Tartalom – 2020/4

Kategória: 2020/ 4

Műhelykérdések
Szüts Etele – Hegedűs Henriett – Kondákor Ferenc: @Kultúrkincs
Szepesi Judit: Körkép a nemzeti könyvtárak e-learning szolgáltatásairól
Dóra László: Egy könyvtár mentális térképe. Kutatási eredmények
Bakó Katalin – Dömsödy Andrea: Webináriumi sorozat könyvtáros(tanár)oknak. Az OPKM új szakmai szolgáltatása

Web
Szakadát István: A Nemzeti Névtér a nemzeti emlékezet adattára

Könyv
Arany-Nagy Zsuzsanna: Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár! A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata (Dömsödy Andrea: A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata. Második kísérlet a téma összefoglalására)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2020/ 4

„A kívülállóknak sokszor könnyűnek, szélsőséges esetben nem is „igazi” mun­kának tűnhet az intézményi „facebookozás”, viszont az utóbbi három évben szerzett tapasztalataink ennek határozottan ellentmondanak. Ugyanis egy rend­szeresen frissített közösségi oldal nagyon hasznos tud lenni, hogy a tartalmain­kat eljuttassuk a nagyközönséghez. Ez a tevékenység tagadhatatlanul időigényes, amire számos kulturális intézménynek nincs kellő mennyiségű vagy szakértelem­mel rendelkező dolgozója. A Facebook keresőmotorja ráadásul folyamatosan változik, amihez az intézményi oldalak szerkesztőinek is alkalmazkodnia kell.” (Szüts Etele – Hegedűs Henriett – Kondákor Ferenc) (tovább…)

@Kultúrkincs

Kategória: 2020/ 4

Cikkünkben bemutatjuk a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által üzemeltetett és folyamatosan fejlesztett Magyar Nemzeti Digitális Archívummal (MaNDA DB1) kapcsolatosan végzett közönségkapcsolati tevekénységünket és a témában szerzett tapasztalatainkat. Korábban egy kapcsolódó témáról szintén a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros hasábjain2 számoltunk be, akkor az aggregációs adatbázisunk archív képanyagaiból összeállított virtuális kiállításaink publikálásának módszertanát mutattuk be. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

Körkép a nemzeti könyvtárak e-learning szolgáltatásairól

Kategória: 2020/ 4

Bevezető

Az egész életen át tartó tanulás elve szerint a formális keretek között megszerzett tudás mellett jelentős szerepe van a nem formális és informális módon szerzett ismereteknek is. A tudás megszerzése, elérhetősége, valamint a tanulási folyamat hatékonysága és a (nemcsak anyagi) racionalitása megköveteli, hogy a képzések megvalósításában mindig a lehető legkedvezőbb alternatívát keressük és alkalmazzuk. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , ,

Egy könyvtár mentális térképe

Kategória: 2020/ 4

Kutatási eredmények

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2019/8-as számában megjelent A könyvtár mentális térképe[1] című cikkünkben ígért részletes elemzést jelen írásban adjuk közzé.

Szakközépiskolában tanuló, OKJ-s képzésben részt vevő hallgatókat kértünk meg rá, hogy rajzolják le az intézményben működő könyvtár alaprajzát. Ennek a módszernek a segítségével, a hallgatók tudatában lévő, úgynevezett mentális térképet kapjuk meg, amelyet elemezni lehet. (tovább…)

Címkék: , , ,

Webináriumi sorozat könyvtáros(tanár)oknak

Kategória: 2020/ 4

Az OPKM új szakmai szolgáltatása 1

Webinárium

A webinárium műfaja ma már nem újdonság könyvtári és iskolai területen sem, számos példát találunk itthon és külföldön. Hazai jó gyakorlatként jó szívvel ajánljuk a Digitális Témahét2 program webes előadásait3, a külföldi példák közül pedig az amerikai School Library Journal szemináriumait4. Ez utóbbi különösen könyvtárostanárok számára lehet érdekes, ahol egy-egy kiemelt téma kapcsán szerzők, kiadók, könyvtárosok és könyvtári szakemberek beszélgetését lehet figyelemmel kísérni, s kérdezni is lehet tőlük a chat funkció segítségével. (tovább…)

Címkék: , , , ,

A Nemzeti Névtér a nemzeti emlékezet adattára

Kategória: 2020/ 4

A nemzeti kultúra megőrzése, bővítése, gazdagítása és továbbörökítése a közgyűjteményi, a tudományos és oktatási intézmények feladata. A világról alkotott tudásunk, kulturális értékeink és hagyományaink kulturális dokumentumokban testesülnek meg, amelyek megőrzése, hozzáférhetővé tétele, és a befogadás révén történő folyamatos újrateremtése a nemzeti identitás fenntartásának egyik legfontosabb eszköze, kiemelt identitás- és emlékezetpolitikai feladat. (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár!

Kategória: 2020/ 4

A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata : második kísérlet a téma összefoglalására / Dömsödy Andrea ; [közread. a] Könyvtárostanárok Egyesülete. – Budapest : Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. – 307, [2] p.

A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata
2018-ban a Könyvtárostanárok Egyesületének gondozásában jelent meg Dömsödy Andrea A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata című kötete, amely a Második kísérlet a téma összefoglalására alcímet viseli, utalva a szerző korábban megjelent munkájára1, melyben szintén a könyvtárpedagógia elméleti és gyakorlati tudnivalóit kívánta csokorba szedni. (tovább…)

Címkék: , , ,

Címkék