Tartalom

Kategória: 2011/ 2

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Redl Károly: A Magyar Országgyűlés EU-elnökségi felkészüléséről és honlapjáról 3-6
Horváth Sándor Domonkos: Az infokommunikációs konvergencia és a könyvtár-politikai vakfolt közelítési kísérlete 7-12

FÓRUM
Vajda Kornél: Víziók és analógiák. Egy tanulmány margójára 13-16

MŰHELYKÉRDÉSEK
Papp Annamária: Az Év Könyvtára 2010-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtár 17-20
Márföldi István – Vraukóné Lukács Ilona: Nyolcvannégymilliós beruházás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtáraiban 20-25
Szabolcsiné Orosz Hajnalka: Baranyai Könyvtárbusz Projekt 26-31
Fátrai Erzsébet: Közel húsz év a könyvtárközi kölcsönzésben 32-35
Tóth Andrea: “Én nagyon optimista vagyok…” Interjú Agyagási Hajnallal 35-38
Bedekovits Tamás: Reprodukciók készítése digitális fényképezőgéppel 38-43

KONFERENCIÁK
Egervári Dóra: 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés 44-47

EXTRA HUNGARIAM
Szalóki Gabriella: Az EOD-e-könyvek szolgáltatása a külföldi könyvtárakban 48-51

PERSZONÁLIA
Rácz Ágnes – Mezey László Miklós: Faragó Lászlóné (1917-2010) 52-53
Kállainé Vereb Mária: Zvara Pál (1930-2010) 53-54
Buda Attila: Varsányi Lívia (1934-2010) 55-57
Orosz Bertalanné: Fekete Péterné (1934-2010) 58-59

KÖNYV
Bodrits István: Alfa és omega 60-62
Pogány György: Tatabánya lakótelepei és utcanevei 62-64

A Magyar Országgyűlés EU-elnökségi felkészüléséről és honlapjáról

Kategória: 2011/ 2

Az Európai Unió soros elnöki tisztségét 2011 első félévében hazánk tölti be. Az elnöki tisztség ellátása alapvetően kormányzati feladat és hatáskör, azonban a kormány mellett az Országgyűlés is jelentős szerepet tölt be az uniós elnökséggel öszszefüggésben. A kormány elnökségi felkészülésének általános ellenőrzése, segítése és konstruktív kritikája mellett az Országgyűlés kiemelt feladata volt a saját felkészülése és programjainak megtervezése is az elnökség időszakára. E felkészülés keretében 2007 decembere óta intenzíven foglalkoztak az elnökségi kérdésekkel. (tovább…)

Címkék: ,

Az infokommunikációs konvergencia és a könyvtár-politikai vakfolt közelítési kísérlete

Kategória: 2011/ 2

Jó pár esztendeje definiált trend a távközlés, az információtechnológia és a médiatechnológia konvergenciája, amelyet infokommunikációs konvergenciának nevezünk. E jelenség három fő eleme a technológiai, a piaci és a szabályozási integráció. Részint a digitális technológia fejlődése, részben az értékteremtő folyamatok szinergikus egymásra hatása indukálta, indukálja ezt a folyamatot, amelybe a tartalomipar, az elektronikus média is bekapcsolódott. “A távközlés, informatika és elektronikus média konvergenciája, azaz a három közeledő ágazat szinergikus szolgáltatásai, közös hálózatai és integrált eszközei, berendezései átalakítják, közelebb hozzák más ágazatok technológiáját, áthatják a tudáskezelési és szervezési folyamatokat, további területeket is integráló információs társadalmi szolgáltatások s alkalmazások kialakítására sarkallnak” (Sallai Gyula-Abos Imre: A távközlés információ- és médiatechnológia konvergenciája. = Magyar Tudomány, 2007/7.). (tovább…)

Címkék:

Az Év Könyvtára 2010-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtár

Kategória: 2011/ 2

A díjról

Az Év Könyvtára cím a felhasználóközpontú működést és innovációt minősítő legmagasabb szakmai kitüntetés. A könyvtárügy ágazati irányításáért felelős minisztérium a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, valamint a Informatikai és Könyvtári Szövetséggel együttműködve 1996 óta hirdeti meg az “Év Könyvtára” pályázatot, amelynek célja, hogy a könyvtárakat megújulásra, korszerű, sokszínű, felhasználóbarát szolgáltatások nyújtására és ezek minőségének javítására ösztönözze. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont a használók véleménye is. Ők a Könyvtári Intézet honlapján közzétett kérdőív segítségével nyilváníthatnak véleményt. (tovább…)

Címkék: ,

Nyolcvannégymilliós beruházás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtáraiban

Kategória: 2011/ 2

Napjainkban, a modern világ gyorsan változó információs környezetében jelentősen módosult a könyvtárak szerepe is. A XXI. század megköveteli, hogy a gyűjtemények mind nagyobb része legyen elérhető távoli felhasználók számára is. A könyvtárak megújulására és tartalomszolgáltató szerepének növelésére új lehetőségek nyíltak meg a TIOP- és TÁMOP-pályázatok segítségével.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mindkét pályázaton sikeresen szerepelt. Míg a TIOP támogatásával jelentős infrastrukturális fejlesztést hajtottunk végre a megye több könyvtárában, addig a TÁMOP pályázatban a tartalomszolgáltatás bővítésére helyeztük a hangsúlyt. (tovább…)

Címkék: , ,

Baranyai Könyvtárbusz Projekt

Kategória: 2011/ 2

Előzmények

A jogelőd Csorba Győző Megyei Könyvtár 2006-ban nyújtott be először pályázatot a könyvtárbusszal történő könyvtári szolgáltatás beindítására Baranya megyében. A felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasággal a KÖZKINCS HITELPROGRAM-II címmel hirdetette meg. Akkor a pályázati forrás elégtelensége miatt (az önrésszel együtt 50 millió forint volt a megpályázható összeg) lépett vissza az intézmény. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék