Tartalom

Kategória: 2003/ 6

Könyvtárpolitika
Dippold Péter: A PULMAN-program 3
Az oeirasi kiáltvány 6
Az oeirasi akcióterv 9
Hegyközi Ilona: Brit-magyar szeminárium Budapesten – másodszor 10

Fórum
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2002. évi tevékenységéről 13

Műhelykérdések
Bakonyi Géza: Informatikai fejlesztések a magyar könyvtárakban 19
Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében 23
Mihalik József-Plihál Katalin: A kartográfiai dokumentumok állományvédelmétől a virtuális magán térképgyűjteményekig 33

Perszonália
Redl Károly: Beszélgetés dr. Balázsné dr. Veredy Katalinnal 43
Fügedi Péterné: Dr. Wittek Lászlóné (Csűrös Éva) 1929-2003 50

Konferenciák
Ekler Péter: Muzeális állományt őrző könyvtárak 4. Találkozója 52

Könyv
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű kézikönyv helyismereti gyűjtemények szakemberei számára 56
Murányi Lajos: Születésnapi köszöntés – egy kissé megkésett könyvismertetéssel 58

A PULMAN-program

Kategória: 2003/ 6

A PULMAN-projekt az Európai Unió “Információs Társadalom Technológiái” kulcsakciója keretében a közkönyvtárak, helyi múzeumok és levéltárak együttműködésének és teljesítményének erősítésére indult 2001-ben. Közvetlen előzménye a Európai Közösség korábbi pályázati periódusában a Publica nevű program volt. (tovább…)

Címkék: ,

Az oeirasi kiáltvány

Kategória: 2003/ 6

A PULMAN-hálózat programja az e-Európa
megvalósításáért

36 európai ország (1) miniszterei, magas rangú döntéshozói és szakemberei a következő prioritásokat jelölték ki a portugáliai Oeirasban 2003. március 13–14-én rendezett PULMAN stratégiai konferencián: (tovább…)

Az oeirasi akcióterv

Kategória: 2003/ 6

A PULMAN-konferencia felkéri a minisztereket, továbbá az országos és helyi szintű döntéshozókat és szakembereket, hogy meghatározott időn belül: (tovább…)

Címkék:

Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2002. évi tevékenységéről

Kategória: 2003/ 6
  • Székhely: 2002. június 17-éig:

1011 Budapest I., Gyorskocsi u. 5–7.,

majd 2002. június 18-ától:
Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Adószám:18159264-1-42

Közhasznúsági besorolási fokozat: közhasznú szervezet

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 11. Pk. 60329/97/3., 1997. jún. 25. (tovább…)

Címkék: ,

Informatikai fejlesztések a magyar könyvtárakban*

Kategória: 2003/ 6

(Egy bővített mondat
az épülő új szegedi egyetemi könyvtár
apropóján)

 1) Minek nevezzelek? Feladatom szerint a magyar könyvtárakban folyó informatikai fejlesztések fő irányultságáról kellene beszélnem, de nem hiszem, hogy lenne felhatalmazásom egy ilyen széles ívű előadás megtartására, főleg nem ilyen rövid terjedelemben. Inkább egy többszörösen is bővített mondatban néhány gondolatomat foglalnám össze, amelyek a Szegeden egyre látványosabban épülő új egyetemi könyvtár épületének informatikai infrastruktúrája kialakítása kapcsán merültek fel bennem és informatikus kollégáimban. (tovább…)

Címkék: ,

Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében

Kategória: 2003/ 6

– Változások a rendszerváltás után –

Az egyházi könyvtárak csoportjába azok a könyvtárak tartoznak, amelyeknek fenntartója valamely egyház, felekezet, vallási közösség. (tovább…)

Címkék:

Beszélgetés dr. Balázsné dr. Veredy Katalinnal

Kategória: 2003/ 6

– Dr. Áder János házelnök 2002. május 14-én adta át az Országgyűlési Könyvtárban a Ghyczy-díjat. Amikor az Elnök úr átadta a kitüntetést, akkor azt mondta, hogy a díj értékét az különösen emeli, hogy a kollégák szavazatai alapján került odaítélésre. Ezek a szavazatok annak az életútnak az elismerését jelentik, aminek most néhány elemét szeretném fölvillantani. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék