Tartalom – 2020/1

Kategória: 2020/ 1

Előszó

Műhelykérdések
Stébel Ildikó: Anima musicae, avagy a könyvár mint a középfokú zeneművészeti képzés lelke. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola könyvtára: a Kodály Könyvtár
Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek irodája. Megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás

Konferenciák
Nagy László – Sárvári János: Az interneten is elérhetőek az erdészeti szakirodalom legfontosabb emlékei. Szakmai napon mutatták be a Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár adatbázisát

Interjú
Horváth Adrienn: A minőség fejben dől el. Interjú a 2019-ben Könyvtári Minőségi Díjat nyert szegedi Somogyi-könyvtár igazgatójával, Sikaláné Sánta Ildikóval

Kiállítás
K. Weisz Szidónia: Varietas Cartographica. Új időszakos kiállítás a Teleki Tékában

Perszonália
Mezey László Miklós: Az Új Könyvek szürke eminenciása. Lakatos András (1943-2019) emlékezete

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2020/ 1

„Az élettani tudományok képviselői gyakran elismerik, hogy a művészi tevékenységek személyiségfejlesztő hatása komolyan kihat az agyi kapacitások fejlődésére, az emlékezet képességére. Ezért szorgalmazzák a zenekultúra hangsúlyosabb bevonását a gyermekek közoktatási programjába. Tudvalevő, hogy a zenével való foglalkozás fontos eszköz az ember mentális egészségének megtartásában vagy visszaszerzésében, így egyfajta társadalmi értékteremtést is jelent. Mindezek alapján belátható a zenészképzés jelentősége, amihez viszont elengedhetetlen feltétel a zenei dokumentumokkal történő ellátottság, az erre épülő szakmai kutatások, valamint az ezeket közvetítő könyvtári háttér.” (Stébel Ildikó) (tovább…)

Előszó Stébel Ildikó írásához, előszó a 2020-as évhez

Kategória: 2020/ 1

Bármivel is foglalkozol, bármit csinálsz, a belefektetett munka révén lelket adsz neki. A történések, az anyagok, a tárgyak, amelyeket megművelsz, lélektől áthatottak lesznek. Ráadásul minden tevékenység együtt jár a lét két legnagyobb misztériumával: a születéssel és az elmúlással. Megkezdeni, elkezdeni valamit és lezárni, elengedni, méltóságteljesen és gazdag tartalommal, ennek a megoldása valóban nagy titok. A zenével foglalkozó előadóművészek pontosan értik ennek jelentőségét. Az indító hang meghatározza a művet. Aztán, mondhatni bármi is történhet, ha a lezárás tökéletesen sikerül, akkor a mű készre sikeredett. (tovább…)

Címkék: ,

Anima musicae, avagy a könyvár mint a középfokú zeneművészeti képzés lelke

Kategória: 2020/ 1

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola könyvtára: a Kodály Könyvtár

Bevezetés

Az iskola és a könyvtár két örök intézmény. Talán egyidőben is születtek, de mindenképpen egymást feltételezve és támogatva jelentek meg az emberi civilizáció korunkig elnyúló történetében. Az iskola közvetíti az új generációk felé, és el is sajátíttatja velük azt, amit tudásban, képességben és készségben fontosnak tart az egyén és a közösség számára. A könyvtár, az iskolai szakkönyvtár ebben a folyamatban kulcsfontosságú tényező. Nem túlzás kimondani: a könyvtár a középfokú zeneművészeti képzés lelke. E könyvtártípust a mester és tanítvány egyedi, bensőséges és különleges, ám nagyon kvalifikált kapcsolata hatja át. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , ,

Régi könyvek irodája

Kategória: 2020/ 1

Megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás

Hol őriznek ma régi könyveket Magyarországon? Valójában hány régi nyomtatvány, kézirat, térkép – és a sort folytathatnánk – bújik meg a magyar könyvtárak polcain? Ez a feltételezhetően hatalmas mennyiség miképpen oszlik el formai, tartalmi és időbeli szempontból? Mit lehet tudni a gyűjteményről, annak történetéről és az állomány védelméről? Van-e honlapja a könyvtárnak, mekkora a feltártság mélysége vagy a digitalizáltság mértéke? A könyvtáros használ-e integrált könyvtári rendszert a feldolgozáshoz, hogyan áll a leltározás vagy az állomány revíziója? Ki a bibliotéka fenntartója, a kollekció kezelője és ő milyen szaktudással rendelkezik? S egyáltalán, mi is a pontos postai címe a könyvtárnak, ki a vezetője, mi a hivatalos neve, van-e valamilyen azonosítási (ISIL) kódja? (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Az interneten is elérhetőek az erdészeti szakirodalom legfontosabb emlékei

Kategória: 2020/ 1

Szakmai napon mutatták be a Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár adatbázisát

A több mint 150 éves Országos Erdészeti Egyesület (OEE) és annak Wagner Károly Alapítványa fontos szerepet kíván betölteni írott erdészeti emlékeink megőrzésében és közreadásában. Az erdészeti szakirodalom jelentős részét az egyesület őrzi muzeális értékű könyvtárában. A másfél évszázad kultúrtörténetét bemutató, páratlan szakmai gyűjtemény megőrzésére és bemutatására jött létre a Wagner Károly Alapítvány, amely az agrártárca támogatásával indította el digitalizálási programját. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

A minőség fejben dől el

Kategória: 2020/ 1

Interjú a 2019-ben Könyvtári Minőségi Díjat nyert szegedi Somogyi-könyvtár igazgatójával, Sikaláné Sánta Ildikóval

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója, Sikaláné Sánta Ildikó magyar nyelv és irodalom, valamint könyvtár szakon végzett Nyíregyházán, az okleveles könyvtáros diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg 1988-ban. 1983-ban kezdett el dolgozni a megyei könyvtárban, azóta él Szegeden. Egy munkahelyen évekig, évtizedekig: Sikaláné Sánta Ildikó az intézménnyel együtt változott, fejlődött. 2017-ben előbb a Minősített Könyvtár címet, majd 2019-ben már az ő vezetése alatt a Könyvtári Minőségi Díjat nyerték el munkatársaival. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , ,

Varietas Cartographica

Kategória: 2020/ 1

Új időszakos kiállítás a Teleki Tékában

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár gyűjteménye változatos összetételének köszönhetően számos lehetőséget nyújt időszakos tárlatok szervezésére. A korábban ismertetett témák – mint például a gasztronómia, egyházi szertartáskönyvek, szecessziós könyvművészet, reformáció, első világháború, angol kultúra stb. – után a térképekre került sor, hogy elbűvöljék a könyvkincsek iránt érdeklődőket. A legutóbbi időszakos kiállítás 2019. október 18-án nyílt meg Varietas Cartographica címmel. Jelen ismertetés célja felkelteni az érdeklődést a tárlat iránt, néhány érdekességet kiemelve a kiállított dokumentumok közül. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Az Új Könyvek szürke eminenciása

Kategória: 2020/ 1

Lakatos András (1943-2019) emlékezete

1987 nyarától 1994 nyaráig voltunk az íróasztalunknál szembeszomszédok Lakatos Andrással az akkori Könyvtártudományi és Módszertani Központban (KMK), az Új Könyvek szerkesztőségében. Újonnan érkezett munkatársként kerültem az állománygyarapítási folyóirathoz, és a főszerkesztő, osztályvezető Győri Erzsébet Lakatos Andrást jelölte ki tanítómesteremül. (Utóbb tapasztaltam, hogy minden újonnan jött kollégát ő vezetett be a szerkesztő munka rejtelmeibe.) András leült mellém, és a maga egyéni hanghordozásával, lassan tagolt beszédével elmondta, mi lesz a dolgom, attól kezdve, hogy beérkezik a szerkesztőségbe a frissen megjelent kötet, egészen addig, amíg nyomtatásban megjelenik a recenziója. Ettől a naptól kezdve nyolc évig minden munkanapon együtt voltunk, sőt egy dolgozó pár lettünk, hiszen ketten voltunk férfiak az osztályon, így a nagy füles kosárban mi cipeltük le és föl a könyveket az OSZK bibliográfiai osztályára, ahol az ismertetésre kerülő könyvek címleírásai készültek. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Címkék