41. évfolyam, 1995. 2. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

192

 

KATSÁNYI Sándor
Párhuzamos életrajzok. Gulyás Pál, Szabó Ervin és a korszerű közkönyvtár gondolatának kibontakozása

199

Rezümé

Teljes cikk

KOVÁCS Ilona
Az európai könyvtárak hungarika anyaga. Beszámoló egy felmérés tapasztalatairól

209

Rezümé

Teljes cikk

ZALAINÉ KOVÁCS Éva
Menedzsment az egyetemi könyvtárakban

219

Rezümé

Teljes cikk

VIDRA SZABÓ Ferenc
A könyvtárosok képzettsége

236

Rezümé

Teljes cikk

GÁSPÁRNÉ DEMETER Judit
Új kölcsönzőtér a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárában

251

Rezümé

Teljes cikk

BAKONYI Géza
Válasz az OSZK Fejlesztési Osztályának

255

Rezümé

Teljes cikk

OSZK Fejlesztési Osztály
A nemzeti adatcsere formátum és az összevont adatelemek

257

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

LÉCESNÉ MESTERHÁZI-NAGY Márta
A magyar egyetemi doktori disszertációkban közzétett kutatási információk nemzetközi hasznosításának lehetőségei

265

 

Teljes cikk

TÖRNUDD, Elin
Országos információellátás könyvtári együttműködéssel (Ford.: Orbán Éva)

276

 

Teljes cikk

WEISS Márta
A könyvtárügy helyzete Szlovákiában

282

 

Teljes cikk
DEÉ NAGY Anikó
A marosvásárhelyi Teleki Téka

284

 

Teljes cikk

CHOPRA, Hans, Raj
A könyvtáros hivatás Magyarországon

292

 

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

"Ég a könyvtár!"
FORTSON, Judith: Disaster planning and recovery. A how-to-do-it manual for librarians and archivists (Ism.: M. Fülöp Géza)

297

 

 

A tudományos szaksajtó kezdetei hazánkban
BATÁRI Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon. 1721-1864 (Ism.: Móra László)

299

 

 

Egy százéves könyvtárról
KÉGLI Ferenc: 100 éves könyvtár Székesfehérváron (Ism.: Tóthné Kurán Júlia)

301

   
Használóképzés a felsőoktatási könyvtárakban
User education in academic libraries. Ed. by Hugh Fleming (Ism.: Koltay Tibor)

303

   

Nagy Internet kalauz
GAFFIN, Aden: Nagy Internet-kalauz mindenkinek (Ism.: Koltay Tibor)

304

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

307

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

310

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

325

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

336

Tájékoztatási rendszerek

 

352

Vezetés, irányítás

 

362

Felhasználók és használat

 

368

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

370

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

373

Kapcsolódó területek  

378

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek