Tartalom – 2020/12

Kategória: 2020/12

Műhelykérdések
Drótos László – Németh Márton: Egyedi mentésekre szolgáló webarchiváló szoftverek

Konferenciák
Schlay Georgina: Egy konferencia töredékei. MuseumDigit 2020

Kiállítás
Benkéné Sándor Barbara Zita: Mit keres a körömreszelő a lapok között? Könyvek, emlékek, történetek                            17

Napló
Borbé Levente: Mit tehet egy iskolai könyvtáros, ha félig vagy egészen online van?
A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosának online könyvtári
tevékenysége a koronavírus-járvány idején

Perszonália
Kereszturi József: In memoriam Bertók László (1935–2020)

Könyv
Bényei Miklós: Interdiszciplináris megközelítések. Tanulmányok Barátné
Hajdu Ágnes tiszteletére (Információközvetítés és közösségépítés: multifunkciós könyvtári
hálózatok. Szerk. Kiszl Péter és Németh Katalin)

Bényei Miklós: Éger Gábor díjnyertes OTDK-dolgozata: Eszéki T. István könyv-
hagyatéka (Éger Gábor: Eszéki T. István könyvhagyatéka: a Sárospataki Református
Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában)

Fejős Edina: Biblioterápiás képzés Szentendrén – egy jól működő modell
(A biblioterápia közelről. „A szentendrei modell”. Szerk. Bartos Éva)

Pogány György: Eszterházy Károly kulturális hagyatéka (Tanulmányok Eszterházy
Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Szerk. Dinnyés Patrik, Nagy Andor)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2020/12

„A nemzeti vagy nemzetközi szintű webarchívumok többnyire olyan, nagy tö­megű tartalom letöltésére alkalmas, automatikus működésű szoftverrobotokat használnak, mint amilyen az Internet Archive által kifejlesztett Heritrix. Viszont az elsősorban még a hagyományos webre optimalizált Heritrix nem igazán jó a modern, dinamikusan generált, esetleg a felhasználó közreműködését is igénylő honlapok vagy a közösségi média archiválására. Továbbá sokszor nem a tömeges webtartalom letöltése a cél, hanem csak egy-egy webhelyet vagy adott weboldala­kat szeretnénk lementeni. Cikkünkben ilyen feladatokra alkalmas ingyenes szoft­vereket mutatunk be, amelyek személyes vagy kisebb intézményi archívumokhoz egyaránt hasznosak lehetnek.” Drótos László – Németh Márton: Egyedi mentésekre szolgáló webarchiváló szoftverek (tovább…)

Egyedi mentésekre szolgáló webarchiváló szoftverek

Kategória: 2020/12

A nemzeti vagy nemzetközi szintű webarchívumok többnyire olyan, nagy tömegű tartalom letöltésére alkalmas, automatikus működésű szoftverrobotokat használnak, mint amilyen az Internet Archive által kifejlesztett Heritrix. Viszont az elsősorban még a hagyományos webre optimalizált Heritrix nem igazán jó a modern, dinamikusan generált, esetleg a felhasználó közreműködését is igénylő honlapok vagy a közösségi média archiválására. (tovább…)

Címkék: , ,

Egy konferencia töredékei

Kategória: 2020/12

MuseumDigit 2020

Az idei konferenciaszezon más volt, mint az eddigiek. Ugyan a személyes szakmai találkozókra kevésbé volt lehetőség, ennek ellenére viszont a pandémia kezelése, az ökológiai problémák és az aktívabb digitális jelenlét kihívásai miatt még inkább előtérbe került a szakmai kapcsolatok és az intézményi együttműködések fontossága. (tovább…)

Címkék: , , ,

Mit keres a körömreszelő a lapok között?

Kategória: 2020/12

Könyvek, emlékek, történetek

A makói József Attila Városi Könyvtárban a 2020-as Országos Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódóan könyves kiállítást készítettünk, hogy így ünnepeljük a könyveket és olvasóinkat. Az alkalomból méretük miatt kuriózumnak számító doku­men­tumaink paravánokra kerültek a könyvtár fogadóterében, dedikált könyveink az olvasóterem ablakpárkányán körben kinyitva, míg az októberi megbocsátás hónapjának könyves legjei vitrinben lettek kiállítva. (tovább…)

Címkék: , ,

Mit tehet egy iskolai könyvtáros, ha félig vagy egészen online van?

