Tartalom

Kategória: 2017/ 5

Könyvtárpolitika
Oros Sándor: Évindító KSZR-nap Csongrád megyében

Műhelykérdések
Dancs Szabolcs: Az RDA mint a katalogizálás új nemzetközi szabályzata?
Szepesi Judit: EVS a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban

Konferenciák
Horváth Tamás: Agrárkönyvtárak a változó világban
Moldován István: Digitálisan létrejött “kéziratok” kezelése

Extra Hungariam
Milena Zelko: „A könyv által fejlődöm” olvasási projekt fontossága Szlovéniában

Könyv
Bényei Miklós: Buzinkay Géza szintézise. A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig
Szakmári Klára: IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. átdolgozott kiadás – ismertetés

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 5

„A francia álláspont úgy tekint az RDA-ra mint az FRBR-modell egyik, de nem egyedüli értelmezésére, és bár elismeri, hogy ez a leginkább formalizált, nemzetközi színvonalat megütő interpretáció, hangsúlyozza, hogy az angolszász katalogizálási hagyományban (AACR) való gyökerezése egyben azt is jelenti, hogy az RDA nem tud teljes mértékben megfelelni az FRBR-modellben megfogalmazódó elképzelésnek. Ilyesformán a franciák az RDA-ra való átállásra úgy tekintenek, mint egy eszközre, amely közelebb visz a célhoz, és nem úgy, mint a végcélra magára.”(Dancs Szabolcs) (tovább…)

Évindító KSZR-nap Csongrád megyében

Kategória: 2017/ 5

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár idén negyedik alkalommal invitálta a Csongrád megyei KSZR-hez csatlakozott partner települések polgármestereit, vezetőit évnyitó tanácskozásra. Immáron hagyomány, hogy az év elején személyes találkozásra, közös gondolkodásra hívjuk partnereinket. (tovább…)

Címkék: ,

Az RDA mint a katalogizálás új nemzetközi szabályzata?

Kategória: 2017/ 5

A katalogizálás nemzetközi alapelveit, az ún. Párizsi Alapelveket 1961-ben hagyta jóvá az International Conference on Cataloguing Principles. Az IFLA több mint negyven év elteltével, 2009-ben tette közé új, az online könyvtári katalógusok és hasonló elektronikus szolgáltatások kívánalmaihoz igazodó alapelveit. Ennek fő vívmánya az volt, hogy a „Párizsi Alapelvek”-et kiterjesztette a csak szöveges művektől kezdve valamennyi dokumentumtípusra, és a tétel megválasztásától és formájától kezdve a könyvtári katalógusokban használt bibliográfiai és besorolási rekordokig minden szempontot figyelembe vett. Ennek a kiadásnak nem, csupán a 2003-as vázlatának készült el a magyarítása1. (tovább…)

Címkék: ,

EVS a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban

Kategória: 2017/ 5

„A valódi önkéntesség átalakítja az embert, mert arra készteti, hogy a legjobbat adja magából, erősíti a legnemesebb, legjobb, legnemeslelkűbb, legtestvéribb részét.” (Beatriz Diez Canseco)

Az önkéntesség mindannyiunk életének a része. A kifejezés a latin voluntariusból származik, s olyan tevékenységet jelöl, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. (tovább…)

Címkék: , ,

Agrárkönyvtárak a változó világban

Kategória: 2017/ 5

2017. március 24-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtárában került sor az Agrárkönyvtárak a változó világban című könyvtárszakmai rendezvényre.1 A workshop jelentőségét az adta, hogy az 1970-es évek óta nem volt hivatalos IFLA rendezvény Magyarországon. Most az IFLA Agricultural Library Special Interest Group vezetője, Prof. Ajay P. Singh, a varanasi Banaras Hindu University tanára tartott két előadást nálunk. A rendezvény másik két előadója Darabosné Maczkó Beáta, a SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár könyvtárosa, valamint e sorok írója, Horváth Tamás, a Mezőgazdasági Könyvtár könyvtárosa, az MKE Mezőgazdasági Szervezetének elnöke volt. (tovább…)

Címkék: ,

Digitálisan létrejött ‘kéziratok’ kezelése

Kategória: 2017/ 5

Február végén meghívó érkezett az OSZK-ba a Petőfi Irodalmi Múzeumból egy érdekes kétnapos rendezvényre.1 A meghívóban az alábbiakban határozták meg a konferencia témáját: (tovább…)

Címkék:

A könyv által fejlődöm című olvasási projekt fontossága Szlovéniában

Kategória: 2017/ 5

A szövegértés szintje, amely alapja az olvasási kultúrának, fontos meghatározója a könyvtárak tevékenységének. A motivációs eszközök egyike A könyv által fejlődöm elnevezésű országos projekt Szlovéniában, amelyet a fiatal olvasók körében valósít meg a szlovén Nyilvános Könyvügynökség (Javna agencija za knjigo). A Muraszombati Gimnázium (Gimnazija Murska Sobota) már a kezdetektől, 2010 óta részt vesz a projektben, amelynek az a célja, hogy erősítse a fiatal olvasókban a motivációt az olvasásra és ezáltal fellendítse a könyvtárlátogatási kedvet. (tovább…)

Címkék: ,

Buzinkay Géza szintézise

Kategória: 2017/ 5

A magyar sajtó és újságírás története
a kezdetektől a rendszerváltásig

Mi, könyvtárosok igazán örülhetünk ennek a maga nemében egyedülálló összegzésnek. Hiszen a magyar nemzeti kulturális örökség e gazdag szektorának az őrzői, feltárói és újabban digitalizálói elsősorban a könyvtárak, az érdeklődők, a felhasználók, a kutatók többnyire a bibliotékák gyűjteményeiben forgathatják a napi- és hetilapokat, a folyóiratokat, valamint az egyéb sajtótermékeket. A felsőfokú könyvtáros-képzés intézményeiben – kétségkívül változó mértékben – a tananyag szerves része a sajtótörténet. (tovább…)

Címkék: ,

IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. átdolgozott kiadás – ismertetés

Kategória: 2017/ 5

Az IFLA-UNESCO közös könyvtári nyilatkozata 1999-ben jelent meg és dr. Celler Zsuzsanna fordította le magyarra 2000-ben1. Ehhez a Nyilatkozathoz 2002-ben kiadták a Végrehajtási elveket2. Ennek a dokumentumnak a 2. átdolgozott kiadása jelent meg most a KTE gondozásában. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék