A Ceglédi Városi Könyvtár Mozgókönyvtára 1984-2005

Kategória: 2005/ 7

Cegléd Pest megye déli részén, az Alföld kapujában helyezkedik el, 72 km-re a fővárostól.
Kossuth Lajos városaként is emlegetik, mivel a magyar történelem nagy alakjának személyisége meghatározó szerepet játszik városunk életében. Hagyományaink ma is őrzik 1848 szeptemberében, Cegléd piacán – a mai Kossuth téren – elmondott toborzó beszédét.
A Ceglédi Városi Könyvtár 2004 novemberében ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. A könyvtár főépülete a város központjában található, ez egyben a felnőtt könyvtár épülete is.

A Ceglédi Városi Könyvtár alapfeladata a városban és vonzáskörzetében élő lakosság egészét szolgáló lakóhelyi alap- és középfokú könyvtári ellátás. Feladata, hogy szolgáltatásaival minden állampolgár számára biztosítsa a művelődés, tájékozódás és informálódás lehetőségét. Ennek érdekében a város központjában lévő épületei mellett, a külső területein élő lakosság részére a könyvtár szolgáltatásait mozgókönyvtári ellátás fenntartásával biztosítja.

A mozgókönyvtári ellátás létrejötte Cegléden

1981-ben jött létre átfogó javaslat Pest megye könyvtári alapellátásának javítására a mozgókönyvtári rendszer bevezetésével. A javaslat értelmében 1982 áprilisában született meg a Megyei Tanács és a Városi Tanács illetékesei között a megállapodás a bibliobusz működtetésével kapcsolatos anyagi, tárgyi feltételekről és feladatokról. A szolgáltatás elindításához széles körű anyagi és szakmai összefogásra volt szükség.
1984. június 6-án az Országos Közművelődési Tanács titkára Cegléd főterén átadta az első olyan autóbuszt, amelyet a székesfehérvári Ikarus gyár sajátosan könyvtári célokra készített.

Az 1984-től 1987-ig tartó időszak főbb jellemzői

A Pest megyei Tanács a székesfehérvári Ikarus gyár 20 fős tervező gárdáját kérte fel a bibliobusz megtervezésére. A busz tervezésekor és építésekor igyekeztek figyelembe venni az addigi hazai és külföldi tapasztalatokat. A busz külső burkolata acéllemez, belső burkolata világos színű fa. A bibliobusz színe középkék, oldalán végigfutó fehér csíkkal “MOZGÓKÖNYVTÁR” felirattal és a város címerével. Belterülete: 20 m2. Ez volt az első – ellentétben az eddigi hazai gyakorlattal – teremkiképzésű mozgókönyvtár. A bibliobuszon mintegy 3-3500 könyv fér el. A helybenolvasáshoz, böngészéshez a busz két oldalán, illetve hátul rögzített kárpitozott padokat helyeztek el. A látogatók a vezetőfülkén keresztül léphetnek be az ajtóval elválasztott kölcsönzőtérbe, amely mellett közvetlenül ott található a kölcsönzőpult. Mesterséges fényt a neoncsöves mennyezetlámpák szolgáltatnak. A levegőcserét szellőzőberendezéssel, illetve az automatikusan nyitható tetőablakokkal biztosítják. A busz fűthető. A világításhoz, a fűtéshez és a szellőzéshez akkumulátor szolgáltatja az áramot, emiatt a buszban a szokásosnál több tápegységet helyeztek el. A tervezők az egyenletesebb hőmérséklet érdekében a külső és a belső burkolat közé szigetelő anyagot helyeztek el. A bibliobuszt rádióval, magnetofonnal és CB-rádióval is ellátták.
A bibliobusz tárolását és műszaki kiszolgálását a helyi Volán vállalat vezetője lehetővé tette azáltal, hogy a buszt beállította a vállalat javítási, működtetési rendszerébe, ennek következtében a mozgókönyvtár minden olyan szolgáltatást megkap, amit a közforgalmú autóbuszok is megkapnak. A vállalat engedélyt kért és kapott arra, hogy Cegléden végezhesse el a garanciális javításokat és a kötelező szervizelést. Mindezen szolgáltatások hozzájárultak a busz élettartamának a meghosszabbodásához.
A mozgókönyvtár állományának kialakítása 1983-ban kezdődött meg. A szolgálat megkezdésekor csaknem hétezer kötet volt a mozgókönyvtár állománya, amelyből egyszerre körülbelül 3000-3500 helyezhető el a buszon. Az előzetes olvasói felmérések alapján elsősorban a gyermek- és ifjúsági irodalom, a felnőttek szépirodalma, valamint az alapfokú ismeretterjesztő művek iránti kereslet volt várható, ezt a feltevést később a gyakorlat is igazolta. A tájékoztató munka érdekében jól használható kézikönyvtárat is tartalmazott a gyűjtemény. A busz indulásakor a könyvállomány mellett 68-féle periodikum, 75 példányban állt az olvasók rendelkezésére. Végezetül a mozgókönyvtár a városi könyvtár valamennyi szolgáltatását is közvetítette olvasóinak (előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás).
A könyvtárosi munkák elvégzéséhez, és a busz folyamatos állománycseréjét biztosító könyvgyűjtemény raktározásához egy erre alkalmas épületet bocsátott a városi tanács a könyvtár rendelkezésére. A használhatóság érdekében az épületen jelentős felújítást kellett elvégezni. Csak ezután vált alkalmassá a könyvtári munkát végző személyzet elhelyezésére és a busz háttérbázisát képező könyvgyűjtemény raktározására.
A buszon szolgálatot teljesítő könyvtáros és gépkocsivezető kiválasztása is nagy körültekintést igényelt, hiszen a rájuk bízott többmilliós érték, a feladat újszerűsége, a munkaidőbeosztás és a munkakörülmények mássága jól képzett, kiváló kapcsolatteremtő készséggel bíró munkatársakat kívánt. A könyvtáros helyettesítéséről szabadság, betegség idején a városi könyvtárnak gondoskodnia kell.
Az I. számú bibliobusz a városi könyvtár és a városi művelődési osztály által végzett igényfelmérés alapján a város hét pontján kezdte meg működését. A megállóhelyeket már a busz megérkezése előtt másfél évvel kijelölték.
Kijelölésükkor a következő szempontokat vették figyelembe:

 • a megállóhely a város külterületén legyen,
 • olyan helyen, ahol több száz ember viszonylag kis területen él együtt,
 • pormentes út vezessen oda,
 • legyen lehetőség a parkolásra a forgalom biztonságának veszélyeztetése nélkül.

Minden megállóba jellegzetes tábla került, amely feltünteti a mozgókönyvtár kölcsönzési idejét is. A bibliobusz hét megállóhelyen, heti egy-két alkalommal, megállónként 1,5-2-2,5 órás időt kölcsönzött a hét öt napján, keddtől szombatig.
A bibliobusz működésének megkezdése előtt a megállóhelyek környékén lakókat a lehető legszélesebb körben tájékoztatták a mozgókönyvtár megállóhelyeiről, kölcsönzési idejéről, szolgáltatásairól. Ennek érdekében grafikussal terveztetett szimbólum, logó található valamennyi propagandaeszközön és a megállóhelyek tábláin is. Nagy számban készültek matricák, könyvjelzők, térképek, szórólapok. A ceglédi lapokban és a Ceglédi Műsorkalauzban is rendszeresen tájékoztatták a lakosságot az előkészületekről és a mozgókönyvtár működéséről.

1987-től 1990-ig: a szolgáltatás kibővítése

Az olvasók megkedvelték, megszerették a bibliobuszt. Egy 1987-es minisztériumi vizsgálat már az akkori statisztikai eredmények elemzésénél rögzítette, hogy “…az adatok imponálóan és meggyőzően bizonyítják a mozgókönyvtári ellátás életrevalóságát.”1
1987-ben a Pest Megyei Tanács az Országos Közművelődési Tanács támogatásával további két bibliobuszt szánt Cegléd és vonzáskörzetének könyvtári ellátására. Így a mozgókönyvtári ellátás kiterjedt a környező községekre is.
A három bibliobusz összesen 25 helyen, a hét öt napján, buszonként átlagban heti 20 órás időtartamban kölcsönzött. Egy-egy megállóhelyen 1,5-3-5 órás volt a kölcsönzési idő, amely menetrendszerűen ismétlődött. Az 1987 és 1990 közé eső időszakban tehát a Ceglédi Városi Könyvtár összesen három bibliobusszal látta el Cegléd külterületeit és a környező községeket.
1984-től 1990-ig a beíratkozott olvasók, a látogatók, a kölcsönzők és a kölcsönzések számának folyamatos növekedése a jellemző. (1. és 2. diagram)

 

 Az 1991-es esztendő szomorú dátum a ceglédi mozgókönyvtári szolgáltatás történetében. A város vonzáskörzetében könyvtári feladatokat ellátó bibliobuszok tevékenységét mindvégig a Pest Megyei Tanács finanszírozta. Az új költségvetési törvény megoldhatatlan helyzet elé állította a város önkormányzatát. A megyei támogatás megszűnése miatt a város már nem tudta vállalni a körzeti ellátást nyújtó bibliobuszok terheit is. Ezért 1991. március 1-jével a körzeti ellátást nyújtó bibliobuszok beszüntették tevékenységüket. Cegléd városa megtartotta a területén üzemelő bibliobuszt, és vállalta annak fenntartási költségeit.

A mozgókönyvtári ellátásról napjainkban Cegléden
A Többcélú kistérségi társulás

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Főosztálya a 2003-2007 közötti időszakra kitűzött stratégiai céljaiban kiemelt fontosságú feladat a regionális könyvtári ellátás fejlesztése.2 Amely történhet mozgókönyvtári ellátással is. “A mozgókönyvtári ellátási rendszerre történő felkészülés kialakítása a hátrányos helyzetű települések ellátása érdekében. A projektet – a megfelelő vizsgálatok elvégzését követően – négy ezt vállaló megyében meg kell valósítani, további költségvetési ráfordítással.”3
Napjainkban Cegléd 14 másik településsel együtt Többcélú kistérségi társulást hozott létre, amelynek alapító okirata májusra készült el. Célkitűzése a közművelődés és a közkönyvtári szolgáltatás javítása, többek között mozgókönyvtári szolgáltatással. Az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a társulás pályázik a normatív működési támogatásra mozgókönyvtári feladatok ellátásával.
Cegléd nagy kiterjedésű, szerkezetét tekintve jellegzetesen alföldi város. A település jellegéből adódóan magas a központtól távol élő lakosok száma. Fontos feladat a város külterületein és a lakótelepeken élők könyvtári ellátása. Ezt a szolgálatot látja el 1991-től a megmaradt egy bibliobusz.

Megállóhelyek
Jelenleg 12 megállóhelyen, Cegléd bel- és külterületein, átlag heti 20 óra kölcsönzési idővel dolgozik a bibliobusz. A megállóhelyek száma, helye és ideje – az igényeknek megfelelően – az évek folyamán változott.
Az I. számú bibliobusz indulásakor hét megállóhellyel kezdte a kölcsönzést, ezekből öt maradt meg. Több a kölcsönzési hely, az 1984. évi 7 helyett 12. A kölcsönzési alkalmak száma ritkult és a kölcsönzési idő rövidült, de ez is csak egyes megállók esetében. Leghosszabb kölcsönzési idő (a lakótelepi megállóhelyen) 5 óra. A legrövidebb kölcsönzési idő (az Ápolási Otthonnál) fél óra. Átlagban másfél órás a kölcsönzési idő.
A mozgókönyvtár segítségével oldják meg a “Könyvet házhoz” elnevezésű, az idős, helyhez kötött olvasók számára nyújtott szolgáltatást, mégpedig kéthavonta két napon.
A megállóhelyeknek a központtól való távolsága legkevesebb 2 km, de vannak 4-5-8 km távolságra eső megállóhelyek is. A második legforgalmasabb és legjobban működő megállóhely, ahol egy óvoda is található, pl. 8 km-re van a városközponttól.