Kategória: 2020/12

A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosának online könyvtári tevékenysége
a koronavírus-járvány idején

Az online megbízatás kezdete

2020. március 11-étől az iskolák zárva maradtak a diákok és a tanárok előtt. A személyzet továbbra is bejárt, noha a tevékenységük más formát öltött. Az iskolai könyvtárosok nagy része minden további nélkül bekapcsolódott az iskolai teendők elvégzésébe, valamint online folytatta munkáját. Elsőnek a tankönyvrendelés feladatának teljesítése került terítékre, majd később a diákokkal és a tanárokkal való kapcsolattartás. (tovább…)

Címkék: , , , ,

In memoriam Bertók László (1935–2020)

Kategória: 2020/12

A falnak ezen az oldalán ennyi,

amit tudhatok (remélhetek)? S ahol te vagy

(ha vagy), ott (lent?, fönt?), ott mi van?

(Bertók László: Mi van a halál után?)

 

 

Tudtam ugyan, hogy sokféle betegséggel küzd, mégis váratlanul ért a gyászhír: Bertók László meghalt. A könyvespolcomon sorakoznak dedikált kötetei – gyarapodásuk most már mindörökre megszakadt, mint ahogy régebben a tanárképző könyvtáráig, később a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárig, mostanában már csak a Barbakánig tartó mindennapos séták is véget értek. Az alábbi sorokkal a könyvtáros Bertók Lászlótól búcsúzom. (tovább…)

Címkék: ,

Interdiszciplináris megközelítések

Kategória: 2020/12

Információközvetítés és közösségépítés : multifunkciós könyvtári hálózatok / szerk. Kiszl Péter és Németh Katalin ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2020. – 342 p. : ill. ; 24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok Barátné Hajdu Ágnes tiszteletére

Kivételes kiadvány, még akkor is, ha a maga nemében nem egyedülálló. Az utóbbi években ugyanis e szakterületen is jelent meg néhány „Festschrift” (ünnepi tanulmánykötet), amellyel a magyar könyvtárügy kiválóságai előtt tisztelegtek a kollégák. Ezúttal a tiszteletkötet a hazai könyvtáros társadalom közismert és nagyra becsült személyiségét, Barátné Hajdu Ágnest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtártudományi Tanszékének vezetőjét köszönti, mégpedig 65. születésnapja és egyetemi tanári kinevezése alkalmából. (tovább…)

Címkék: , , ,

Éger Gábor díjnyertes OTDK-dolgozata: Eszéki T. István könyvhagyatéka

Kategória: 2020/12

Eszéki T. István könyvhagyatéka : a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában / Éger Gábor. – Sárospatak : Hernád Kiadó, 2020. – 222 p. ; 24 cm. – (Nemzet, egyház, művelődés, 12.)

 

 

 

 

 

 

 

Ritkán olvashatunk a szakfolyóiratainkban, és ritkán hallhatunk a szakmai fórumokon az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi Szekciójának dolgozatairól. Holott a kétévente megrendezett pályázatokon egyes egyetemi hallgatók nemegyszer igényes pályamunkákkal jelentkeznek. Összességében ők a jövő ígéretei. A tudományos diákköri konferenciákon részt vevő hallgatók szorgalma, sikere azt ígéri, hogy a könyvtár- és információtudománynak nálunk is lehet, lesz jövője. (tovább…)

Címkék: , , ,

Biblioterápiás képzés Szentendrén – egy jól működő modell

Kategória: 2020/12

A biblioterápia közelről : „a szentendrei modell” / szerk. Bartos Éva. – Budapest : Pont Kiadó, cop. 2020. – 144 p. : ill ; 23 cm

 

 

 

 

 

 

 

Bartos Éva szerkesztésében nemrégiben látott napvilágot A biblioterápia közelről címet viselő kötet, amelynek alcíme – A szentendrei modell – utal arra, hogy témája a szentendrei székhelyű Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete szervezésében zajló biblioterápiás képzés. (tovább…)

Címkék: , ,

Eszterházy Károly kulturális hagyatéka

Kategória: 2020/12

Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről / szerk. Dinnyés Patrik, Nagy Andor. – Eger : Líceum Kiadó, 2020. – 260 p. : ill. ; 24 cm + 1 DVD (Eszterházy Károly pöspök és kora ; 1.)

 

 

 

 

 

 

 

A magyar katolikus egyház tizennyolcadik századi története nem nélkülözi a nagy formátumú, nemcsak a vallási megújulást, de az egész nemzetet szolgáló intézményeket alapító főpapokat; elég, ha Klimó Györgyre, Batthyány Ignácra, Patachich Ádámra gondolunk. Közülük is kiemelkedik Eszterházy Károly (1725–1799) egri püspök. (tovább…)

Címkék: , , ,

Címkék