40. évfolyam, 1994. 1. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts 6    
KAPRONCZAY Károly:
A könyvtáros Antall József emlékezete

9

Rezümé

Teljes cikk

CHOLNOKY Győző - FUTALA Tibor - KERTÉSZ Gyula:
Nemzetiségi bibliográfia és dokumentációhazánkban a kezdetektől napjainkig 2.

15

 

 

KOVÁCS Mária - KOVÁCS Emőke:
A kutatások nyilvántartása Magyarországon

29

Rezümé

Teljes cikk

VAJDA Erik:
A csereformátumokról (Alapozás és kiegészítések Mima Willer. A szabványosítás szükségessége a géppel olvasható katalogizálásban c. cikkéhez)
35

Rezümé

Teljes cikk

WILLER, Mirna (Ford.: Kovács Emőke - Vajda Erik):
A szabványosítás szükségessége a géppel olvasható katalogizálásban
42

Rezümé

Teljes cikk

LADOSNÉ VARJÚ Irén:
Célok a tanácsi könyvtárügyben. Szervezetszociológiai elemzés
49

Rezümé

Teljes cikk

PÁL Eszter:
Az építésügyi könyvtár és tájékoztatás helyzete
61

Rezümé

Teljes cikk

NEMES Erzsébet:
Többnyelvű írásbeliség - út Európába. Beszámoló a HUNRA konferenciájáról

68

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

KOVÁCS Mária:
Folyamatban lévő kutatások nyilvántartása - külföldön

73

 

Teljes cikk

FÜLÖP Géza:
Könyvtárgépesítés és ergonómia. Szemle

78

 

Teljes cikk

SKALICZKI Judit:
A kölcsönzési törvény létükben fenyegeti a könyvtárakat

85

 

Teljes cikk

A kölcsönzési törvény kérdése Európa országaiban (Töm.: Kovács Emőke)

86

 

Teljes cikk

Memorandum a kölcsönzési törvény ellen (Ford.: Kovács Emőke) 88  

Teljes cikk

LINE, Maurice B.:
Hogyan keserítsük meg beosztottaink életét? (Töm.: Mikulás Gábor)

97

 

 

KÖNYVSZEMLE

Olvasói CD-ROM-ok a könyvtárakban
Esettanulmányok Public access CD-ROMs in libraries. Case studies. (Ed. By Linda Stewart, Katherine S,. Chiang, Bill Coons) (Ism.: Kovács D. Katalin)

101

 

 

Kézikönyv a többnemzetiségű országok könyvtárai számára Multicultural librarianship. An international handbook (Ed. Marie F. Zielinski, F. T. Kirkwood)

103

 

 

Két könyv a Marketingről Marketing avagy hogyan lesz hatékony egy könyvtár?
Die effektive Bibliothek (HRSG. DBI) (ism.: Szabó Eszter)
104    

Marketing: gyakorlati kézikönyv az amerikai könyvtárosoknak
Marketing: a how-to-do-it manual for librarians Walters, Suzanne (Ism.: Szabó Eszter)

107

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

109

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

110

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

122

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

132

Tájékoztatási rendszerek

 

144

Vezetés, irányítás

 

148

Felhasználók és használat

 

    156

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

     160

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

    162

Kapcsolódó területek  

164

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek