Tartalom

Kategória: 2005/ 2

Könyvtárpolitika
Fehér Miklós: Kistérségi ellátás 3
Nagy Éva: A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Esélyegyenlőségi programja 7

Fórum
Néhány megjegyzés és javaslat a készülő etikai kódexhez 13
Vass Csaba: Hogyan lehetek jó könyvtáros? 21

Műhelykérdések
Tapolcai Ágnes: Hogyan tároljuk digitális dokumentumainkat? 25
Bánkeszi Katalin: A CD-ROM-kiadás jövője – érvek és ellenérvek 33
Tiszavári Eszter: A múzeumi könyvtárakról 37

Konferenciák
Bartos Éva: Több mint konferencia… 42
Balogh Anna-Hegyközi Ilona: “A nagy könyv” program Angliában és Németországban 44
Minőségmenedzsment Műhely Kiskunhalason 50
Pegán Anita: “A könyvtár élő, változó szervezet” Beszélgetés Teveli Judittal 52

Perszonália
Egyházy Tiborné: Kováts Zoltán (1921-2004) 55

Könyv
Lehet-e tanítani a helyismereti tevékenységet? 56

Kistérségi ellátás

Kategória: 2005/ 2

Új fogalmak, új lehetőségek és (azonnali) tennivalók
a kistérségi ellátás területén

2004. március 19-én Egerben konferencia volt, amelyen előadást tartottam Esélyegyenlőség a kistérségi könyvtári ellátásban címmel. Akkor és ott, összhangban a Könyvtári stratégiá val (lásd: http://www.ki.oszk.hu/strategia/index.html) azt a jövőképet fogalmaztam meg, hogy a kistelepüléseken és a kisvárosokban élők a könyvtári ellátás terén nem lesznek azért hátrányban, mert nagykönyvtár nem áll helyben rendelkezésre. (tovább…)

Címkék: ,

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Esélyegyenlőségi programja

Kategória: 2005/ 2

A közkönyvtárak az Egyesült Államokban és Európában létrejöttüktől kezdve a kirekesztés nélküli nyilvánosságot képviselő intézmények voltak. Soha nem állt távol tőlük a hátrányos helyzetűek befogadása, de ezek a kezdeményezések elszigeteltek maradtak, személy- vagy intézményfüggők, nem szabályozottak, kivételes lehetőségként és kevesek számára léteztek. 1 (tovább…)

Címkék: ,

Hogyan tároljuk digitális dokumentumainkat?

Kategória: 2005/ 2

Az XML formátum története és szerepe a dokumentumok kezelésében

A könyvtárak számára az utóbbi évek legnagyobb változása a digitális dokumentumok felbukkanása volt. Először csak a katalógusokat érte el a “villamosítás”. A katalóguscédula adatait átnevezték bibliográfiai rekordnak, majd metaadatnak. A számítógépek növekvő kapacitásával a teljes dokumentum is sokszor gépre került, tovább növelve a nyilvántartás gondjait. Eddig ismeretlen adatelemek leírására került sor (fájltípus, formátum, karakterkódolás, hordozó), és a hálózati publikációknak néha nem is látszik a vége a kapcsolódó oldalak sokasága miatt. Az eleje még úgy-ahogy megtalálható, csak időnként arrébb költözik a hálózaton. (tovább…)

Címkék:

A CD-ROM-kiadás jövője – érvek és ellenérvek*

Kategória: 2005/ 2

A Magyarországon kiadott CD-ROM-ok adatainak gyűjtését 1992-ben dr. Tószegi Zsuzsanna kezdte meg. A lista az első, 1990-ben megjelent lemezektől kezdve tartalmazza a kiadványok legfontosabb adatait. A magyar CD-ROM-ok diszkográfiája, amelyet folyamatosan frissítünk, jelenleg a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ szolgáltatásai között található.** 2004 novemberében 2559 lemez és 360 fejlesztő, kiadó adatait tartalmazza a lista. Megjegyezném, hogy a kiadókat semmi sem kötelezi adatszolgáltatásra. Meglehetősen időigényes gyűjtőmunkával kutatjuk föl az újonnan megjelent lemezeket, és természetesen nem lehetünk biztosak benne, hogy a lista teljes. Külön köszönjük mindenkinek, aki adatokkal, kiegészítésekkel segítette a munkánkat, és a jövőben is örömmel vesszük észrevételeiket. (tovább…)

Címkék:

A múzeumi könyvtárakról

Kategória: 2005/ 2

(Egy szakfelügyelet első három évének tapasztalatai alapján)

A múzeumi könyvtárak felügyeletével – a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyeletről szóló 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendeletnek megfelelően létrehozott országos testület tagjaiként – kettőnket (dr. Püski Anikó vezető szakfelügyelőt és engem) bízott meg Rockenbauer Zoltán miniszter a 2000-től 2003-ig tartó periódusra. (A megbízást a következő, 2007-ig tartó időszakra Hiller István miniszter írta alá 2004 augusztusában.) Mivel mind a ketten egy-egy múzeumi könyvtár aktív vezetőjeként láttunk a feladathoz, a terület ilyen jellegű átfogó megismerésének időszerűségét és szükségességét munkánk során saját bőrünkön tapasztalva, nagy lelkesedéssel és segítőkészséggel terveztük meg három évre szóló szakfelügyelői munkánkat. (tovább…)

Címkék:

Több mint konferencia.

Kategória: 2005/ 2

Országos gyermekkönyvtáros konferenciát rendezett az esélyegyenlőségről az MKE Gyermekkönyvtári Szekciója és a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a múlt év novemberében. (tovább…)

Címkék:

“A könyvtár élő, változó szervezet”

Kategória: 2005/ 2

Beszélgetés Teveli Judit PR-tanácsadóval,
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagjával

A Könyvtári Intézet szervezésében 2004. november 29-én tartották a soron következő Minőségmenedzsment Műhelyt, amelynek Kiskunhalas Városi Könyvtára adott helyet. A Műhely fő témája a könyvtári marketing volt. Ennek “ürügyén” beszélgettem Teveli Judittal, aki Marketing a könyvtári stratégiában címmel tartott előadást a rendezvényen. (tovább…)

Címkék