A PULMAN-program

Kategória: 2003/ 6

A PULMAN-projekt az Európai Unió “Információs Társadalom Technológiái” kulcsakciója keretében a közkönyvtárak, helyi múzeumok és levéltárak együttműködésének és teljesítményének erősítésére indult 2001-ben. Közvetlen előzménye a Európai Közösség korábbi pályázati periódusában a Publica nevű program volt. A projekt tevékenysége szervesen kapcsolódik az eEurope akciótervhez, amely többek között a modern közszolgáltatások fejlesztését is tartalmazza, mint pl. az e-kormányzat, e-tanulás, e-egészségügy stb. A projekt fokozott figyelmet szentel a közkönyvtárakban történő internethasználattal kapcsolatos gyakorlati ismeretek fejlesztésének. A PULMAN-projektben 26 európai ország dolgozik, számuk további tízzel bővült a földrajzi kiterjesztést szolgáló PULMAN-XT kapcsolódó program elindulásával. Magyarország a kezdetektől részt vesz a PULMAN tevékenységében, az ország képviselője a Publika Magyar Könyvtári Kör volt a most záródó periódusban, koordinátora Billédiné dr. Holló Ibolya.

A programnak valóban sikerült megvalósítani az európai összefogást a közgyűjtemények területén. Egyik legfontosabb kézzel fogható eredménye egy 20 nyelvre lefordított útmutató1, amely európai szinten a digitális formában meglévő közkönyvtári szolgáltatásokat tartalmazza, természetesen linkekkel a szolgáltatások forrásaihoz. Az útmutató három szélesebb területtel foglalkozik: társadalompolitika, menedzsment és technikai kérdések. A program magyarországi szervezői különös figyelmet fordítottak rendezvényeik során a hátrányos helyzetű felhasználóknak nyújtandó szolgáltatásokra.

Ezt jól mutatja azon hazai rendezvények sorozata, amelyek a projekt keretei között zajlottak: valamennyien jól emlékezhetünk pl. a 2002 tavaszán tartott szolnoki konferenciára, amelyen a digitális útmutató bemutatása mellett hangsúlyosan szerepelt a hátrányos helyzetű olvasók számára nyújtandó szolgáltatások kérdése is; az utóbbi idők megerősödő kezdeményezései erre a rendezvényre vezethetők vissza.

A PULMAN egy másik jellegzetes feladata a könyvtárak, múzeumok és levéltárak helyi együttműködésének elősegítése. Szemben a közgyűjtemények európai együttműködési hálózatának kialakítására alakult Cultivate-projekttel, sikerült előkészítenie a helyi együttműködés alapjait. A Cultivate-projekt az Európai Unió következő periódusában nem folytatódik, “bukásának” tanulsága számomra az volt, hogy a magasabb szintű (országos, majd európai) együttműködés csak a valóban működő helyi közös munkákra épülve képzelhető el. Ezt az alapozó munkát végezte-végzi a PULMAN, felismerve az alulról építkezés fontosságát. Ezt a keretei között tartott közös rendezvények is alátámasztják: a már említett szolnoki konferencia után pl. a Szentendrén tartott találkozón nagy sikerű előadások hangzottak el a levéltárak és múzeumok digitalizálásának témakörében.2

Visszatérve a PULMAN általános menedzsmentjére, a program impozáns eredményeket tudhat magáénak. A már említett útmutató megjelentetése mellett valamennyi résztvevő ország elkészítette a maga országjelentését a közkönyvtárakra vonatkozóan, amelyek nagy része szerepel az egész Európa közkönyvtárait összefogó ún. NAPLE-jelentésben3. Az egységes szempontok alapján összeállított dokumentumok tényanyaga lehetőséget nyújt az országonkénti összehasonlító elemzésre, mint amilyet a program kiadványában, a PULMAN Express utolsó számában statisztikai elemzés formájában meg is jelentettek.4 A közvetlen szakmai kapcsolatok fejlesztését segítette elő, hogy a projekt keretében több, mint 70 könyvtári szakember vehetett részt speciális tréningeken Európa vezető közkönyvtáraiban. Magyarországról két kolléga vett részt a Finnországban és Görögországban tartott tanfolyamokon.

A nemzeti konferenciákon, amelyek többségét 2002 őszén tartották, több, mint 2500 vendég vett részt mindhárom közgyűjteményi szektorból, a legtöbb rendezvényen az egyes országok szakmapolitikai irányítói is előadásokat tartottak. Valamennyi nemzeti találkozó három fő témakört járt körül: a PULMAN-útmutató kérdését, a közkönyvtári stratégiákat, valamint a könyvtárak, múzeumok és levéltárak hatékonyabb együttműködésének lehetőségeit.

Március 13–14-én került sor a projekt összegző konferenciájára a portugáliai Oeiras városában. A konferenciára a PULMAN-koordinátorok mellett 41 európai ország politikusait (kulturális minisztériumi vezetők), valamint vezető szakembereit hívták meg a szervezők, a résztvevők száma 170 fő volt.

A megbeszélés plenáris részében a portugál kulturális miniszter és az Európai Bizottság információs társadalomért felelős vezetőjének köszöntője után a projekt menedzsere, Rob Davies beszámolt a PULMAN-program eredményeiről: az útmutató megjelenését követően több résztvevő országban kezdődött meg komoly formában a közkönyvtárak stratégiai tervezésének munkája. A program eredményének tekinthető a könyvtárak, múzeumok és levéltárak helyi összefogásának néhány példája is.

Ezután a konferencia szekciókban folytatta munkáját. Ezek a következők voltak: “Demokrácia és állampolgárság”; “Gazdasági és társadalmi fejlődés”; “Élethosszig tartó tanulás” és “Kulturális sokszínűség”. Természetesen ezen témák kapcsán mindenkor a könyvtárak szerepe került az előadások fókuszába. A rendkívül informatív előadások a program keretében elindított helyi és országos kezdeményezésekről tudósították a hallgatóságot.

Én magam az első szekció prezentációit kísértem figyelemmel. Mary Rowlatt (Essex County Libraries, Chelmsford) előadása az angliai Essex megyében kialakított elektronikus önkormányzati portál fejlesztéséről számolt be, arról a törekvésről, hogyan tervezik 2005-ig mindenki számára elektronikusan elérhetővé tenni a helyi kormányzati, helytörténeti, egészségügyi és természetesen a könyvtári információkat.

A következő előadás a Rijekai Városi Könyvtár projektjét mutatta be, amelynek keretében a könyvtárosok jelentős lépéseket tettek a város tinédzsereinek könyvtárba szoktatásáért. Személyre szabott programok, kiscsoportos foglalkozások rendezése segített abban, hogy a fiatalok nem veszítették el kapcsolatukat az olvasással, és továbbra is a könyvtár rendszeres használói maradtak. A szekció harmadik előadásában a Helsinki Városi Könyvtár kísérletével ismerkedhettünk meg, amely a könyvtári szolgáltatásokat kivitte az épület falai közül, és bevásárló központokban, aluljárókban ajánlja fel az információkat az utca emberének. A projekt elnevezése (Information Gas Station) mutatja a szervezők azon törekvését is, hogy egyre nagyobb teret kap az információszolgáltatásban az önkiszolgálás, a lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása az önálló információszerzésre.

A többi szekció előadásait a későbbiekben a szekcióvezetők összefoglalói alapján tekintették át a résztvevők. A minisztériumi tisztségviselők külön szekció keretében ismerkedtek meg a PULMAN céljaival, egyhangúan támogatták a jövőre vonatkozó akciótervét, és ígéretet tettek a program anyagi támogatására is. Külön érdekessége a konferenciának, hogy a szervezőknek a legtöbb európai ország valóban felelős szakmapolitikusait sikerült mozgósítaniuk, a miniszteri szinttől az államtitkárokon keresztül a szakmai osztályok vezetői így közvetlenül kapcsolatba kerültek a résztvevő szakemberekkel, felelős Európai Uniós tisztviselőkkel és a program menedzsmentjével.

A konferencia második napján általános tájékoztató hangzott el a 2004-ben esedékes újabb Európai Uniós pályázati kiírás részleteiről a 6-os keretprogramon belül. Az Európai Unió tisztségviselői az eddigi eredmények ismeretében bíztatták a PULMAN-projekt vezetőit a további pályázati lehetőség kihasználására. Rob Davies, a projekt koordinátora bejelentette, hogy a 2004-es kiírásig átmeneti megoldást kell keresni, ami pénzügyileg is biztosítja a PULMAN működésének folyamatosságát. Erre külön pályázatot adnak be, amelyhez a résztvevő országok minisztériumainak szándéknyilatkozata szükséges. Ez magyar részről már megtörtént, reméljük az áthidaló pályázat sikeres lesz.

Ezután került sor a konferencia talán legnagyobb fontosságú eseményére, az oeirasi felhívás végleges szövegének elfogadására. A felhívás a közkönyvtárak megnövekedett szerepével foglalkozik, a társadalom újabb kihívásainak megfelelő területeken. A nagy hatású kiáltvány hosszú távon meghatározza a közgyűjtemények leendő feladatait, tevékenységi körét. A dokumentum magyar fordítása is elkészült, olvasóink beszámolóm után tanulmányozhatják.

Reméljük, Magyarország a következő periódusban is tevékeny részt vállal különböző Uniós projektek keretein belül a könyvtárak hazai és nemzetközi fejlesztésének munkálataiban, ennek érdekében rengeteg még a tennivalónk.

JEGYZETEK

Magyar fordítását ld.: http://www.ki.oszk.hu/pulman/dg/index.html
A 2002. október 4-én tartott workshop programját ld. Billédiné Dr. Holló Ibolya NKA számára készített beszámolójában: http://www.ki.oszk.hu/pulman/nkabeszamolo.html
A jelentés címe: The report on the public library in the electronic world: a survey initiated by National Authorities of Public Libraries in Europe. (Jelentés a közkönyvtárakról az elektronikus világban: a NAPLE által kezdeményezett áttekintés) http://www.bs.dk/naple/survey.pdf
Fuegi, David–Jennings, Martin: Public Libraries in Europe: a statistical view. – Pulman Express: Special Conference Edition. 2003. March 24–27.

Címkék