Iskolai könyvtárat a digitális bennszülötteknek is!

Kategória: 2019/ 1

Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének 2018-as Őszi Szakmai Napjáról

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2018. október 25-én az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban tartotta hagyományos Őszi Szakmai Napját, melyen 154-en vettek részt. A Digitális kor? Digitális oktatás? Iskolai könyvtár! Utak a jövő iskolai könyvtára és tananyaga felé címmel megrendezett összejövetelt a NKA, az OPKM, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola támogatta. (tovább…)

Címkék: ,

A 30 éves Könyvtárostanárok Egyesülete köszöntése

Kategória: 2017/ 1

Üdvözlet az egybegyűlt ifjúságnak! Mindenekelőtt a harmincéveseknek, akikkel együtt kezdtem magam is a „szervezkedést” három évtizeddel ezelőtt. Azután a húsz-huszonöt éveseknek, akik a daliás kilencvenes években csatlakoztak hozzánk. És persze üdvözlet a kamaszkorukat élő tinédzsereknek, akik már ebben az új, tudásalapúnak remélt-mondott évezredben lettek egyesületi tagtársaink. Végül külön üdvözlet jár a még csak idén közénk pottyanó „egyesületi kisdedeknek”. De a legfőbb üdv az emberi léptékkel mérve életerős, virágzó korszakát élő Egyesületünknek! (tovább…)

Címkék:

A Könyvtárostanárok Egyesülete — múlt és jelen[1]

Kategória: 2015/ 2

A Könyvtárostanárok Egyesülete 1986-ban alakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete részeként,  1997-től pedig önálló egyesületként működik. Legfontosabb jelenlegi tevékenységei: konferenciák szervezése, könyvkiadás, hírblog működtetése, jogi véleményezés, állásfoglalások készítése, szakmai és diákpályázatok kiírása, szakmai díjak odaítélése. (tovább…)

Címkék:

Címkék