49. évfolyam, 2003. 1. szám
Archívum
English

WORMEL, Irene: Az informetria és a bibliográfiai adatok használata a stratégiai tervezésben

(Ford.: Mohor Jenő)

Könyvtári Figyelő, Új folyam 13. (49.) 2003. 1. szám 139–148. oldal

 

A tanulmány a kvantitatív analízis és szintézis módszereinek használatára irányítja a figyelmet, a nagy bibliográfiai adatbázisokban való keresés során. Az informetriát mint a tájékoztatástudomány kibontakozó részterületét mutatja be. Illusztrálja, hogy a bibliometriai módszerek a statisztikával és a fejlett információkereséssel, adat- és szövegbányászattal kombinálva hogyan alkalmazhatók pl. a tárgykörök és kutatási vonalak elemzésében, a portálok és elektronikus könyvtárak értékelésében. Néhány kutatási példa felvillantásával bemutatja az ilyen típusú megközelítések néhány eredményét p. a nemzetközi tudományos folyóiratok hatásának elemzését vagy a nemzeti/nemzetközi jólét-kutatások tárgyköri elemzését. Hangsúlyozza annak szükségességét is, hogy a könyvtári és információs szakemberek legyenek az információ konszolidálói, azaz olyanok, akik az összegyűjtött információrészeket tudássá alakítják, amit saját szervezetük/intézetük/munkahelyük vezetői felhasználnak a stratégiai döntések meghozatalában.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek