49. évfolyam, 2003. 1. szám
Archívum
English

DUDÁS Anikó: Az ókortól a digitális korig.

A Vatikáni Könyvtár és adatbázisa

Könyvtári Figyelő, Új folyam 13. (49.) 2003. 1. szám 125–138. oldalak

 

A szentszéki könyvtár a pápák évszázadokon át tartó gyűjtőmunkája során alakult ki. Ma egyfajta „nemzeti” könyvtári szerepet is vállal. Részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában, adatokat szolgáltat az integrált adatbázisok számára. Az állomány korszerű feltárása viszonylag soká váratott magára. A kutatók munkáját kötetkatalógusok, különféle tudományos sorozatok, hasonmás kiadványok segítik. A korábbi évszázadokban a kéziratok őrzésére és kutatására berendezkedett intézmény a megőrzés egyre összetettebb feladatain túl a szélesebb körű hozzáférés biztosítására törekszik. A könyvtár információs rendszere nagyszabású nemzetközi projektek eredményeképp komplex funkciókat lát el. A számítógépes katalógus biztosítja a dokumentumok formai és tartalmi feltárását, valamint számos digitális reprodukció megjelenítését teszi lehetővé. Az információs technológia segítségével a páratlan műkincs-, kéziratos és nyomtatott darabok immár távolsági korlátok nélkül válhatnak új ismeret vagy tudományos kutatás tárgyává.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek