Új fiókkönyvtárral gazdagodott Pécs belvárosa

Kategória: 2013/ 2

“A könyvtáros munkájának ez ad értelmet: a szellem kincseinek
a közvetítésével másokat is gazdaggá tehet.”
(Czine Mihály)

A média örömmel tudósított a hírről, hogy Pécs történelmi központjában, a Király utca 9-ben, az egykori Pécsi Városi Könyvtár Igazgatási Központjának és a Kilenc Király Gyermekkönyvtárának helyén, 2012. május 16-án új fiókkönyvtárat nyitott a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár. A pécsi városi hálózat új könyvtára két megszűnt fiókkönyvtár állományának összevonásából jött létre.
A sétálóutcában lévő épület a XIX. század elejétől a neves Hamerli család vaskereskedése, raktára és lakása volt, amelyet a pécsiek mai is Hamerli házként ismernek. Az integrált könyvtár Tudásközpontba történő átköltözése után a szolgáltató terek és az irodák másfél évig kihasználatlanul álltak, kivéve az udvarban álló téglaépületet, amely a kezdetektől fogva könyvraktáraként működött és működik változatlanul. (tovább…)

Címkék: ,

Pécsett októberben

Kategória: 2006/11

 

Bízom benne, hogy olvasóim sok mindent tudnak Pécsről, az itt feltárt 6000 éves romokról, és arról, hogy Pécs városának őse a Kr. u. II. század elején alapított római Sopianae. Nyilván tudnak az 1367-ben Nagy Lajos király által itt alapított egyetemről is. Aztán több évszám merülhet fel, amelyeket fekete betűkkel írnak a város történetében. (tovább…)

Címkék:

A könyvtár békéje

Kategória: 2000/ 5

Utószó
a Csorba Győző Megyei Könyvtár könyvtörténeti
tanulmánykötetéhez

Régtől fogva könyvtárjáró vagyok. Eddig múlt éveimből legalább annyit töltöttem el könyvtárakban olvasással, kutatással, írással, amennyit Mikes Kelemennek kellett eltöltenie az örökké zúgó török tenger partján. (tovább…)

Címkék: ,

Két és fél év – négy változás. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár működésének legfontosabb állomásai

Kategória: 2012/ 8

“Az élet – néha így érzed – csaknem elviselhetetlen. Sorsforduló és korforduló pillanatában élsz, mikor minden reng és változik, a hagyományok, az erkölcsi törvények, az ismert életformák. Mintha már nem is házakban laknál, hanem az élet őserdejében, ahol állandóan zeng és dúl a vihar. S a változásban reménykedel. Bízol abban, hogy egyszer hamuvá ég a szívekben minden indulat, a pernye és a keserű füst, mely a szívekben terjeng, eloszlik. Megint napfény hull az emberi tájra. A tenger kék lesz és a fák gyümölcse illatos. A változás elhozza a békét…”

(Márai Sándor: Füves könyv – A változásról és a reménységről)

Bevezető gondolatok

Az a változás-sorozat, amelyet jelen visszatekintő írásomban megpróbálok röviden bemutatni, többszörösen átalakította a nagy múltú és nagy hagyományú két könyvtár: a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár1 működését. Az intézmények hatályos törvényben meghatározott közkönyvtári feladatai új és ismeretlen pályákra kerültek, mind a személyi, mind a dologi feltételek tekintetében. Ennek megfelelően leginkább talán egy rendező pályaudvar működéséhez lehet hasonlítani a ránk testált és elvégzett munkát, mert a bemutatott időszakban négy alkalommal is új pályára kellett helyezni az előrehaladás útvonalát. (tovább…)

Címkék: ,

Baranyai Könyvtárbusz Projekt

Kategória: 2011/ 2

Előzmények

A jogelőd Csorba Győző Megyei Könyvtár 2006-ban nyújtott be először pályázatot a könyvtárbusszal történő könyvtári szolgáltatás beindítására Baranya megyében. A felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasággal a KÖZKINCS HITELPROGRAM-II címmel hirdetette meg. Akkor a pályázati forrás elégtelensége miatt (az önrésszel együtt 50 millió forint volt a megpályázható összeg) lépett vissza az intézmény. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék