Tartalom

Kategória: 2013/10

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: Kultúraközvetítés vagy közösségi művelődés?

Műhelykérdések
Horváth Sándor Domonkos: Közkönyvtári integráció Győrben
Vraukóné Lukács Ilona: Veszélyeztetett magyar könyvek, avagy a nyugati magyar diaszpórában élők hagyatékainak (lehetséges) sorsáról

Úton
Csorba-Simon Eszter – Jávorka Brigitta – Kovács Edina: Könyvtár-közelben: Oslo

Historia
Ásványi Ilona: Régi és új könyvtárosok. Könyvtárosi hivatás – könyvtárosi lelkület az 1950-es években

Memento
Biczák Péter: Tízéves a Füzéki István Emlékérem díj

Évfordulók
Suppné Tarnay Györgyi: Ötven év a magyar kultúráért

Könyv
Vasbányai Ferenc: A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei

Ízelítő a lapszám tartalmából

Kategória: 2013/10

„Tehát nem általában az olvastatás a cél, hanem az olvasmányok személyre szóló kiválasztása és feldolgozása. Ez a figyelmeztetés jól láttatja, hogy a művelődés egyéni folyamat, a kultúrához fűződő viszonyban nem a tömeges hozzáférhetőség a lényeg. Amiből az is következik, hogy nem a kulturális javak átvétele a lényeges, hanem az, hogy mivé válik hatásuk az emberben. (…) Ezt ismerték fel azok, akik az I. világháborút követő években javasolták kis létszámú csoportok szervezését előadások helyett. E csoportokat ’munkaközösségnek’ nevezték, jelezve, hogy a bennük résztvevők aktív együttműködése szükséges.” (Maróti Andor) (tovább…)

Kultúraközvetítés vagy közösségi művelődés?

Kategória: 2013/10

Több mint fél évszázada, hogy a bolgár népművelési minisztérium osztályvezetőjét kísértem magyarországi látogatásán. Művelődési házakat kerestünk fel, és közben tolmács segítségével arról beszélgettünk, hogy mi a különbség a két ország intézményei között. Ő elmondta, hogy náluk az ilyen épületeket “csitalistyének” (azaz olvasónak) nevezik, mert a könyvtár az alap, bár ott is tartanak különféle kulturális rendezvényeket, de ezeket a könyvtár olvasói szavazzák meg, amikor az éves tervet elkészítik. Sajnálkozva mondtam, nálunk ez a két intézmény elkülönül egymástól, még akkor is, ha közös épületben vannak. Mire ő megkérdezte: tudom-e, hogy az első csitalistyét náluk magyarok alapították? Nemleges válaszomra elmondta: 1849-ben a vesztett magyar szabadságharc után a hozzájuk menekülők Sumen városában olvasókört alapítottak a magyarországi olvasókörök mintájára. (tovább…)

Címkék: ,

Közkönyvtári integráció Győrben

Kategória: 2013/10

2012. december 31-éig öt közkönyvtár működött Győrben. A megyei könyvtár, a városi könyvtár, valamint három ÁMK-könyvtár.
A megyei és a városi könyvtár lényegében “egy tőről fakadt”, Győrött a XIX. század utolsó éveiben alakították ki a város könyvtárát, amely aztán közkönyvtárként működött a megyei könyvtárak megalakulásáig. Jó évtizeddel később, immár ebből a megyei könyvtárból alakult a városi fiókkönyvtári rendszer, harminckét évvel ezelőtt pedig a “városi központi könyvtár” is megépült. (tovább…)

Címkék: ,

Veszélyeztetett magyar könyvek, avagy a nyugati magyar diaszpórában élők hagyatékainak (lehetséges) sorsáról

Kategória: 2013/10

A nyugati diaszpórákban és a Kárpát-medencében élő magyarokat összekötő kapocs, a magyar nyelv és az azt hordozó könyvek sorsának rendezése kiemelt nemzetpolitikai feladat. Ugyanakkor ami az egyik helyen már teher, a másik helyen még komoly hiány, illetve – mint látni fogjuk – lehetőség. (tovább…)

