Berlász Jenő (1911 – 2015)

Kategória: 2016/ 1

(1911-2015)

Életének 105. évében, 2015. december 8-án elhunyt Berlász Jenő, az Országos Széchényi Könyvtár legidősebb tudós munkatársa.

1911. augusztus 28-án született Budapesten. Édesapjának társadalomtudományi és történeti munkákból álló magánkönyvtára volt szellemi tájékozódásának első műhelye. Középiskolás korában rendszeres könyvtárlátogató vált belőle, és a Fővárosi Könyvtárban jegyezte el magát a történelemtudománnyal. 1930-ban érettségizett, egy esztendei katonai szolgálat után a budapesti egyetem történelem-földrajz szakára iratkozott be. Tanárai között volt Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér és Hajnal István. A Domanovszky Művelődéstörténeti Intézet könyvtárosaként sajátította el a források földolgozásának módszereit, itt képezte magát gazdaságtörténésszé. (tovább…)

Címkék:

Címkék