Értékmentés a diaszpórában, avagy új gyarapítási lehetőség a Kárpát-medence könyvtárai számára

Kategória: 2016/ 1

Jelentés a Mikes Kelemen Programról

Bevezető

Az utóbbi években szép számmal születtek programok a diaszpórában élő magyarok értékeinek, hagyatékainak megmentése céljából. Érdemes megemlíteni az Ithaka és a Rodostó Programokat, amelyekkel a Nemzeti Kulturális Alap a könyvtáraknak, múzeumoknak és levéltáraknak nyújtott pályázati lehetőséget értékes külföldi hagyatékok hazahozatalára. Ezek a programok feltételezték, hogy a közművelődési intézmények átfogó ismerettel rendelkeznek a diaszpóra magyarságának kulturális életével kapcsolatban, és a pályázás során egy-egy, az adott intézmény profiljának leginkább megfelelő hagyaték hazahozatalát engedték meg.A Mikes Kelemen Program és a Kőrösi Csoma Sándor Program tervezése 2012-re tehető, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár kezdeményezésére. Ekkor kezdett körvonalazódni, hogy szükség lenne egy olyan programra, amelyben fiatal hazai szakemberek segítik a külföldi magyar szervezeteket a magyarságtudat és a szülőföld hagyományainak életben tartásában: magyar nyelvet, néptáncot tanítanának, közösségi programokat szerveznének, könyvtárat rendeznének stb. – mindenhol a helyi igényeknek megfelelően. Ezt a célt a Kőrösi Csoma Sándor Program valósította meg. Emellett – az ismétlődő kéréseknek eleget téve – a Mikes Kelemen Program lehetőséget biztosított arra, hogy a szervezetek vonzáskörzetében élő többedik generációs magyarok felajánlhassák felmenőik magyar nyelvű dokumentumait, amelyeket már nem tudnak vagy nem akarnak tovább őrizni, de a Kárpát-medence közgyűjteményei számára hasznosak lehetnek. A hagyatékok gyűjtése 2014-ben kezdődött el, és váratlan mennyiségű – elsősorban nyomtatott – dokumentumot eredményezett, noha a Mikes Kelemen Program ekkor még nem delegált a külföldi szervezetek mellé hazai szakembereket, ezért a Kőrösi Csoma Sándor Programban résztvevő kiküldöttek segítették a gyűjtést.

Ezért nagy öröm számunkra, hogy a Program 2015-ben tovább fejlődött, ennek keretében felkészült kutatók utazhattak a helyszínekre, hogy célzottan a Mikes Kelemen Program számára térképezzék fel a helyi közösségekben fellelhető könyvtári és levéltári érdekű hagyatékokat. A felbukkanó források szakmai jelentőségét felismerve a Nemzetpolitikai Államtitkárság az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár gondozására bízta a munka szakmai irányítását, amelynek célja a megsemmisüléssel fenyegetett gyűjtemények megmentése és információgyűjtés a gondosan őrzött anyagok tartalmáról és fellelhetőségéről.

Cél, feladat

A Mikes Kelemen Program jelenlegi, magyarországi fázisában a 2014-es gyűjtésből beérkezett, túlnyomórészt – a gyűjtés módszerének eredményeképpen – papíralapú dokumentumok feldolgozása zajlik, amelyre az Országos Széchényi Könyvtár kapott megbízást, minthogy alapfeladata, hogy a lehető legteljesebb hungarika-gyűjteményt hozza létre, vagyis összegyűjtse a mindenkori Magyarországgal és a magyar kultúrával bármilyen módon kapcsolatba hozható dokumentumokat.

A dokumentumok tömeges hazahozatalára nagy szükség van, és erre ideális megoldást biztosít a program, amely jelenleg igencsak időszerű feladat, mivel a kinti magyarság körében mostanra vált halaszthatatlanná a nyomtatott dokumentumok tárolási és kihasználtsági problémaköreinek megoldása, amelyben a program jelenlegi fázisa – véleményem szerint – egy több lépcsős folyamat első állomása lehet. (E véleményemet írásom végén fejtem majd ki.)

Az Országos Széchényi Könyvtár vállalta a tömeges feldolgozás megszervezésének és lebonyolításának hatalmas feladatát, hogy ezzel megragadja az állománya hiányainak pótlására adódó alkalmat. Ezen felül azt is fontosnak tartja, hogy a nemzeti gyűjtemény szempontjából fölöspéldánynak minősülő tételeket, hosszú ideje ápolt hazai és külföldi intézményi kapcsolatrendszere segítségével, hatékonyan és szakmailag megalapozott módon, a megfelelő közgyűjtemények számára kiajánlja.

