Tartalom

Kategória: 2016/ 1

Könyvtárpolitika
Mészáros Tamás: Értékmentés diaszpórában, avagy új gyarapítási lehetőség a Kárpát-medence könyvtárai számára

Műhelykérdések
Redl Károly – Mezey László Miklós: „A könyvtár, ami összeköt”
Dóra László: Mit olvastunk 2015-ben?

Konferenciák
Bella Katalin: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II.

Perszonália
Rácz Ágnes – Mezey László Miklós: Berlász Jenő (1911-2015)

Könyv
Pallósiné Toldi Márta: Alkotókedvet ajándékba, autentikus forrásból

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2016/ 1

„A Mikes Kelemen Program jelenlegi, magyarországi fázisában a 2014-es gyűjtésből beérkezett, túlnyomórészt – a gyűjtés módszerének eredményeképpen – papíralapú dokumentumok feldolgozása zajlik, erre az Országos Széchényi Könyvtár kapott megbízást, minthogy alapfeladata, hogy a lehető legteljesebb hungarika-gyűjteményt hozza létre, vagyis összegyűjtse a mindenkor Magyarországgal és a magyar kultúrával bármilyen módon kapcsolatba hozható dokumentumokat.” (Mészáros Tamás) (tovább…)

Értékmentés a diaszpórában, avagy új gyarapítási lehetőség a Kárpát-medence könyvtárai számára

Kategória: 2016/ 1

Jelentés a Mikes Kelemen Programról

Bevezető

Az utóbbi években szép számmal születtek programok a diaszpórában élő magyarok értékeinek, hagyatékainak megmentése céljából. Érdemes megemlíteni az Ithaka és a Rodostó Programokat, amelyekkel a Nemzeti Kulturális Alap a könyvtáraknak, múzeumoknak és levéltáraknak nyújtott pályázati lehetőséget értékes külföldi hagyatékok hazahozatalára. Ezek a programok feltételezték, hogy a közművelődési intézmények átfogó ismerettel rendelkeznek a diaszpóra magyarságának kulturális életével kapcsolatban, és a pályázás során egy-egy, az adott intézmény profiljának leginkább megfelelő hagyaték hazahozatalát engedték meg. (tovább…)

Címkék: , ,

„A könyvtár, ami összeköt”

Kategória: 2016/ 1

A Magyar Országgyűlés elnöke 2015-ben immár ötödik alkalommal hirdette meg
A könyvtár, ami összeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című programot.

Az elmúlt évek során 59 könyvtáros kolléga vett részt a programon, hét ország 29 településéből, pontosabban 21 városból és 8 faluból. Ezáltal jelentős lépést tettünk a kijelölt cél megvalósítása felé, nevezetesen, hogy jöjjön létre a könyvtárosok körében egy olyan személyes kapcsolatokon alapuló, a Kárpát-medencét átölelő szakmai hálózat, amely felhasználható különböző szakmai kérdések megoldása és az anyanyelvi kultúra ápolása érdekében. Ugyanis az olvasásnak kitüntetett szerepe van az anyanyelvi kultúra megőrzésében. (tovább…)

Címkék:

Mit olvastunk 2015-ben?

Kategória: 2016/ 1

Miközben a nyomtatott könyvek vásárlásának statisztikái egyre kedvezőtlenebbek, ezzel párhuzamosan a könyvtárhasználók száma is csökken. Az kereskedelmi adatok azt jelzik, hogy az elektronikus könyvek eladása stagnál, és az eladott e-könyv olvasók száma sem emelkedik. Néhány projekt – amely a nyomtatott könyvek digitalizálását szorgalmazza – pedig lassan halad előre. (tovább…)

Címkék: ,

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II.

Kategória: 2016/ 1

„Fölcsaptam könyvtárosnak, ahol helybe hozták nekem a világot.”

(Várkonyi Nándor)

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 2015-ben a tudománynak mint hiteles ismeretszerzéshez segítő eszköznek a fontosságát emelte ki valós és a virtuális világunkban egyaránt. Ehhez kapcsolódva a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének bemutatását, a könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárását célul választva került megrendezésre immár másodszor a Valóságos könyvtár, könyvtári valóság című konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében. (tovább…)

Címkék: , ,

Berlász Jenő (1911 – 2015)

Kategória: 2016/ 1

(1911-2015)

Életének 105. évében, 2015. december 8-án elhunyt Berlász Jenő, az Országos Széchényi Könyvtár legidősebb tudós munkatársa.

1911. augusztus 28-án született Budapesten. Édesapjának társadalomtudományi és történeti munkákból álló magánkönyvtára volt szellemi tájékozódásának első műhelye. Középiskolás korában rendszeres könyvtárlátogató vált belőle, és a Fővárosi Könyvtárban jegyezte el magát a történelemtudománnyal. 1930-ban érettségizett, egy esztendei katonai szolgálat után a budapesti egyetem történelem-földrajz szakára iratkozott be. Tanárai között volt Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér és Hajnal István. A Domanovszky Művelődéstörténeti Intézet könyvtárosaként sajátította el a források földolgozásának módszereit, itt képezte magát gazdaságtörténésszé. (tovább…)

Címkék:

Alkotókedvet ajándékba, autentikus forrásból

Kategória: 2016/ 1

A 2015-ös esztendő Bük városának nagy ünnepe volt. A település első írásos említésének 750. évfordulóján gazdag programsorozattal idéztek múltat, méltatták a jelent és mutattak fel megőrzött értékeket a kisváros intézményei, hogy azután újabb hagyományokat tegyenek átörökíthetővé a felnövekvő generációk számára. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék