Tartalom

Kategória: 2018/ 3

Könyvtárpolitika
Dömsödy Andrea: Merre menjen a közoktatás könyvtára?
John Van Oudenaren: A Digitális Világkönyvtár

Műhelykérdések
Bánkeszi Katalin – Szepesi Judit: E-learning szerkesztő tanfolyam a Könyvtári Intézetben
Marincsákné Nagy Ildikó: Három program a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Könyvtárának életéből

Olvasás
Hok Csabáné: A titok a dobozban van…
Kolbach Bettina: Egyetemisták olvasási és könyvtárhasználati szokásai a Pécsi Tudományegyetemen

Könyv
Vilcsek Andrea: Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében – Koncz Pál könyvéről

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/ 3

„A Digitális Világkönyvtár (World Digital Library, röviden WDL) létrehozásának ötletét a Kongresszusi Könyvtár előző vezetője, James H. Billington vetette fel 2005 júniusában, Washingtonban, az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti UNESCO Bizottságának ülésén mondott beszédében. Billington javaslata egy olyan projektről szólt, amely a Kongresszusi Könyvtár, az UNESCO és a világ legkülönbözőbb pontjain működő partnerkönyvtárak együttműködésével valósul meg annak érdekében, hogy digitalizálják és online szabadon elérhetővé tegyék az egyes országok történetéhez és kulturális örökségéhez tartozó dokumentumokat. »Egy ilyen projekt azzal a reménnyel kecsegtet, hogy közelebb lehet hozni egymáshoz az embereket egy olyan globális platformon, amely a különböző kultúrák egyediségének ünneplésére jött létre. – mondta Billington.” /John Van Oudenaren/ (tovább…)

Merre menjen a közoktatás könyvtára?

Kategória: 2018/ 3

Az iskolai könyvtár céljait, működését, fejlődési irányait nem lehet függetleníteni az iskolától, a közoktatás/köznevelés céljaitól és tágabban értelmezve az oktatáspolitikától. Az iskolai könyvtárakat az oktatási szféra tartja fenn, az oktatásban résztvevőket szolgálja, támogatja. Ez nyilvánvaló, a könyvtár típusából fakad, így szükséges követnünk, értékelnünk az oktatási szemléleteket, azokban keresni a könyvtár helyét, azokban értelmezni szűkebb szakmai céljainkat, lehetőségeinket. (tovább…)

Címkék:

A Digitális Világkönyvtár1

Kategória: 2018/ 3

A Digitális Világkönyvtár (World Digital Library, röviden WDL) létrehozásának ötletét a Kongresszusi Könyvtár előző vezetője, James H. Billington vetette fel 2005 júniusában, Washingtonban, az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti UNESCO Bizottságának ülésén mondott beszédében. Billington javaslata egy olyan projektről szólt, amely a Kongresszusi Könyvtár, az UNESCO és a világ legkülönbözőbb pontjain működő partnerkönyvtárak együttműködésével valósul meg annak érdekében, hogy digitalizálják és online szabadon elérhetővé tegyék az egyes országok történetéhez és kulturális örökségéhez tartozó dokumentumokat. (tovább…)

Címkék: ,

E-learning szerkesztő tanfolyam a Könyvtári Intézetben

Kategória: 2018/ 3

Ahogy mondani szokták, „a jó pap holtig tanul”. Meg a könyvtáros is. Talán nincs is olyan kolléga, aki a hatalmas léptekkel fejlődő technológia és a szakmai kihívások árnyékában ne érezné úgy, hogy van még mit tanulnia… Kell is tanulni, hogy lépést tarthassunk a fiatalokkal, az olvasókkal, a környezetünkkel. A digitális készségek, a digitális műveltség elsajátítása már-már kötelezőnek számít, a legtöbb könyvtáros rendelkezik is ezzel a tudással, legalább valamilyen elvárható szinten. De ez csak alap ahhoz, hogy kezelni, használni tudjuk azokat az eszközöket, amelyek révén akár egészen új típusú szolgáltatásokat hozhatunk létre és mutathatunk be az olvasóknak. (tovább…)

Címkék:

Három program a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Könyvtárának életéből1

Kategória: 2018/ 3

Az iskolai könyvtár

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a Jezsuita rend Magyarországi Rendtartományának egyetlen iskolája Magyarországon. Országos beiskolázású nyolcosztályos gimnázium, amelyet 1994-ben alapítottak. Az intézmény 2004-ben négyévfolyamos osztállyal és 2015-ben sportosztállyal bővült. A tanulók száma 765. A tanárok száma 75. (tovább…)

Címkék:

A titok a dobozban van…1

Kategória: 2018/ 3

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola dolgozója vagyok 25 éve, 20 éve pedig könyvtárosa, majd könyvtárostanára. A 20 év tapasztalata azt mutatja, hogy amíg korábban a gyerekek 90%-a kezdeményezésre, programokra, lehetőségekre volt kapható, napjainkban ez fordított arányúvá vált, és 10%-a lelkesedik a kínált programok, lehetőségek iránt. Ez egy sokoldalú változás, benne van a túlkínálat, amely a gyerekeket ingerként éri, másrészt a „szürkévé” válás, az érdektelenség és az infokommunikációs eszközök kínálta lehetőség is. (tovább…)

Címkék:

Egyetemisták olvasási és könyvtárhasználati szokásai a Pécsi Tudományegyetemen1

Kategória: 2018/ 3

Vizsgálatomban a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak az olvasáshoz való viszonyát, olvasói ízlését, olvasmányválasztási szempontjait és könyvtárhasználati szokásait mértem fel egy saját szerkesztésű olvasási és könyvtárhasználati szokásokat mérő kérdőív segítségével. Felmérésem célja, hogy kirajzolódjon, milyenek az egyetemi hallgatók olvasási szokásai, milyen az olvasói ízlésük, hogyan jutnak könyvekhez, folyóiratokhoz, vagy aktív könyvtárhasználók-e. (tovább…)

Címkék: , ,

Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében – Koncz Pál könyvéről

Kategória: 2018/ 3

Koncz Pál: Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században. Szerkesztette Jakab Réka, Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncz Pál restaurátor, kötéskutató, aki önmagát – személyiségéhez hű szerénységgel – „nem hivatásos kézműves- és ipartörténetkutató”-ként aposztrofálta, munkásságát szigorú szisztematikussággal szentelte a történeti Veszprém vármegye könyvtörténeti kutatásának. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék