49. évfolyam, 2003. 1. szám
Archívum
English

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) projekt

TÓSZEGI Zsuzsanna

Könyvtári Figyelő, Új folyam 13. (49.) 2003. 1. szám  67–74. oldal

Az audiovizuális dokumentumok közgyűjteményi feldolgozása újszerű feladatok elé állítja a szakembereket. Előbb-utóbb minden országban meg kell oldani a televízió- és rádióműsorok államilag támogatott archiválását és széles körű szolgáltatását. Az Európai Unió 2001 szeptemberében kiadta az ún. Európai Egyezményt azzal a céllal, hogy az aláíró országok számára meghatározza az audiovizuális örökség megőrzésével és használatával kapcsolatos tudnivalókat.

Magyarországon az 1997-es CXL. tv. rögzítette, hogy létre kell hozni a kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerét a műsorszolgáltató szervezetek archívumában őrzött dokumentumokról. A korábbi gyakorlat szerint az egyes közgyűjtemények (Magyar Rádió Archívuma, Filmarchívum, Országos Széchényi Könyvtár) egymástól függetlenül és egymástól eltérő módon tárták fel a dokumentumokat és a szolgáltatásuk is korlátozott volt. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) és az Informatikai Kormánybizottság 1999-ben támogatást adott a Budapesti Műszaki Egyetem Informatikai Központjának a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) szakmai alapjainak létrehozására. A szakértők feltérképezték az av-archiválás nemzetközi gyakorlatát s készítettek egy megvalósíthatósági tanulmányt. 2001 tavaszán a kormány úgy döntött, hogy a NAVA-projektet a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ (Neumann-ház) folytatja. A projekt állami támogatói (NKÖM, Informatikai Kormánybizottság, Országos Rádió és Televízió Testület) az első szakaszra 35 MFt-ot biztosítottak a gyűjtemény létrehozására. Az Európai Uniós törekvésekkel összhangban elkészült a NAVA-projekt alapító dokumentuma, s kijelölték a programszakasz céljait: 1) a működéshez szükséges jogszabálytervek elkészítése, 2) az av-dokumentumok digitalizálását, feldolgozását stb. célzó szabványok és technológiák kidolgozása, 3) a NAVA működési kereteinek, dokumentumainak kidolgozása. A részfeladatokkal 3 munkabizottság (jogászok, adatbázis-építési és szabványosítási, valamint technológiai csoport) foglalkozott. A bizottságok elkészítették a szükséges dokumentumokat, melyek megteremtették a működés feltételeit.

A köteles példányként szolgáltatott dokumentumok mellett önkéntes alapon szolgáltatott dokumentumok kerülnek az archívumba. 2003-ra kialakulhat az a jogi háttér, amire a NAVA szolgáltatási rendszere épülhet. Elkészült egy terminológiai szótárt, tervezik a Dublin Core szabvány hazai adaptálást az av-dokumentumok leírására. A rendszer kidolgozása befejeződött.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek