Tartalom

Kategória: 2003/ 6

Könyvtárpolitika
Dippold Péter: A PULMAN-program 3
Az oeirasi kiáltvány 6
Az oeirasi akcióterv 9
Hegyközi Ilona: Brit-magyar szeminárium Budapesten – másodszor 10

Fórum
Horváth Ádám: Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2002. évi tevékenységéről 13

Műhelykérdések
Bakonyi Géza: Informatikai fejlesztések a magyar könyvtárakban 19
Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében 23
Mihalik József-Plihál Katalin: A kartográfiai dokumentumok állományvédelmétől a virtuális magán térképgyűjteményekig 33

Perszonália
Redl Károly: Beszélgetés dr. Balázsné dr. Veredy Katalinnal 43
Fügedi Péterné: Dr. Wittek Lászlóné (Csűrös Éva) 1929-2003 50

Konferenciák
Ekler Péter: Muzeális állományt őrző könyvtárak 4. Találkozója 52

Könyv
Gáncsné Nagy Erzsébet: Angol nyelvű kézikönyv helyismereti gyűjtemények szakemberei számára 56
Murányi Lajos: Születésnapi köszöntés – egy kissé megkésett könyvismertetéssel 58

Címkék