A megvalósulás

A programban eddig öt észak-amerikai magyar közösség által összegyűjtött adomány érkezett a fogadásuk és feldolgozásuk számára létesített budapesti raktárba: Los Angelesből, New Brunswickból, Clevelandből (USA) és Vancouverből (Kanada), valamint Chicagóból összesen mintegy 75 köbméternyi anyag. A feldolgozás jelenlegi fázisában a beérkezett dokumentumok mintegy felének behasonlításánál és jegyzékre vételénél tartunk. Az alábbi diagramon látható dokumentumtípus-megoszlásról tudunk beszámolni.

A dokumentumokat a dobozból kivéve tipizáljuk (dokumentumtípus és a további feladatok szempontjából szétválasztjuk), a könyveket azonnal behasonlítjuk az OSZK digitális katalógusában. A kereshetőség helyi sajátosságainak figyelembevételével megállapítjuk, hogy fölöspéldány-e az adott tétel, vagy a papír alapú nyilvántartá­sokban való további ellenőrzésre be kell küldenünk a Könyvtárba. Néhány dokumentumtípus, úgy mint a periodikumok, audiovizuális anyagok (hang- és képrögzítések), kéziratok, gépiratok, kották, aprónyomtatványok, fotók stb. nem ellenőrizhetőek helyben, a külső raktárunkban, ezeket az OSZK különgyűjteményeinek munkatársai veszik kezelésbe: döntenek megőrzésükről, vagy listázzák a kiajánlásra.

A kiajánlási listák folyamatosan készülnek, eddig mintegy 22.000 dokumentumot vettünk fel. Az OSZK honlapján egy erre a célra készített aloldalt hoztunk létre, ahol a Kárpát-medence könyvtáraiban dolgozó kollégák, egy webshophoz hasonló felületen (www.oszk.hu/mikes-program) tudnak majd válogatni intézményük számára. A kiajánlások várhatóan március hónapban kezdődnek el. Az anyag hatalmas mérete miatt igyekeztünk a válogató könyvtárak gyarapító munkatársainak dolgát megkönnyíteni, ezért a listákat szűrhetővé tettük tartalom (szépirodalom/szakirodalom) és kiadási hely (hazai/külföldi) szerint.

Következtetések, tapasztalatok

A program során, az előzetes becslésekhez képest, a nemzeti hungarika–gyűjtemény szempontjából több hasznos, akár hiánypótló dokumentum került az Országos Széchényi Könyvtár állományába, amely részben új bibliográfiai tételeket, részben meglévő tételek második példányát jelenti.

A Mikes Kelemen Program ezen felül lehetőséget biztosított arra, hogy felülvizsgáljuk gyűjteményszervezési szabályzatunkat, ugyanis külföldi hungarikumokból eddig egy példány gyűjtésére törekedtünk (többnyire nem is volt módunk több példányt beszerezni), de a program lehetőséget ad arra, hogy a jelentősebb munkákból két-két példányt őrizzünk meg. Külön öröm számunkra, hogy sok kötet szerzői dedikációt, valamint jelentősebb terjedelmű ajánlást tartalmaz, ezek a diaszpóra történetének kutatása szempontjából növelik a dokumentumok forrásértékét. E példányokat a katalógusunkban jelöljük, és természetesen szűrhetővé tesszük.

Eddigi tapasztalataink alapján az adományok nagyobb százalékban hazai kiadású dokumentumok, ez a tény lehetővé tette, hogy azon kiadványokat is pótoljuk, amelyek kötelespéldányait nem vagy nem elegendő példányszámban küldte be a kiadó, esetleg az OSZK csak másolattal vagy sérült példánnyal rendelkezik az adott dokumentumból.

Zárszó

A program jelenlegi fázisa – ahogy ezt korábban a Cél, feladat pontban is említettem – véleményem szerint egy több lépcsős folyamat első állomása lehet. A jelenleg fennálló legnagyobb problémát a magyar kultúra értékeinek megmentését a program igyekszik a lehető leggyorsabban és a legnagyobb odafigyeléssel végrehajtani, azonban a probléma kezelésekor érdemes megvizsgálnunk az okokat is. Véleményem szerint a nyomtatott, fizikai hordozón lévő dokumentumok tárolási és kihasználtsági problémaköre mögött egyrészt a felhasználói igények megváltozását lehet felfedezni, amely szerte a világon komoly feladat elé állítja a könyvtárosokat; másrészt a diaszpóra magyarsága körében az idegen nyelven való olvasástanulás okán – az anyanyelv leggondosabb őrzése mellett is – egyre inkább kihívást jelent magyarul olvasni. Valószínűleg e két ok következménye a hagyományos dokumentumok iránti kereslet csökkenése.

Az Országos Széchényi Könyvtár igyekszik a nyomtatott magyar kultúra digitalizálását elősegítve, az információt a megváltozott igényekre szabva szolgáltatni. Érdemes lenne tehát elgondolkodni azon, hogy a programban a továbblépést az biztosítsa, hogy a magyar kultúra értékeit – immár a XXI. század emberét megszólítva – az információs technológiák kihasználása mellett tegyük elérhetővé a külhoni magyarok számára is.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)