Címkék: , ,

Könyvtár-közelben: Oslo

Kategória: 2013/10

A 2012-2013-as tanév tavaszi szemeszterében a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának (PTE FEEK) elsőéves, mesterképzéses, informatikus könyvtáros hallgatói számára hirdették meg a Könyvtár- és információtudományi kutatószemináriumot. A tantárgy fő irányvonalai a következők voltak: elsajátítani az önálló tudományos munka elkészítésének fázisait, valamint megismerkedni a kutatási módszerekkel, a publikációs lehetőségekkel és a financiális helyzettel. A félév során három csoportba tagolódva igyekeztünk megvizsgálni egy téma különböző aspektusait, összedolgozva a norvégiai Oslo and Akershus University College könyvtár szakos hallgatóival. (tovább…)

Címkék:

Régi és új könyvtárosok Könyvtárosi hivatás – könyvtárosi lelkület az 1950-es években

Kategória: 2013/10

“Ha azt kérdezik tőlünk, hogy mi a foglalkozásunk, a válaszunkra általában kétféleképpen reagálnak. Vagy elragadtatással felkiáltanak, hogy ‘ó! könyvtáros…, de hiszen az nagyon szép dolog, egész nap csak olvasnak, szórakoznak!…’, vagy lebiggyesztik ajkukat mondván: ‘úgy … szóval könyvtáros… no igen … szükség van ilyenre is…’, s aztán sokan hozzáteszik: ‘ de mondja, nem tudott valami hasznosabb foglalkozást választani?”1

A könyvtárosság hosszú-hosszú évszázadokig nem volt önálló foglalkozás, önálló hivatás. Tudósok vagy művészemberek, Isten adta tehetségükből művelt hivatásuk mellett, mintegy mellékesen voltak könyvtárosok is. Elsősorban azért, mert a tudós minden korban könyvszerető, könyvolvasó, tanulni vágyó ember, tehát maga is gyűjt könyveket, emellett talán kapva-kapott is az alkalmon, hogy mások könyvgyűjteménye közelében lehessen; hogy könyvtárossá, főkönyvtárossá nevezzék ki. Sokak számára nyilván nemcsak – bár tudományos – passzió vagy cím volt a könyvtárosság, hanem kenyérkereső foglalkozás is. (tovább…)

Címkék:

Tízéves a Füzéki István Emlékérem díj

Kategória: 2013/10

Füzéki Bálint levele
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének

2002. március 24-én Füzéki Bálint levélben fordult az MKE elnökségéhez.
A levélben kifejezte azt a szándékát, hogy testvérbátyja, Füzéki István emlékére díjat kíván alapítani, illetve emléktáblát szeretne állíttatni. Füzéki István könyvtáros volt, az ELTE könyvtár szakán végzett 1956-ban. A forradalom kitörésekor visszament az egyetemre, csatlakozott a nemzetőrséghez. Egységük védte november 4-ét követően a Jogi Kart. A sokszoros túlerővel szemben esélytelenek voltak, emiatt megadták magukat. Az oroszul jól tudó Füzéki István közreműködésével szabad elvonulásban egyeztek meg, azonban az egyezséget az oroszok felrúgták, a védekezőket elfogták. Az igazáért bátran kiálló Füzéki Istvánt kiemelték a többiek közül, s feltehetően agyonlőtték, mindenesetre akkor látták utoljára. (tovább…)

Címkék: ,

Ötven év a magyar kultúráért

Kategória: 2013/10

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Könyvtári Tanszéke 2013. augusztus 23-24-én konferenciát rendezett a debreceni népművelő-könyvtáros képzés megindulásának ötvenedik évfordulója alkalmából. A rendezvénynek a Református Kollégium adott helyet, amelyen több mint száz volt hallgató, oktató és társintézményekből meghívott kolléga vett részt. (tovább…)

Címkék:

A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei

Kategória: 2013/10

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának kiadásában igen értékes, rendkívül szép kivitelű és főként hasznos kiadvány látott napvilágot. Nemcsak azok számára öröm kézbe venni a vaskos kötetet, akik kedvelik a művészi igénnyel megrajzolt térképeket – ezekből 55-öt találunk benne -, de azoknak is, akik érdeklődnek a történelem iránt. Hiszen, hogy felidézzük a politikai térképészet egyik legnagyobb XX. századi magyar alakjának, Rónai Andrásnak az önéletírását, a lapokon nem más, mint a “térképezett történelem” jelenik meg, szegődik útitársunkká korokon, tájegységeken átvezető szellemi vándorlásunk során. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék