Tartalom

Kategória: 2018/ 4

Könyvtárpolitika
Vajóczki Andrásné: Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségében

Műhelykérdések
Bognár Noémi Erika: A jövő könyvtári terei: beszámoló a K2 továbbképzési napról
Mikolasek Zsófia: Zöld könyvtári terek a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban
Pápai Dóra: Új generációs katalogizálási rendszerek

Konferencia
Koltay Tibor: Élénkít vagy megnyugtat a lila? Beszámoló a LILAC 2018 konferenciáról

Olvasás
Visegrad Reads to Kids

Könyv
Bényei Miklós: A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék (1755-1949)
Sipos Anna Magdolna: Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből (1945-1956)Venyigéné Makrányi Margit:
„Csak hit van és cselekvés”Értékőrzés, értékteremtés a Bükki Hegyháton

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/ 4

„Könyvtárunk elsődleges tevékenysége az olvasóvá nevelés. Ez nem csak azt jelenti, hogy hozzásegítjük a tanulókat számukra elérhetetlen könyvek megismeréséhez. Igazából ettől sokkal nagyobb jelentősége van. A könyvekhez való hozzáférésen túl a tanulók egy “Együttolvasási” programban több 100 féle könyvvel ismerkednek meg egy tanévben. Teszik mindezt örömmel, kényszer nélkül, kötelezettség nélkül. Mindenkinek megtaláljuk a személyiségéhez illő olvasmányt. Tulajdonképpen ez a legfontosabb a könyvtár céljai között.” (Vajóczki Andrásné) (tovább…)

Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségében1

Kategória: 2018/ 4

Az iskolai könyvtárak szerepe az oktatásban bizonyára minden jelenlévő számára egyértelmű. Minden iskolai könyvtár más és más tevékenységét helyezi előtérbe. Azt is mondhatnám, hogy ahány iskola, annyi könyvtár. És ez így is van. Egy dolog közös mégis bennünk, hogy mindannyian a tanulók és a pedagógusok érdekeit tartjuk szem előtt. (tovább…)

Címkék: ,

A jövő könyvtári terei

Kategória: 2018/ 4

Beszámoló a K2 továbbképzési napról

A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya 2018. április 20-án a Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat keretében szakmai napot szervezett A jövő könyvtári terei címmel az Országos Széchényi Könyvtárban. (tovább…)

Címkék: ,

Zöld könyvtári terek a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban1,2

Kategória: 2018/ 4

Aki arra számít, hogy ultramodern zöld könyvtári terekről fogok írásom során beszámolni, csalódni fog. Azt gondolom, a zöld könyvtár fogalma kettős. Egyrészről jelent egy épületet, mely megújuló energiákkal, passzív épületként működik, másfelől egy szemléletet, egy könyvtári tartalmat – jelen esetben egy szolgáltatásrendszert. Ez az, amiről írni fogok. (tovább…)

Címkék:

Új generációs katalogizálási rendszerek1

Kategória: 2018/ 4

A bibliográfiai számbavétel központi tevékenysége, a formai feltárás a könyvtárak egyik elemi feladata. Ez a munka alapjaiban határozza meg a dokumentum- és információszolgáltatás minőségét, ám fontosságára gyakran méltatlanul kevés figyelem irányul. A katalogizálás együtt alakult és fejlődött a könyvtárakkal; formálódását az idők során számos tényező befolyásolta, ám a feldolgozó munkára a legnagyobb hatást az informatika fejlődése gyakorolta. (tovább…)

Címkék:

Élénkít vagy megnyugtat a lila?

Kategória: 2018/ 4

Beszámoló a LILAC 2018 konferenciáról1

Az évente megrendezésre kerülő LILAC (Librarians’ Information Literacy Annual Conference) konferenciák a CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), a brit könyvtári és információs szakemberek nagy presztízsű szervezete égisze alatt zajlanak. Tárgyuk az információs műveltség elmélete és gyakorlata, azonban a LILAC betűszóból lila orgonát és a lila színt jelentő lilac szóra is asszociálhatunk. Mivel – más konferenciákhoz hasonlóan – a LILAC 2018-on Liverpoolban, április 4. és 6. között voltak jó, jobb és kevésbé jó előadások, a résztvevőknek egyaránt szükségük volt az élénkítő vagy éppen a megnyugtató hatásokra. (tovább…)

Címkék:

Visegrad Reads to Kids

Kategória: 2018/ 4

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) csatlakozott egy olyan kampányhoz, amely a V4-es országok némelyikében évek óta sikeresen működik. A programsorozat célja, hogy arra buzdítsunk felnőtteket: olvassanak rendszeresen családjuk, környezetük gyermekeinek.

