49. évfolyam, 2003. 1. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

UNGVÁRY Rudolf: A Nemzeti Könyvtár gépesítésének története 1969-től az ezredfordulóig

11

Rezümé

 

Teljes cikk

TÓSZEGI Zsuzsanna: A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) projekt

 67

Rezümé

 

Teljes cikk

BERKE Barnabásné: A szabványosítással kapcsolatos előzetes munkálatok a NAVA projektben

75

Rezümé

 

Teljes cikk

 BENEDIKTSSON Dániel: Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat.
2. rész

89

Rezümé

 

Teljes cikk

NAGY Attila - AUDUNSON, Ragnar: Közkönyvtár, információs jártasság és a helyi közélet Esettanulmány norvég-magyar összehasonlításban

103

Rezümé

Teljes cikk

KURUC Imréné: Új ISO szabvány a nyelvek nevének azonosításra

123

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

DUDÁS Anikó: Az ókortól a digitális korig. A Vatikáni Könyvtár és adatbázisa

125

Rezümé

 

Teljes cikk

WORMELL, Irene: Az informetria és a bibliográfiai adatok használata a stratégiai tervezésben (Ford.: Mohor Jenő)

139

Rezümé

 

Teljes cikk

KÖNYVISMERTETÉS

   

A könyvtárosok kézikönyvének legújabb kötetéről: a könyvtártudomány határterületei.

Könyvtárosok kézikönyve 4. Határterületek (Szerk. Horváth Tibor, Papp István) (Ism.: Pálvölgyi Mihály)


 

151

 


 

Teljes cikk

Debrecen helytörténeti irodalma - Válogatott bibliográfia

Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. szerk.: Bényei Miklós) (Ism.: Vajda Kornél)

 

161

 

 

Teljes cikk

 

Jubileumi kiadvány két megyei könyvtárból

Takács Anna: A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve 1952-2002. A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár ötvenéve 1952-2002. (Szerk. Bényei Miklós) (Ism.: Futala Tibor)

 

165

 

 

Teljes cikk

 

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ KÜLFÖLDI BESZERZÉSEIBŐL

Annotált gyarapodási jegyzék

169

 

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

185–250* 

   

Könyvtár- és információtudomány

185

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

185

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

199

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

204

 

Tájékoztatási rendszerek

226

 

Vezetés, irányítás

229

 

Felhasználók és használat

236

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

241

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

     244

 

Kapcsolódó területek

248

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek