39. évfolyam, 1993. 2. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

174
177

 

SZENTE Ferenc
A világ, amelyben könyvtáros vagy

181

Rezümé

Teljes cikk

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1992. évi munkája

185

Rezümé

Teljes cikk

GYESZLY D. Suzanne - PATAKI Gábor- TOKAJI NAGY Erzsébet
Az Országos Széchényi Könyvtár olvasószolgálati és tájékoztatási főosztályán hozzáférhető számítógépes adatbázisok.

194

Rezümé

Teljes cikk

ANDRÁSSY Lászlóné
Az alapítványi intézmény története

198

Rezümé

Teljes cikk

KUTTORNÉ TELEK Judit
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár története

206

Rezümé

Teljes cikk

GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
Füstbe ment tervek, avagy a vállalati évek valósága
211 Rezümé Teljes cikk

GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
Kerekasztal-konferencia Magyarországon a mezőgazdasági könyvtárak között

216 Rezümé Teljes cikk

(R.Á.)
Mezőgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak CD-ROM ellátottsága Számítógépes adatbázisok

218 Rezümé  

ZALAINÉ KOVÁCS Éva
Az agrárkönyvtári hálózat - egy tagkönyvtár szemszögéből

222 Rezümé Teljes cikk

MONSPART Judit
Az információellátás időszerűsége és a szolgáltatások iránti igény agrár szakemberek körében

225

Rezümé

Teljes cikk

KOVÁCS Mária
Egyházi iskolák könyvtárai: múlt, jelen, jövő

238

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

LAUX, Wolfrudolf
A mezőgazdasági könyvtárügy és dokumentáció, valamint a könyvtári szövetségek feladatai Németországban
(Töm.: Gulácsiné Pápay Erika)

245

 

Teljes cikk

BRYANT, Mary Nell
A kelet-európai parlamenti információs rendszerek fejlesztése
(Töm.: Prőhle Éva)

251

 

 

VITIELLO, Giuseppe
A francia könyvtári rendszer
(Töm.: Mohor Jenő)

254

 

Teljes cikk

KOLTAY Tibor
Nyílt rendszerek összekapcsolása - Open Systems Interconnections, OSI. Szemle

258

 

 

GYESZLY D. Suzanne
Az Egyesült Államok elnöki könyvtárai Roosevelttől Bushig
262

Teljes cikk

KROGER, Suzanne
Új utak a gyerekkönyvtári munkában?
(Töm.: Kovács Mária)

266

KÖNYVSZEMLE

Könyvtárvezetők. Sikeres stratégiák és stílusok
SHELDON, Brooke E.: Styles and strategies for success. (Ism.: Hegyközi Ilona)

269

 

 

Információtechnológia a templomokban
MORGAN, Gareth G.: Information systems as a tool for communication in churches és MORGAN, Gareth G.: ITEM. Information Technology Ecclesiastical Method.
(Ism.: Kovács Mária)

271

 

 

Hiánypótló kezdeményezés a mezőgazdaságban
Mezőgazdasági szakkatalógus. Felhasználói kézikönyv
(Ism.: Káposzta József)
273    
Pénzszerzés amerikai módra
STEELE, V. - ELDER, S.: Becoming a fundraiser (Ism.: Fazokas Eszter)
274    

Mindentudó "kisokos" az alapítványokról
SZIRMAINÉ VERES Ibolya: Minden egy helyen az alapítványoknál (Ism.: Kovács Katalin)

277

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

279

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

282

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

291

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

299

Tájékoztatási rendszerek

 

321

Vezetés, irányítás

 

326

Felhasználók és használat

 

331

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

334

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

342

Kapcsolódó területek  

347

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek