Digitális megőrzés. Tizenötezer dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárban

Kategória: 2016/ 3

Interjú Drótos Lászlóval

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994-ben Drótos László és Moldován István kezdeményezésére jött létre, és 1999 óta az Országos Széchényi Könyvtárban működik. Drótos Lászlóval, a MEK könyvtárosával beszélgetünk, akihez a digitális könyvek előkészítése, ellenőrzése, valamint a tájékoztatás és a rendszerfejlesztés tartozik. Munkájuk elis­meréseként 2008-ban a társalapítóval, Moldován István osztály­ve­ze­tővel megkapták az eFestivál életműdíját.
Ma már naponta ötvenezer látogatás körül van a MEK forgalma. Az eddig feltöltött dokumentumok száma pedig eléri a tizenötezret.

Mi volt az a fordulópont, amikor elhatározták, hogy életre hívják a MEK-et?
– Az ötlet még 1993-ban merült fel, nem sokkal az internet magyarországi megjelenését követően. Az első egyeztetések és kísérleti gyűjtemények után 1994. november 1-jén jelent meg a Magyar Elektronikus Könyvtárra vonatkozó Ajánlás, ami egyfajta alapítólevélnek tekinthető. (tovább…)

Címkék: ,

Húsz év ‒ az őskortól a középkorig

Kategória: 2015/ 3

Húszéves a MEK

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) – mint műhely és mint szolgáltatás – 2014-ben ünnepelte létrejöttének huszadik évfordulóját. Ez éppen egybeesett az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) működésének tízedik, valamint a MEK OSZK-ba kerülésének tizenötödik évfordulójával. (tovább…)

Címkék:

Három az egyben. Közös kereső az elektronikus könyvtárban http://mek.oszk.hu/kozoskereso

Kategória: 2013/ 7

Az internetes szolgáltatások természetes jellemzője egyrészt a sokféleség, a sokszínűség, másrészt ennek következtében állandósul az integrációs folyamat, a különböző szolgáltatások összekapcsolása, “egyablakossá” alakítása.
Az Országos Széchényi Könyvtárban több mint egy évtizede már nemcsak bibliográfiai és katalógusadatok, hanem teljes szövegek és képi dokumentumok is felkerülnek az internetre. Ezek egy része saját hagyományos dokumentumainak digitalizált változata (például corvinák1, térképek), más részük elektronikus formában gyarapított, eredeti digitális dokumentum. A digitális szolgáltatások különböző projektek, pályázatok támogatásával, időben elosztva jöttek létre, ezért ezek még egy tapasztalt könyvtárosnak is nehezen áttekinthetőek, nemhogy az idelátogató olvasónak vagy a távoli felhasználónak. A könyvtár nemrég megújult honlapján megjelent ugyan egy összefoglaló Digitális könyvtár2 oldal, de ez csak ismertetőket, linkeket tartalmaz a sokféle tartalom egy részéhez. Régóta érezzük már a hiányát egy olyan eszköznek, amely több forrásban egyszerre tesz lehetővé egyszerű vagy összetett keresést a felhasználók számára. A feladat nagyja még mindig előttünk van, de a közelmúltban egy újabb jelentős lépést tettünk a tervezett cél felé. A reális megvalósítás érdekében, a szűkös erőforrásokkal gazdálkodva egyelőre csak néhány adatbázist kapcsoltunk össze. A szegedi Contenta3 rendszerhez hasonlóan nem egy nagy közös adatbázisba kényszerítettük speciális gyűjteményeinket, hanem azok egyedi szolgáltatásait megtartva, egyfajta metafelületet készítettünk hozzájuk. (tovább…)

Címkék:

MEK fejlesztések 2002–2003-ban

Kategória: 2003/ 9

2002-ben az Országos Széchényi Könyvtár jelentős egyszeri támogatást kapott az Informatikai Kormánybiztosságtól alapvető informatikai fejlesztéseire. A támogatás nagyobb részét a könyvtár számítástechnikai eszközeinek bővítésére fordította, egy kisebb rész a MOKKA, egy másik rész a Magyar Elektronikus Könyvtár (röviden: MEK) fejlesztéseire fordítódott. Az alábbiakban a MEK fejlesztésére fordított összeg felhasználásáról számolunk be. (tovább…)

Címkék:

Hungarológia és a Magyar Elektronikus Könyvtár*

Kategória: 2001/10

A hungarológia, a magyarság tudománya nem létezhet a kulturális örökség egyik legjelentősebb tárgya, a könyv nélkül. A könyveket és egyéb írott dokumentumokat összegyűjtő, megőrző és a nyilvánosság felé közvetítő könyvtárak hálózata ezért a legfontosabb közvetítő intézményrendszer ezen források és a hungarológia iránt érdeklődő kutatók, egyáltalán minden, a magyar kultúrával foglalkozó ember számára. Jelen előadásomban egy olyan sajátos könyvtárat szeretnék bemutatni, amely a XXI. század kihívásának megfelelően a legintenzívebben terjedő információs médiumot, az internetet használja a könyvtár raktára, nyilvános polcai, olvasóterme, sőt tájékoztató pultja gyanánt. Az elektronikus/digitális könyvtárak a ’90-es évek közepén jelentek meg egyre nagyobb számban külföldön és Magyarországon egyaránt. Mielőtt azonban konkrétan a Magyar Elektronikus Könyvtár működését ismertetném Önöknek, általánosan megközelítve a témát, néhány alapvetést tekintek át, bemutatva és hangsúlyozva azt a közeget, helyzetet, amelyből ez és az ehhez hasonló kezdeményezések születtek.

(tovább…)

Címkék: ,

Címkék