Az oeirasi akcióterv

Kategória: 2003/ 6

A PULMAN-konferencia felkéri a minisztereket, továbbá az országos és helyi szintű döntéshozókat és szakembereket, hogy meghatározott időn belül:
1. Dolgozzanak ki olyan stratégiákat, amelyek úgy hasznosítják és fejlesztik tovább az európai közkönyvtárak, levéltárak és múzeumok átfogó hálózatának infrastruktúráját és szaktudását, hogy az teljes körűen elláthassa lehetséges társadalmi, kulturális és gazdasági szerepét.

2. Helyezzék előtérbe olyan kulcstevékenységek helyi és országos szintű finanszírozását mint az Internethez és az elektronikus információforrásokhoz való hozzáférés biztosítása, digitalizálás, új szolgáltatások kipróbálása, megfelelő technikai infrastruktúra biztosítása – ideértve a szélessávú internetcsatlakozást, ahol erre lehetőség van – valamint közös szabványok alkalmazása.

3. A kulturális örökség szektor (közkönyvtárak, múzeumok, levéltárak) összehangolt irányelveinek kialakítása érdekében fontolják meg ágazatközi hivatalok létrehozását és a minisztériumok közötti együttműködés lehetőségét.

4. Törekedjenek hatékony együttműködésre a kulturális örökség területéhez tartozó helyi intézmények és más kiemelkedő fontosságú gazdasági és társadalmi szektorok között (pl. oktatás, foglalkoztatás, turizmus, közösségi szervezetek) a helyi szolgáltatások átszervezése, valamint a költséghatékony gazdálkodás és irányítás érdekében.

5. Biztosítsanak interaktív hozzáférést a helyi történelmet, irodalmat, művészeteket, és közösségi témákat a legmodernebb multimédiás és digitális formában feldolgozó anyagokhoz, szükség esetén oktatási segédanyagként összeállítva.

6. Támogassák a kiválósági központok kialakulását, amelyek ösztönözhetik a bevált gyakorlati megoldások alkalmazását, és szükség szerint innovatív szolgáltatások szélesebb körű alkalmazásának kiindulópontjai lehetnek.

7. Alkalmazzanak új irányelveket a munkaerőfelvétel és a továbbképzés területén, ideértve a megfelelő bérezést és munkakörülményeket is, hogy a könyvtárosok képesek legyenek optimálisan kielégíteni a könyvtárhasználók igényeit olyan területeken is, mint a tanulás és az információs társadalom technológiáinak használata.

8. Kísérjék figyelemmel a könyvtárhasználók változó igényeit és ezekhez igazítsák a fejlesztési és beruházási terveket.

9. Rendszeresen elemezzék és értékeljék a szolgáltatásokat, főként azokat, amelyek az új technológiákat használják fel, és állapítsanak meg teljesítményértékelési kritériumokat a befektetés eredményességének megállapítására.

10. Javasoljanak országos és európai szintű kutatási és a kutatás eredményeinek hasznosítására ösztönző tevékenységeket, ahol lehet, együttműködésben más, a kutatást támogató szervezetekkel és olyan magánvállalatokkal, amelyek az információhoz való hozzáféréssel, tartalomfejlesztéssel és digitalizálással foglalkoznak.

Oeiras, 2003. március

Címkék