Tartalom

Kategória: 2015/ 4

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté
gondolkodásában

Bényei Miklós: Kovács Máté műveltségeszménye

Műhelykérdések
Kilar Tímea: Olvasás és információs műveltség

Péterfi Rita: Szülői értekezlet az olvasásról

História
Kovács Ilona: Újabb adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében
c. kiadvány történetéhez: a 3. kötet, az 1945- utáni korszak munkálatairól és kéziratáról

Könyv
Poprády Géza: A végső kocsma

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/ 4

„Azzal, hogy Kovács Máté hangsúlyozta: a kommunikáció folyamatában az információk átvétele aktív, közvetetten utalt arra, hogy a könyvtári gyakorlat számára sem mellékes ennek az alakulása. Elismerhető azonban, hogy erről jelenleg keveset tudunk mondani. A kölcsönzött művek iránti érdeklődés csak az igények szintjéről árulkodik, az információk elsajátításának, az elolvasott szövegek feldolgozásának minőségéről nem. Nincs ugyanis ’visszajelzés’ erről, az esetlegesen elhangzó ’tetszett’ semmit sem mond arról, hogy miért tetszett valami.” (Maróti Andor) (tovább…)

A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában – és a belőle levonható következtetések

Kategória: 2015/ 4

Magától értetődő volt, hogy az egyetemi szintű könyvtáros képzés erősítése érdekében Kovács Máté szisztematikusan törekedett e képzés tudományos alapjának feltárására. Az már kevésbé volt nyilvánvaló, hogy ezt a társadalmi kommunikáció művelődéstörténeti alakulásában találhatta meg. Azzal ugyanis, hogy a könyvtári szolgáltatások rendeltetését már nem az írásban rögzített kulturális értékek terjesztésében jelölte meg, hanem a közvéleményben elterjedt felfogással szemben az emberek közt lezajló információcserében, óhatatlanul arra is választ kellett keresnie, mit is jelent ez a kultúra egészében. (tovább…)

Címkék: ,

Kovács Máté műveltségeszménye az 1956-os könyvtárügyi jogszabályok tükrében

Kategória: 2015/ 4

Szakmai körökben közismert, mondhatni, könyvtártörténeti közhely, hogy a két korszakos jelentőségű könyvtárügyi jogszabály, az 1956. évi törvényerejű rendelet és a végrehajtásáról intézkedő, szintén ugyanaznapra, vagyis március 9-re keltezett minisztertanácsi határozat1 lényegében és jórészt Kovács Máté szellemi terméke2, életművének szerves és számottevő része. (tovább…)

Címkék: ,

Olvasás és információs műveltség1

Kategória: 2015/ 4

Kutatásom kezdetekor, a vizsgálat tárgyával kapcsolatban inkább pesszimista megállapításokkal találkoztam. A PISA-jelentések szinte minden dokumentumában szerepelnek az alapkompetenciák hanyatlására, az olvasási kedv lanyhulására, a szövegértés nehézségeire utaló megállapítások. Erre mutatnak a Központi Statisztikai Hivatal2 adatai is. „Annak ellenére, hogy a kutatók, a téma szakértői, az olvasáspszichológusok számára nem kérdés, hogy az olvasás nem csak szabadidő-eltöltés, hanem a tanulás és a munka világában való boldogulás fontos összetevője és feltétele, Magyarország lakosságának egy igen jelentős része gyakorlatilag sosem vesz a kezébe könyvet.”3 (tovább…)

Címkék: ,

Szülői értekezlet az olvasásról

Kategória: 2015/ 4

Az előzményekről
Immáron húsz esztendeje annak, hogy 1995 nyarán csoporttársammal, Szűcs Hajnalkával szociológushallgatóként vonatra szálltunk, hogy diplomamunkánk elkészítéséhez anyagot gyűjtsünk egy kelet-magyarországi kistelepülésen, Uszkán. Egész napos utazást követően megérkeztünk a határ menti, 300 lelkes, többségében cigányok lakta faluba. (tovább…)

Címkék: ,

Újabb adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. kiadvány történetéhez: a 3. kötet, az 1945- utáni korszak munkálatairól és kéziratáról

Kategória: 2015/ 4

Kovács Máté és tudományos munkaközössége a magyar könyv- és könyvtártörténet számára két alapvető kézikönyvet publikált a Gondolat Kiadó gondozásában, amelynek címe Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében (1) az államalapítástól 1849-ig és (2) 1849-től 1945-ig. A két kötet 1963-ban, illetve 1970-ben jelent meg.1 Mindkét kötet Nívó-díjat kapott, a szakma és a társadalomtudományi kutatások világában ismertté vált. (tovább…)

Címkék: ,

A végső kocsma

Kategória: 2015/ 4

Ezzel a címmel jelent meg 2014 karácsonya táján Kertész Imre legújabb könyve. A Nobel-díjas írónak ez a kötete öt részből áll, sorrendben: Nyílt titkok (Feljegyzések), A végső kocsma (Első nekirugaszkodás), Trivialitások kertje (Feljegyzések), A végső kocsma (Második nekirugaszkodás), Exit. A két feljegyzés-fejezet napló, 2001-től 2009-ig., a két végső kocsma regény, az Exit pedig elköszönés az írástól. (tovább…)

Címkék:

Címkék