Három program a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Könyvtárának életéből1

Kategória: 2018/ 3

Az iskolai könyvtár

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a Jezsuita rend Magyarországi Rendtartományának egyetlen iskolája Magyarországon. Országos beiskolázású nyolcosztályos gimnázium, amelyet 1994-ben alapítottak. Az intézmény 2004-ben négyévfolyamos osztállyal és 2015-ben sportosztállyal bővült. A tanulók száma 765. A tanárok száma 75.

Iskolánk küldetésnyilatkozatában célként a másokért élő teljes ember nevelése áll. Az iskolai könyvtár a teljes ember fejlődéséhez, kibontakozásához könyvtári adottságai és szolgáltatásai révén járul hozzá. Segíti az iskola pedagógiai programjának minél szélesebb körű megvalósítását, a keresztény értékrend kialakítását, a gimnázium és a jezsuita rend megismerését, igényes tanulói környezetet biztosít, támogatja az értékes szórakozást, kikapcsolódást és a könyvtárhasználati órán szerzett ismeretek elsajátításával az egész életen át tartó tanulást.

Könyvtárunk alapterülete 254 m2, könyvtári állományunk 23 ezer könyvtári egység. Az intézmény megalapításától kezdve rendelkezik iskolai könyvtárral. Az idők folyamán a könyvtár az iskola épületegyüttesének különböző pontjain foglalt helyet. Végleges helyét 2009-ben kapta meg, amikor a központi épület alagsorában került kialakításra, közel a tanárihoz és az igazgatáshoz. Egy légtérben kap helyet az olvasóterem, a szépirodalmi könyvek és az ismeretközlő könyvek egy része, valamint a folyóirattár. Az ismeretközlő könyveink másik része egy raktár jellegű külön részen helyezkedik el. Itt találjuk a médiatárat is. Az olvasótermi részen a diákokat és nevelőket egyénre szabott, önálló tanulásra alkalmas asztalok várják: egyéni helyek 10 fő számára, csoportmunkára 8 főnek. Elkülönítve találjuk a digitális könyvtári részt, ahol 16 számítógép várja a kutatómunkára, egyéni tanulásra, online katalógushasználatra betérő könyvtárhasználókat.

Könyvtárunk életében nagy előrelépést jelentett a 2012-ben elnyert TÁMOP 3.2.4/A-11/1 „Tudásdepó Expressz” pályázat. A pályázat a „Könyvtári ismerettár a Fényiben”, azaz iskolai könyvtár szolgáltatásai és lehetőségei által a könyvtári hálózatok bemutatása és a kulcskompetenciák fejlesztése az egész életen át tartó tanulás címmel valósult meg. Könyvtárunk 2015-ben elnyerte a könyvtári TIOP-os eszközbeszerzési pályázatot is. A pályázatok lehetővé tették a könyvtári eszközbeszerzést, szolgáltatásbővítést, az újabb könyvtári programok indítását és a könyvtárszakmai továbbképzést. A pályázatok révén laptopok, projektorok, számítógépek, multifunkciós nyomtató, fényképezőgép, CD-lejátszó vitrin került beszerzésre. Szolgáltatásbővítés kapcsán online könyvtárhasználati igényfelmérés, interaktív 3 nyelvű portál kidolgozása valósult meg.2

A programok területén igényes könyvtári nap, olvasókör, fotópályázat és kiállítás, nyári táborok, szövegértést fejlesztő foglalkozások valósultak meg. A továbbképzések az angol szaknyelvi képzésre, a webes kompetenciák elsajátítására, a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére, a könyvtári interaktív portálok üzemeltetésére irányultak.

Személyi feltételek tekintetében egy főállású informatikus könyvtáros és egy félállású könyvtárostanár látja el a könyvtári és könyvtárpedagógiai feladatokat. A könyvtárpedagógus a magyar munkacsoport tagja, ezáltal hatékony együttműködés valósul meg a könyvtár és az iskola között a diákok érdekében.

A könyvtárunk nyitvatartása heti 40 órás. Könyvtárhasználati óráinkat a 8 évfolyam alatt folyamatosan, tervezetten valósítjuk meg. A 19 órát három befogadó tárgy keretében szervezzük.

A könyvtárhasználati óraszámok alakulása

évfolya-mok

osztályfőnöki

informatika

magyar nyelv és irodalom

összesen

5. évf.

1+1 (közösségi)

-

3+2

7

6. évf.

1

-

-

1

7. évf.

-

3

-

3

8. évf.

-

3

-

3

9. évf.

1

1

-

2

10. évf.

1

1

11.. évf.

1

1

12. évf.

-

-

1

1

összesen:

6

7

6

19

Az 5. évfolyamon a januári közösségi hétvégén (szombaton) kerül megtartásra a könyvtárhasználati óra. A magyar nyelv és irodalom óra keretein belül megjelenített +2 óra a II. Rákóczi Ferenc Megyei könyvtárlátogatásra vonatkozik a januári hónap folyamán. Három programunk kerül bemutatásra, amit hagyományteremtő céllal indítottunk el évekkel ezelőtt és azóta sikeresen kerül megrendezésre.

Fotópályázat

Az iskolai könyvtár 2012-től minden évben fotópályázatot hirdet az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjának szlogenjéhez kapcsolódóan, Olvasni jó! címmel. Témák: Az én olvasási kuckóm; Ahogyan én szeretek olvasni; Kedvenc könyvem, könyveim és én.

A fotópályázat célja olyan alkotások létrehozása, amelyek az olvasás élményéről szólnak, az olvasó embert, az olvasás pillanatait, az olvasás által okozott örömöt, a könyvek szeretetét, a könyvtár hangulatát vagy bármilyen más, a könyvekkel, az olvasással kapcsolatos érzést rögzítenek, mutatnak meg a fotográfia eszközeivel.

A beérkezett művek főleg 11. és 12. évfolyamos diákoktól érkeznek, akik az iskolai fotószakkör tagjai, de fiatalabb diákok is küldenek be alkotásokat. A pályázat szakmai értékelője a fotószakkör vezetője. Jutalmazás, hogy a pályamunkákat előhívjuk és kiállításra kerülnek a könyvtár előterében, valamint könyvjelző és könyvjutalom is mindig jut a diákoknak. A képek a következő fotópályázatig a folyosót díszítik. A pályamunkák a könyvtári honlapon megtekinthetőek.3

Az iskola könyvtárosai is részt vesznek a pályázaton – versenyen kívül –, ők az iskolai könyvtárban olvasó tanárokat fotózzák, a fotók pedig plakát formájában a könyvtári teret díszítik.

A könyvtár ezen programjával lehetőséget teremt a fotózás iránt érdeklődő dákoknak, és örömet szerez a képeket befogadó diákoknak. Mindezeken keresztül pedig népszerűsíti az olvasás élményét. A program sikerét mutatja, hogy annak megszervezéséért az iskolai könyvtár igazgatói dicséretben részesült.

Olvassunk együtt! Irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő

Szintén 2012 óta minden évben megszervezzük Olvassunk együtt! című vetélkedőnket. Az egész iskolát megmozgató kétfordulós vetélkedő több előzetes megbeszélés és egyeztetés eredményeként valósul meg. Három korcsoportnak négyfős csapatversenyt hirdetünk. A munkában a tanári kar magyar munkacsoportjának tagjai és a könyvtárosok közösen dolgoznak. A szerzőket és műveiket szakmai egyeztetés alapján választjuk ki (Gárdonyi Géza 5-6.évfolyam, Tamási Áron 7-8. évfolyam és Móricz Zsigmond 9-11.évfolyam).

A választott művek az iskolai könyvtár olvasótermében egy elkülönített polcon kerülnek elhelyezésre, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet. Az első forduló három kategóriájának feladatlapjait a könyvtárostanár állítja össze. Az első forduló feladatlapjait az adott művekkel kapcsolatban könyvtárhasználati ismeretek felhasználásával lehet kitölteni. A feladatlapokat az iskolai könyvtár honlapjáról lehet letölteni és kitöltve a könyvtár e-mail címére visszaküldeni. A második forduló műveltségi vetélkedő, amelyet a magyartanárok állítanak össze a művek alapján és ők is bonyolítják le. A második fordulóba az első forduló legügyesebb csapatai jutnak be.

Az első évben a vetélkedőn 22 csapat indult az iskolából. A korosztályonkénti nyertes csapatok budapesti jutalomkiránduláson vesznek részt. A nyeremény a könyvtári hálózat valamelyik könyvtárába való látogatás, múzeumlátogatással egybekötve. Az első évben a kiszemelt Petőfi Irodalmi Múzeum megtekintése által kaptunk utazási kedvezményt. Itt a PIM könyvtárával mint szakkönyvtárral ismerkedtek a diákok, ahol interaktív foglalkozáson vettek részt.

A diákok érdeklődését figyelembe véve természetesen a jezsuiták „törzshelyének” meglátogatása, szellemi fellegvárába való betekintés volt a cél a Párbeszédek Háza megismerésekor. Bikfalvi Géza könyvtáros fogadott bennünket, bemutatta a könyvtárat és mesélt a budapesti jezsuita könyvtári állományról, a lehetőségekről és a könyvtári szolgáltatásokról. A Loyola Caféban ebédeltünk, ahol esténként színes könyves és kulturális programok várják a látogatókat.

A vetélkedő jó lehetőség a közös olvasásra, az együttgondolkodásra. E program az alsóbb évfolyamokon arat sikert, de az irodalom iránt elkötelezett és szívesen olvasó felsőbb éves diákok is élvezik a megmérettetést. Nagy motiváció a budapesti jutalomkirándulás, ahol a könyvtári hálózat újabb könyvtáraival ismerkedhetnek meg az utazó diákok.

A sikeres programon felbuzdulva a következő tanévben a vetélkedőt már nem a tananyagban is szereplő művek köré szerveztük, hanem a következőkre: J.R.R Tolkien: A Gyűrű szövetsége, A hobbit; Balázs Ágnes: A hóba rajzolt szív. Ebben a programban 5-8. évfolyamosok vettek részt. Hasonló sikerrel járt a program megszervezése, lebonyolítása, mint az előző években. Jutalomként 14 diákkal utazhattunk Budapestre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár meglátogatására, ahol a csillagok világában merültünk el egy könyvtárhasználati foglalkozás keretében.

A népmese napja

Szeptember 30. Benedek Elek születésnapja, a népmese napja Magyarországon. Iskolánkban minden diák csatlakozhat a népmese napjához, aki kitölti a népmese napi totót a könyvtárban. Minden kitöltő jutalma egy szem cukor az eredménytől függetlenül. Az az osztály, amelyikből a legtöbben kitöltötték a totót, október folyamán – az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjában – az iskolai könyvtárban egy teázással egybekötött rendhagyó könyvtárhasználati órán vehet részt. A leglelkesebb korosztályok az alsóbb évfolyamok, de a nagyobbakat is vonzza a lehetőség.

Jegyzetek

1.   Marincsákné Nagy Ildikó előadása az MKE Miskolcon, 2017-ben megrendezett 49. vándorgyűlése KTE-szekciójában hangzott el.

2.   http://konyvtar.jezsu.hu/

3.   http://konyvtarportal.jezsu.hu/node/193

Címkék