49. évfolyam, 2003. 1. szám
Archívum
English

Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat 2. rész

BENEDIKTSSON Dániel

Könyvtári Figyelő, Új folyam 13. (49.) 2003. 1. szám 89–101. oldal

 

A tanulmány első része (ld. Könyvtári Figyelő 2002. 4.) a bibliográfiai tétel, a bibliográfiai információ természetével foglalkozott az információ értékelése szempontjából. Ez a rész az autoritás szerepét magyarázza meg. Az információkeresés elsődleges célja, hogy az információkereső szert tegyen egy olyan szöveges eszközre, amely alkalmas célja elérésére, azaz a számára releváns, heurisztikus információ megszerzésére. A keresés fő célját fejezi ki az autoritás.

A tanulmány ismerteti a kognitív autoritást kifejező információelemeket, azaz a bibliográfiai információs mezőket, melyek négy csoportból állnak: szerző, cím, impresszum adatok, egyéb elemek. Egy dokumentum hasznossága attól függ, hogy a bibliográfiai tétel elemei milyen autoritást hordoznak. (Ezek hasznossága pedig összefügg az információkereső szellemi felkészültségével.)

A továbbiakban a természet- és alkalmazott tudomány területén, a társadalomtudományokban, valamint a humaniórákban és a művészetekben előforduló autoritást jellemzi a szerző. A szerzőségi közlés a kognitív autoritás szempontjából szinte kizárólagos jelentőséggel bír a természettudományokban. A társadalomtudományok esetében a négy elem közül egyik sem válik kizárólagos szerepű tényezővé az autoritás szempontjából. A humán tudományokban és a művészetekben a tartalmat a formai keret irányítja, s ritkán származik heurisztikai információ kizárólag a bibliográfiai tételből.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek