Az oeirasi kiáltvány

Kategória: 2003/ 6

A PULMAN-hálózat programja az e-Európa
megvalósításáért

36 európai ország (1) miniszterei, magas rangú döntéshozói és szakemberei a következő prioritásokat jelölték ki a portugáliai Oeirasban 2003. március 13–14-én rendezett PULMAN stratégiai konferencián:Megfelelő finanszírozásra, valamint helyi és országos szintű támogatásra van szükség ahhoz, hogy:

 • a közkönyvtárak – a levéltárakkal és múzeumokkal együttműködve – kiemelt szerepet kapjanak az e-Európa akcióterv (2) megvalósításában. Ehhez mielőbb elektronikus információ-szolgáltató központokká kell fejlődniük.
 • a PULMAN-hálózat (3) irányelveinek és gyakorlatainak átvételével a közkönyvtárak kielégíthessék az információs társadalom minden rétegének igényeit.

E célok eléréséhez a közkönyvtáraknak

 • megújult, minőségi szolgáltatásokat kell kínálniuk, felhasználva a digitális technológiákat, és lehetővé téve az állampolgárok számára, hogy személyes céljaikat megvalósíthassák a változó világban. Mindez elősegíti az egységes európai társadalom és a sikeres, tudásalapú gazdaság kialakulását.
 • a PULMAN-hálózat 36 országának könyvtáraiba beiratkozott több mint 150 milliós tagságra (4) támaszkodva számottevő fejlődést kell elérniük abban, hogy az állampolgárok – különösen azok, akiket társadalmi vagy digitális kirekesztés veszélye fenyeget – igénybe vegyék a könyvtári szolgáltatásokat.

A PULMAN-konferencia megállapítja, hogy az állampolgárok számára jelentős előnyöket nyújtana a közkönyvtári, levéltári és múzeumi szolgáltatások következetes támogatása helyi, országos és európai szinten, négy meghatározott területen.

A közkönyvtárak, a levéltárakkal és múzeumokkal együttműködésben a következő célokat tűzik ki:

Demokrácia és polgárosodás

 • A közösség egészének igényeit kielégítve elő kell segíteniük a polgári, demokratikus társadalom kialakulását, szabad hozzáférést kell nyújtaniuk minden kultúrához és tudáshoz, valamint küzdeniük kell a kirekesztés ellen azáltal, hogy vonzó és kellemes környezetet biztosítanak az emberek számára. Különös figyelmet kell fordítaniuk a speciális csoportok, például a fogyatékossággal élők, tizenévesek, idősek, munkanélküliek és kistelepüléseken élők igényeire.
 • Támogatniuk kell az e-kormányzással, e-egészségüggyel, e-kereskedelemmel és e-tanulással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételét egyszerű, objektív és felhasználóbarát hozzáféréssel, és az elektronikus információforrások használatának megtanításával.

Egész életen át tartó tanulás

 • Különös figyelmet kell fordítaniuk a gyermekekre és nevelőikre azáltal, hogy játékok és új technológiák alkalmazásával szórakoztató, biztonságos és ösztönző környezetet teremtenek az iskolai munkához és szabadidős tevékenységekhez, valamint partnerkapcsolatot alakítanak ki iskolákkal és más oktatási intézményekkel.
 • Az oktatási intézményrendszertől független, informális tanulási központokká kell fejlődniük, kihasználva az e-tanulás valamennyi lehetőségét, hogy megfelelő tartalmat, képzést és segítséget tudjanak nyújtani az állampolgároknak életük bármely szakaszában.
 • Hozzá kell járulniuk a művelt információs társadalom kialakulásához úgy, hogy az olvasást továbbra is minden eszközzel, az Internet bevonásával is támogatják.

Gazdasági és társadalmi fejlődés

 • Európa leggyakrabban használt nyilvános Internet-hozzáférési pontjainak (Public Internet Access Point – PIAP) bizonyított sikerére alapozva küzdeniük kell a digitális írástudatlanság és megosztottság ellen, hozzáférést és képzést biztosítva azoknak, akiket az információs társadalomból való kirekesztés veszélye fenyeget, valamint olyan új csatornákon keresztüli szolgáltatásokkal, mint a digitális televízió, amint ezek az eszközök helyi szinten elérhetővé válnak.
 • A helyi gazdasági közösségekkel és más szolgáltatókkal együttműködésben, értéknövelt információs szolgáltatásokkal kell támogatniuk a tudás gazdaságának kialakulását Európában.

Kulturális sokszínűség

 • Erősíteniük kell a helyi közösséghez tartozás érzését, a család és a lakóhely történetének ismeretét egy fokozottan globalizálódó világban, a könyvtárak, a múzeumok és a levéltárak digitális és nyomtatott anyagainak előállításával, hozzáférhetővé tételével és megőrzésével a jövő generációi számára.
 • Támogatniuk kell az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási sokszínűséget, elő kell segíteniük a kulturális azonosságtudatot és a társadalmi integrációt, bevonva a helyi polgárokat és közösségi csoportokat a mindenki számára hozzáférhető, digitális forrásokat tartalmazó “Kollektív emlékezet” létrehozásába.

Vonatkozó dokumentumok:

Múzeumok, eszmei örökség és globalizáció. Shanghaji Charta, ICOM (2002)

Az IFLA Glasgow-i deklarációja a könyvtárakról, információs szolgáltatásokról és a szellemi szabadságról (2002)

Az IFLA kiáltványa az Internetről (2002)

A NAPLE állásfoglalása az európai közkönyvtárak fejlődéséről (2002)

Az EBLIDA állásfoglalása a könyvtárak szerepéről az egész életen át tartó tanulásban (2001)

Közkönyvtári szolgáltatások: az IFLA/UNESCO fejlesztési irányelvei (2001)

Lundi irányelvek: e-Európa, digitalizálási együttműködés, az EC Információs Társadalom Főigazgatósága (2001)

Az Európa Tanács és az EBLIDA irányelvei a könyvtári jogalkotásról és könyvtárpolitikáról Európában (2000)

Az Európa Tanács ajánlásai a levéltárakhoz való hozzáférés európai szabályozásáról (2000)

Koppenhágai deklaráció (1999)

Leuveni kommüniké (1998)

Az Európa Parlament Kulturális, Ifjúsági, Oktatási és Média Bizottságának beszámolója a “Könyvtárak szerepe a modern világban” címmel. (1998)

Múzeumok és kulturális diverzitás: elvi állásfoglalás. ICOM (1997)

Az IFLA/UNESCO közkönyvtári kiáltványa (1994)

* * *

JEGYZETEK

A PULMAN-hálózat tagjai: Albánia, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szerbia és Montenegro, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm

http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.htm

http://www.libecon.org

Címkék