Ez évben a Visegrádi Együttműködés országainak különböző szervezetei összefogtak, s a cseh kollégák vezetésével közösen szervezünk eseményeket, programokat „Visegrad Reads to Kids” címmel.

A projekt lehetőséget ad arra is, hogy egymás országaiban népszerűsítsük saját gyerekkönyveinket, illetve, hogy a szülők számára szakmai segítséget jelentő írásos anyagot állítsunk össze a témában.

Célunk az, hogy a kampányhét (június 4–10.) minél több helyen szóljon a felolvasásról. Szeretnénk közéleti személyeket, művészeket, írókat is megnyerni, hogy vegyenek részt nyilvános (nyitott vagy épp zártkörű) felolvasásokon, ahol a célközönség a 4–10 éves korosztály.

A projekt keretében 2018. június 4-én Pécsen, 5-én délelőtt (10.00–12.00) Budapesten, 6-án szerdán Kecskeméten, 7-én csütörtökön Kaposváron, 8-án pénteken Nyíregyházán lesz nagyobb felolvasós esemény. Az 5-ei programmal egy időben Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is hasonló rendezvény lesz, időnként Skype-kapcsolatba lépve egymással. A tervek szerint elsősorban felolvasás lenne ekkor is, közéleti személyiségek, írók, művészek és sok-sok gyermek közreműködésével. Magyarországi helyszínül a Sárkányos Gyerekkönyvtárat (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) választottuk.

Ezúton is szeretnénk biztatni a könyvtárakat, óvodákat, iskolákat, hogy június 4-e és 10-e között szervezzenek nyilvános vagy zárt felolvasásokat 4–10 éves gyerekeknek.

Fel! Olvasni!

Kapcsolattartó: Gombos Péter alelnök (HUNRA), gombos.peter@ke.hu, +3630/9392-276

Címkék: ,

A könyvkiadó egri Líceum

Kategória: 2018/ 4

A könyvkiadó egri Líceum : Történet és kiadványjegyzék / Mizera Tamás, Nagy Andor, Verók Attila. – 1-2. köt. – Budapest : Kossuth Kiadó ; Eger : Eszterházy Károly Egyetem, 2017. – 493, 458 p. ; 20 cm. – (Kulturális örökség)

Történet és kiadványjegyzék (1755-1949)

Örvendetes jelenség, hogy az utóbbi időben megszaporodott a nyomdatörténeti tanulmányok és bibliográfiák száma. Szintetizáló összeállítások is születtek, de az igazi nóvumot a vidéki officinákra vonatkozó kutatások jelentik. (tovább…)

Címkék: ,

Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből (1945-1956)

Kategória: 2018/ 4

Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből (1945-1956). Szerkesztette Sonnevend Péter. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, 2018.

Számos más szakmához, szakterülethez hasonlóan a hazai könyvtárügyben is elérkezettnek tűnik az az időszak, amelyben a szocializmusnak nevezett, ám azon belül a legdiktatórikusabb berendezkedésű Rákosi-korszak könyvtárügye történetének feldolgozását a szakma megkezdi. Nem mintha korábban nem lettek volna ide vonatkozó, főként a belső, könyvtárszakmai szempontokat előtérbe helyező, elszórt kezdeményezések. Ennek nyomairól árulkodnak a könyvtári szaksajtóban és – igen ritkán – más profilú közleményekben olvasható, ám meglehetősen esetleges publikációk. (tovább…)

Címkék:

„Csak hit van és cselekvés”1

Kategória: 2018/ 4

Értékőrzés, értékteremtés a Bükki Hegyháton

Van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy alig több mint 700 lelkes település, ahol az elmúlt négy évben több kötetet jelentetett meg a helyi Önkormányzat. Az önként vállalt kiadói tevékenység semmiképpen sem nevezhető öncélúnak, sokkal inkább a címben jelzett elköteleződés indokolta azt a nemcsak könyvekben, de kiállításokban, gyűjtemények létrehozásában is tetten érhető munkát, amely a kicsi hegyháti település mindennapjainak részévé vált. Az itt élő emberek nemcsak nosztalgiával tekintenek múltjukra, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy az itteni értékek minél tovább fennmaradjanak, minél többen megismerjék, miközben erősítik a szülőföldhöz való kötődést. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék