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben

456

 

Teljes cikk

BESSELAAR, M. van der:
Könyvtári törvénykezés Hollandiában - egy sajnálatos történet? (Ford.: Rácz Levente)

458

 

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Az információs bróker kézikönyve
RUGGE, Sue - GLOSSBRENNER, Alfred: The information broker's handbook (Ism.: Tószegi Zsuzsanna)

461

 

 

Bibliográfia a volt NDK-ban született titkos minősítésű disszertációkról
BLECK, Wilhelm - MERTENS, Lothar: Bibliographie der geheimen DDR-Dissertationen Bd. 1. Bibliographie (Ism.: Kővendi Dénes)

468

 

 

Erkölcsi dilemmák a könyvtárakban
WHITE, Herbert S.: Ethical dilemmas in libraries (Ism.: Rácz Levente)
469    
Angol helyismereti irányelvek
Local studies libraries. Library Association guidelines for local studies provision in public libraries (Ism.: Szabó Eszter, Bényei Miklós)
471    

Újabb könyv az Internetről
GÁCS Lajos: Mi az Internet? (Ism.: Koltay Tibor)

475

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

477

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

481

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

499

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

507

Tájékoztatási rendszerek

 

525

Vezetés, irányítás

 

532

Felhasználók és használat

 

540

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

545

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

546

Kapcsolódó területek  

552

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek