Tartalom

Kategória: 2013/ 8

Könyvtárpolitika
Doncsev András: Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés. — Könyvtárak az európai állampolgárokért

Műhelykérdések
Pegán Anita: Fenntarthatóság és könyvtár – 2. rész. Zöld könyvtárak

História
Ásványi Ilona: Az első könyvtáros képző tanfolyam emlékére, avagy 75 éves múlt a magyar könyvtárosképzés
Németh Gábor: A zirci műemlékkönyvtár 60 éve az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában 1953-2013

Napló
Koncz Károly: Muszáj olvasni, papa?

Évfordulók
Bényei Miklós: „Könyvhöz hasonló az ember…” Eötvös József és a magyar könyvkiadás

Perszonália
Arató Antal: Csongor Rózsa (1920-2013)

Könyv
Mezey László Miklós: Száz év huszonhat magyar regénye

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2013/ 8

„Kulturális politikánk fontos feladata, hogy biztosítsa azoknak a kulturális javaknak a megőrzését és hozzáférhetővé tételét, amelyek múltunk és jelenünk megismerése, a társadalmi jólét és a fenntartható fejlődés biztosítása, valamint a jövő nemzedékek számára történő átörökítésének és társadalmi hasznosításának szempontjából pótolhatatlanok. Ezt a feladatot a közgyűjtemények – könyvtárak, levéltárak és múzeumok – végzik, amelyek száma meghaladja a négyezer-hatszázat. Ezeknek az intézményeknek a fenntartása és működtetése alapvető fontosságú…” (Doncsev András)

„… a zöld könyvtár esetében nem csak az energiatakarékosság elérése a cél, nem csak a költségek csökkentése az, amit egy ilyen könyvtárépület léte magával hoz. Ennél sokkal többről van szó. A közösségnek példát mutat, formálja a gondolkodást, környzetettudatosságra nevel, és nem utolsó sorban könyvtárhasználókat vonz a könyvtárba! És éppen ez az, amit a legtöbb könyvtár szeretne elérni: több látogatót!” (Pegán Anita)

„Az a gyanúm, kis unokám, hogy a mai kamasz szemében Nemecsek inkább csak afféle lúzer. Ha valakit becsül is a regény szereplői közül, az akkor már inkább Áts Feri. Benne megtalálhatók a mai kor favorizált értékei: tettre kész, gyakorlatias, rámenős, erős – feltételezhető, hogy majdani felnőtt életében ezért is lesz majd valószínűleg gazdag és sikeres”. (Koncz Károly)

Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért*

Kategória: 2013/ 8

Tisztelt Elnök Asszony, Polgármester Úr, Főtitkár Asszony, Rektor Úr, Igazgató Asszony és Főigazgató Úr!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében tisztelettel köszöntöm a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 45. Vándorgyűlésén részt vevő könyvtárosokat, amelyre a szervezők tájékoztatása alapján több mint hétszáz fő érkezett az ország különböző településéről a különböző típusú könyvtárak képviseletében.
Önök között bizonyára vannak olyanok, akik olvasták Johann Nikolaus Weislinger híres Friss Vogel oder stirb! című antilutherista könyvét, mely Strasbourgban jelent meg 1726-ban. Nos, én töredelmesen bevallom, jómagam nem tartozom közéjük, már csak azért sem, mert tudomásom szerint ennek a könyvnek az a nevezetessége, hogy a világ leghosszabb előszavát tartalmazza: a mű összesen 618 oldalából kíméletlen önzéssel 470-et tesz ki.
Szeretném megnyugtatni Önöket, én most nem török hasonló babérokra, és nem kívánom a köszöntőmet a vándorgyűlés előszavaként kötetnyi hosszúságúra nyújtani. De mivel a tanácskozás roppant izgalmas, kihívásokkal teli, összetett témát jár körül, néhány gondolatot – anélkül, hogy versenyre kelnék az előadókkal – mégis megosztanék Önökkel. (tovább…)

Címkék: , ,

Fenntarthatóság és könyvtár – 2. Rész

Kategória: 2013/ 8

Zöld könyvtárak

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros idei júniusi lapszámában a Fenntarthatóság és könyvtár című diplomamunkámat mutattam be, amellyel fő célom az volt, hogy áttekintést nyújtsak arról, hogyan válhatnak a könyvtárak tevékeny részeseivé a fenntarthatóságért folytatott világméretű küzdelemnek.
A fenntarthatóság és a könyvtár témakörének összekapcsolásával a témakörök széles spektruma tárul elénk, amelyekből most csupán egyet szeretnék kiemelni, méghozzá talán az egyik leglátványosabbat.
Vannak olyan könyvtárépületek, amelyek környezettudatos épületminősítési rendszerek (mint például LEED rendszer, a BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assesment Method) előírásai szerint épültek, illetve fenntartható építési jellemzőik vannak, és környezetbarát üzemeltetési elvek alapján működnek.
Az alábbiakban az USA-ban található Minneapolis Central Libraryt1, illetve  a tajvani Beitou Branch Libraryt2 mutatom be. A nagyvilág előremutató kezdeményezései mellett egy egyedülálló hazai kulturális intézmény környezetbarát épületéről is szólok: az újlipótvárosi Radnóti Miklós Művelődési Központról (RaM)3. A RaM helyet ad a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyik tagkönyvtárának, és megfelel a legmodernebb környezetvédelmi előírásoknak. (tovább…)

Címkék:

Az első könyvtárosképző-tanfolyam emlékére, avagy 75 éves múlt a magyar könyvtárosképzés

Kategória: 2013/ 8

A könyvtárosság hosszú ideig, mondhatjuk, hogy múlt század első feléig mellékfoglalkozás volt csupán. Évszázadokon át papok, szerzetesek, professzorok, tanárok, állami tisztviselők és a legkülönbözőbb polgári foglalkozású emberek dolgoztak könyvtárosként. Ez a megállapítás még a XIX. századra is igaz, amikor pedig megnövekedett a kiadott könyvek és egyéb dokumentumok száma, megnőtt a könyvtárhasználók köre, akik szolgáltatást vártak a könyvtártól, és nem, mint archívumra tekintettek a könyvtárra – vagyis kialakultak a modern könyvtárnak mint intézménynek a körvonalai. Igazában csak az első világháború után kezdtek el főállású könyvtárosokat foglalkoztatni – akkor sem nagy számban -, akik persze még mindig nem voltak könyvtáros végzettségűek, hanem valamilyen más oklevéllel, képesítéssel bírtak. (tovább…)

Címkék:

A zirci műemlékkönyvtár 60 éve az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában1 1953-2013

Kategória: 2013/ 8

A zirci apátságot 1182-ben III. Béla király alapította. A középkori monostor a XIII-XIV. században élte virágkorát, majd fokozatos hanyatlásnak indult, később a török hódítás miatt teljesen elnéptelenedett. Középkori könyvtára és irattára megsemmisült. Csak a XVIII. század elején alapították újra a sziléziai Heinrichauból érkezett szerzetesek egy teljesen új épületben; annak szekularizálása után, 1814-ben nyerte el a függetlenségét. A XVIII. század végétől a ciszterciek fokozatosan bekapcsolódtak a magyar oktatásba, 1912-ben már öt gimnáziumot működtettek: Egerben, Pécsett, Baján, Székesfehérvárott, Budapesten. A rend munkássága töretlen a II. világháború végéig, amikor is a zirci könyvtár állománya meghaladta az 50 ezer kötetet. (tovább…)

Címkék: ,

Muszáj olvasni, papa?

Kategória: 2013/ 8

“Navigare necesse est, vivere non est necesse.”
Pompeius

Muszáj olvasni, papa? – kérdezi Zsolti unokám, nem mintha nem tudná magától is a választ (erre a kérdésre amúgy is egyetlen lehetséges válasz adódik), csak ilyesféle kérdésekkel szokott provokálni, amikor éppen kedve szottyan beszélgetni, és nem az történik, mint általában, hogy én firtatom a felnőttek megszokott, tapintatlanul otromba módján otthoni és iskolai dolgait.
Zsoltiról meg nem mondom, hányadik osztályba jár; nem szeretnék hazugságba keveredni, ugyanis megesett már, hogy megjegyeztem magamnak még az osztályuk betűjelét is (teszem azt: 4. b.), de amikor legközelebb beszélgettünk, már semmi nem stimmelt, pedig olyan ritkán azért nem találkozunk. Mostanában lett (lesz?) felső tagozatos, legfeljebb hatodikos-hetedikes lehet, de erre azért ne vegyenek mérget. (tovább…)

Címkék: ,

“Könyvhöz hasonló az ember…”* Eötvös József és a magyar könyvkiadás

Kategória: 2013/ 8

Kétszáz éve, 1813. szeptember 3-án született báró Eötvös József, a tizenkilencedik századi magyar történelem egyik kiemelkedő alakja. A bicentenárium alkalmából megemlékezünk a jeles regényíróról (A karthausi; A falu jegyzője; Magyarország 1514-ben; A nővérek), akinek az adott korban költeményei, elbeszélései és drámái is kedveltek voltak. A századközép egyik legnépszerűbb szónoka, európai rangú állambölcselő (A tizenkilencedik század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra), és rendkívüli mélységekig hatoltak szellemes aforizmái. Politikusként is aktív szerepet vállalt, kétszer is (1848-ban és 1867-1871 között) vallás- és közoktatásügyi miniszter, mintegy másfél évtizedig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a magyarországi polgári művelődés intézményrendszerének igazi megalapozója. (tovább…)

Címkék: ,

Csongor Rózsa (1920-2013)

Kategória: 2013/ 8

Csongor Rózsa 1961-től nyugdíjba vonulásáig, 1981-ig volt a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatója. Nem mindennapian nehéz út vezetett ehhez az életszakaszhoz és beosztásához.
Édesanyja tizenkét gyereket szült, s ő hat elemi elvégzése után már afféle családi háztartási alkalmazott, gyerekeket felügyel, takarít. Tizenöt éves korától a pestszentlőrinci fonógyárban dolgozott napi 12 órás műszakban. Rövidesen bekapcsolódott az ifjúmunkások mozgalmába, később részt vett a Demény Pál által szervezett frakció – amely szemben állt az emigráns kommunisták (azaz a moszkoviták) törekvéseivel – tevékenységében. Kivette részét az ellenállásból és az üldözöttek mentéséből. Demény közvetlen munkatársaként szállította a hamis születési bizonyítványokat, házasságleveleket, lakásbejelentő lapokat. Többek között Déry Tibort segítette, élelmiszerrel, pénzzel is, de bevásárló kosárban, aktatáskában olykor gránátokat is vitt az ellenállóknak. (tovább…)

Címkék:

Száz év huszonhat magyar regénye. Eötvös Károlytól Szilágyi Istvánig

Kategória: 2013/ 8

Talán még a vérbeli olvasók, az igazi irodalomértők között is kevesen vannak, akik kifejezetten szeretnek műelemző kritikákat olvasni. A valódi kritika, vagyis az elmélyülten és körültekintően analizáló könyvismertetés csakugyan nem populáris műfaj, inkább a bennfentesek, a szakmabeliek olvasmánya. Ugyanakkor létezik a műfajnak egy népszerűbb, könnyebben fogyasztható változata is, amit – az egyszerűség kedvéért – nevezzünk reflexív kritikának. Az ide sorolható írások természetesen a kiválasztott könyvről, színdarabról, annak előadásáról szólnak – olykor inkább azt használják ürügyül, kiindulópontul –, de szerzőjük kevésbé a testet öltött művet vagy a megszületett előadást elemzi, inkább arról mesél, ami a szóban forgó alkotásról eszébe jut. Nos, Lukáts János Könyvekrül című kritikai válogatásának darabjai – a legszerencsésebb módon – éppen félúton vannak az elmélyült elemző és az úgynevezett reflexív kritika között. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék