49. évfolyam, 2003. 1. szám
Archívum
English

A szabványosítással kapcsolatos előzetes munkálatok a NAVA-projektben

BERKE Barnabásné

Könyvtári Figyelő, Új folyam 13. (49.) 2003. 1. szám  75–88. oldal

2001 decemberében elkészült egy elemezés a NAVA-projekt (Nemzeti Audiovizuális Archívum) számára az audiovizuális dokumentumok regisztrálása, nyilvántartása, feldolgozása során alkalmazott nemzetközi szabványokról és szabályzatokról, normatív dokumentumokról. A magyar szabályzat kidolgozásával kapcsolatban megfogalmazott ajánlások között szerepelnek többek között a következők: a Dublin Core szabályzat magyarra fordítása, az ISAN szabvány honosítása, authority fájlok létrehozása, tárgyszórendszer alkalmazása.

2002 nyarára egy munkacsoport elkészítette „A metaadatok megadásának szabályai a NAVA-ban archivált dokumentumok számára” c. szabályzattervezetet, amely a részletes bibliográfiai leírási és tételszerkesztési szabályzat alapjául szolgál. Ebből a tervezetből mutat be néhány jellemző, a területen szerepet játszó fogalmat (angolul és magyarul) a szerző és megadja a meghatározásaikat. Közli a metaadatok táblázatát, melyben a Dublin Core-nak megfelelő adatelemek szerepelnek magyarul és angolul, a pontos meghatározásukkal és a magyarázattal, valamint az adat kötelezőségének és ismételhetőségének feltüntetésével.

A tanulmány röviden összefoglalja a szabályzattervezet, mely foglalkozik az adatközlés tárgyával , leírja a dokumentumok közötti kapcsolatot, meghatározza a dokumentumot leíró adatok forrását, az adatközlés nyelvét, írásrendszerét. A rendelkező részben megadja a metaadatok körébe tartozó adatok forrására, megválasztására vonatkozó szabályokat és példával illusztrálja. Bemutatja a NAVA-adatbázis egységes keresőképernyőjére és a találatok megjelenítésére tett javaslatukat is.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek