Mit tehet egy iskolai könyvtáros, ha félig vagy egészen online van?

Kategória: 2020/12

A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosának online könyvtári tevékenysége
a koronavírus-járvány idején

Az online megbízatás kezdete

2020. március 11-étől az iskolák zárva maradtak a diákok és a tanárok előtt. A személyzet továbbra is bejárt, noha a tevékenységük más formát öltött. Az iskolai könyvtárosok nagy része minden további nélkül bekapcsolódott az iskolai teendők elvégzésébe, valamint online folytatta munkáját. Elsőnek a tankönyvrendelés feladatának teljesítése került terítékre, majd később a diákokkal és a tanárokkal való kapcsolattartás. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Webináriumi sorozat könyvtáros(tanár)oknak

Kategória: 2020/ 4

Az OPKM új szakmai szolgáltatása 1

Webinárium

A webinárium műfaja ma már nem újdonság könyvtári és iskolai területen sem, számos példát találunk itthon és külföldön. Hazai jó gyakorlatként jó szívvel ajánljuk a Digitális Témahét2 program webes előadásait3, a külföldi példák közül pedig az amerikai School Library Journal szemináriumait4. Ez utóbbi különösen könyvtárostanárok számára lehet érdekes, ahol egy-egy kiemelt téma kapcsán szerzők, kiadók, könyvtárosok és könyvtári szakemberek beszélgetését lehet figyelemmel kísérni, s kérdezni is lehet tőlük a chat funkció segítségével. (tovább…)

Címkék: , , , ,

A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola muzeális könyvtárának múltja és jelene

Kategória: 2020/ 3

Előzmények

Harmadik éve gondozom a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola könyvtárát, viszonylag új vagyok a régi könyves szakmában. Előttem igen elismert gazdái voltak az iskolai és a muzeális könyvtárnak, hiszen Kisari Ottilia és Balogh Mihály kollégáim igazán szívükön viselték a könyvtár sorsát. Az ő tudásuknak és hozzáértésüknek köszönhető az a gyűjtemény, mely immáron feldolgozva áll rendelkezésünkre. Röviden szeretném összefoglalni a könyvtárunk történetét és azt, hogy hogyan és honnan jutottunk el arra a szintre, amikor már azt mondhatjuk, hogy az állomány rendszerezve, áttekinthetően a végleges helyére került. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , ,

Anima musicae, avagy a könyvár mint a középfokú zeneművészeti képzés lelke

Kategória: 2020/ 1

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola könyvtára: a Kodály Könyvtár

Bevezetés

Az iskola és a könyvtár két örök intézmény. Talán egyidőben is születtek, de mindenképpen egymást feltételezve és támogatva jelentek meg az emberi civilizáció korunkig elnyúló történetében. Az iskola közvetíti az új generációk felé, és el is sajátíttatja velük azt, amit tudásban, képességben és készségben fontosnak tart az egyén és a közösség számára. A könyvtár, az iskolai szakkönyvtár ebben a folyamatban kulcsfontosságú tényező. Nem túlzás kimondani: a könyvtár a középfokú zeneművészeti képzés lelke. E könyvtártípust a mester és tanítvány egyedi, bensőséges és különleges, ám nagyon kvalifikált kapcsolata hatja át. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , ,

A rigai könyvtárak üzenete

Kategória: 2019/ 4

Irány Riga!

A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) a 2017-es wrocławi IFLA konferencián bemutatott Közös cselekvés a civil társadalomért és az oktatás minőségéért című előadása1 meghívást kapott a Lett Könyvtárosok Egyesületének 2019. áprilisi, immár 20. alkalommal  megrendezett éves országos konferenciájára, amely ezúttal a „Könyvtárak – párbeszéd a változásról” címet viselte.2 A meghívás igazán megtisztelő volt a KTE-re nézve, hiszen a Lett Könyvtárosok Egyesülete példamutatónak gondolja az egyesület társadalmi felelősségvállalását és megfontolandónak tartja az említett előadásban felvetett gondolatokat. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

A nyomok a könyvtárba vezetnek

Kategória: 2018/ 9

Nyomozás a krimi világában – vetélkedő az iskolai diáknapon

A diáknapra szervezett vetélkedő célja az volt, hogy játékos feladatokon keresztül, kötetlen formában népszerűsítse a könyvtárat és az olvasást. Fel szerettem volna hívni a figyelmet az új beszerzésekre1 és a krimi műfajára, amely nem olyan népszerű a középiskolás fiúk körében. (tovább…)

Címkék: ,

Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségében1

Kategória: 2018/ 4

Az iskolai könyvtárak szerepe az oktatásban bizonyára minden jelenlévő számára egyértelmű. Minden iskolai könyvtár más és más tevékenységét helyezi előtérbe. Azt is mondhatnám, hogy ahány iskola, annyi könyvtár. És ez így is van. Egy dolog közös mégis bennünk, hogy mindannyian a tanulók és a pedagógusok érdekeit tartjuk szem előtt. (tovább…)

Címkék: ,

Merre menjen a közoktatás könyvtára?

Kategória: 2018/ 3

Az iskolai könyvtár céljait, működését, fejlődési irányait nem lehet függetleníteni az iskolától, a közoktatás/köznevelés céljaitól és tágabban értelmezve az oktatáspolitikától. Az iskolai könyvtárakat az oktatási szféra tartja fenn, az oktatásban résztvevőket szolgálja, támogatja. Ez nyilvánvaló, a könyvtár típusából fakad, így szükséges követnünk, értékelnünk az oktatási szemléleteket, azokban keresni a könyvtár helyét, azokban értelmezni szűkebb szakmai céljainkat, lehetőségeinket. (tovább…)

Címkék:

Három program a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Könyvtárának életéből1

Kategória: 2018/ 3

Az iskolai könyvtár

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a Jezsuita rend Magyarországi Rendtartományának egyetlen iskolája Magyarországon. Országos beiskolázású nyolcosztályos gimnázium, amelyet 1994-ben alapítottak. Az intézmény 2004-ben négyévfolyamos osztállyal és 2015-ben sportosztállyal bővült. A tanulók száma 765. A tanárok száma 75. (tovább…)

Címkék:

A titok a dobozban van…1

Kategória: 2018/ 3

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola dolgozója vagyok 25 éve, 20 éve pedig könyvtárosa, majd könyvtárostanára. A 20 év tapasztalata azt mutatja, hogy amíg korábban a gyerekek 90%-a kezdeményezésre, programokra, lehetőségekre volt kapható, napjainkban ez fordított arányúvá vált, és 10%-a lelkesedik a kínált programok, lehetőségek iránt. Ez egy sokoldalú változás, benne van a túlkínálat, amely a gyerekeket ingerként éri, másrészt a „szürkévé” válás, az érdektelenség és az infokommunikációs eszközök kínálta lehetőség is. (tovább…)

Címkék:

IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. átdolgozott kiadás – ismertetés

Kategória: 2017/ 5

Az IFLA-UNESCO közös könyvtári nyilatkozata 1999-ben jelent meg és dr. Celler Zsuzsanna fordította le magyarra 2000-ben1. Ehhez a Nyilatkozathoz 2002-ben kiadták a Végrehajtási elveket2. Ennek a dokumentumnak a 2. átdolgozott kiadása jelent meg most a KTE gondozásában. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék