„Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”

Kategória: 2016/ 3

A tízéves KaMIKA jublieumi konferenciája Nyíregyházán

2016. március 19-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban ünnepelte tízedik születésnapját a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány. A Visszatekintés című jubileumi rendezvényt a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatója, Nagy László kuratóriumi elnök nyitotta meg; az ünnepeltet és az egybegyűlteket Tóth István nyugalmazott beregszászi magyar főkonzul köszöntötte. Ezután előadások, referátumok, köszöntő laudációk hangzottak el. Beszélt például Bartos Éva, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója, aki a külhoni magyar könyvtárosok 2002-ben kezdődött továbbképzési programjainak történetét elevenítette föl. A jubiláns alapítvány egyik alapító tagja, Kövér Tibor a kisebbségi magyarság nyelvvédelmének fontosságára hívta föl a figyelmet, mondván: „Aki a szót védi, az lelket is ment”. Figyelmeztetett: az újkori inkvizítorok mindig a nyelvet támadják; mivel a XXI. században már nem lehet elűzni, kitelepíteni a magyarokat, beléjük kell fojtani az anyanyelv szavait. A nyelvi önvédelem egyik bástyája pedig éppen a könyvtár, jelesül az iskolai könyvtár, ezért volt túlbecsülhetetlenül jelentős fejlemény a KaMIKA megalapítása, amely Kárpátalja mellett a Partium, Szatmár és Szilágyság magyar könyvtárait is támogatja. Marián Éva, a romániai Szatmárhegy könyvtárosa az utóbbi térség képviseletében mondotta találóan. „Semmi nem inspirál úgy, mint az anyaország támogatása”. Kocsis Attila, a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont igazgatója megköszönte a KaMIKA önzetlen munkatársainak, hogy 2011-ben a félmilliós Hunyad megye egyetlen magyar középiskolájában az adományként kapott több ezer könyv rendezetlen kupacaiból korszerű könyvtárat hoztak létre. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese „A könyvtár, ami összeköt” elnevezésű, fiatal Kárpát-medencei magyar könyvtárosok évről évre megrendezett ösztöndíj-programjának ötéves történetét és eredményeit foglalta össze. A tízéves KaMIKA lelke, fő szervezője, fáradhatatlan munkása, Vraukóné Lukács Ilona voltaképp alig szólalt meg a rendezvényen, miközben talán ő tudott volna leghosszabban előadni az alapítvány munkájáról, tíz év megannyi küzdelméről és sikeréről. Ezúttal Répási Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete (KMIKIE) elnökének a kárpátaljai-anyaországi együttműködés történetére visszapillantó előadását közöljük. (MLM)

Címkék:

„Szép, ügytámogató kapcsolat”

Kategória: 2016/ 3

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt alapító tagok, kedves barátaim!

Sok szeretettel köszöntök a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Információs Egyesülete elnökeként minden megjelentet ezen a szép évfordulón! Tíz év egy szervezet életében nagy idő. Sok minden él bennem, bennünk eme ünnep kapcsán, hisz’ magam és sokunk részesei voltunk ezeknek az esztendőknek. Ez az alkalom az elmúlt időről szól, barátainkról, hétköznapjainkról, vidám és szomorú pillanatokról, sikereinkről, de elsősorban ezen évek összes szereplőiről, azokról, akikért tettünk, és rólunk, akik ezt tettük. (tovább…)

Címkék: ,

Ötéves a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

Kategória: 2011/ 7

Vraukóné Lukács Ilonával, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettesével, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány (KAMIKA) kuratóriumi titkárával hosszasan beszélgettünk Kárpátaljáról, könyvekről, sorsokról, hátizsákokról, segítőkről és egy retikülről…
De először vessünk egy pillantást a múltba. (tovább…)

Címkék:

Címkék