A történettudományi könyvtári gyűjtemények néhány paradoxona

Kategória: 2016/ 3

E sorok szerzője jó néhány évvel ezelőtt rövid cikket írt a gyermek- és ifjúsági olvasás, olvasásra nevelés paradoxonairól. Kiváló szakemberek, szakírók, esszéisták, vitatkozni vágyó és tudó értők nyomán, az ő érvelésüket folytatva vagy plagizálva szólt arról a tenger ellentmondásról, ellentétről – vagyis paradoxonokról –, amelyek a fenti téma kapcsán felmerülnek, felmerülhetnek. Joggal hiheti hát e mostani cikk címét látva az olvasó, hogy a szerző beleszeretett saját témájába, és most már ott is paradoxonokat vél látni, ahol azoknak nyomuk sincs. Bizonnyal igazuk van az így vélekedőknek. Mert hisz’… (tovább…)

Címkék: ,

Címkék