A kölcsönzés rendje, személyzet
Jelenleg egy könyvtárossal, egy állandó helyettessel és egy autóbuszsofőrrel végzi szolgáltatásait a bibliobusz. Helyettesítéséről betegség, szabadság, tanulmányi szabadság idején a könyvtár gondoskodik. Nyáron egy hónapra leáll a busz, ekkor végzik el az esedékes karbantartási és felújítási munkákat, valamint a műszaki vizsgáztatást is, és ekkor megy szabadságra a könyvtáros és a buszsofőr is.

Állomány
Az állományt elrendezésekor a busz hosszanti tengelye mentén kettéosztották, az egyik oldal polcain a “felnőtt könyvtár” a másikon a “gyermekkönyvtár” állománya található.
A felnőtt szépirodalom szerzői betűrendben, az ismeretterjesztő irodalom pedig raktári rendben sorakozik a polcokon. Az olvasók igényei alapján különböző témaköröket kiemeltünk: verseskönyvek, krimik, tudományos-fantasztikus irodalom, romantikus regények. A gyermek-szépirodalom a következő válogatásban található a polcokon: versek, mesék, ifjúsági regények, kötelező olvasmányok, kamaszok olvasnivalója. Az ismeretterjesztő irodalom itt is a raktári rend alapján kereshető. Emellett található még a bibliobuszon kezdetektől egy kézikönyvtári állományrész és jelenleg 25 fajta periodika is.
Az egy térben lévő “gyermek”- és “felnőtt” könyvtár tágabb teret biztosít a korosztályok dokumentumhasználatának, egyben az állomány nagyobb mértékű kihasználását teszi lehetővé.
A Ceglédi Városi Könyvtár a 2001. év végén lezárta a hagyományos olvasói katalógusait, a raktári katalógusát nem. Az olvasók és a könyvtárosok is a könyvtár épületében lévő számítógépeken tájékozódhatnak a könyvtár állományáról. A bibliobuszon jelenleg számítógép nincs, ezért a könyvtárosnak helyben nincs lehetősége a pontos tájékozódásra.
A megmaradt egy bibliobusz mellett megtalálható a két leállított bibliobusz, és a Ceglédi Városi Könyvtár teljes állománya is. Az állomány nagysága és összetétele 2005. január 1-jén a következő volt: szakirodalom 9358 szépirodalom 9510 gyermek- és ifjúsági irodalom 10 510 kötet (összesen 29 378 dokumentum).

A mozgókönyvtár 2004. évi fenntartási költségei

A busz teljes amortizálódásának ideje a legoptimistább becslések szerint is csak 15 év. Ezzel szemben a Ceglédi Városi Könyvtár Mozgókönyvtára az idén tölti be 21. évét. A busz műszaki állapota a korához képest jó. Mivel kimondottan könyvtári célokra készítették, így a polcok hosszanti elhelyezéséből adódóan, kevésbé veszi igénybe az állandóan rajta lévő súly. A busz elhasználódásának egyik oka ugyanis a folyamatos terhelés.
Bibliobuszunk hosszú élettartamában fontos szerepet játszik még a könyvtár jó kapcsolata a helyi Volánbusz Rt.-vel, amely a tárolást és a műszaki karbantartási munkákat végzi.
Az állománygyarapításra fordított összeg alacsony, kevés dokumentum vásárlására elegendő, azonban a bibliobusz mögött szükség esetén megtalálható a Ceglédi Városi Könyvtár teljes állománya is.

A bibliobusz fenntartási költsége (2004)-ben

A 2004. év statisztikai adatai

Jelenleg a 12 megállóhelyen 528 fő beíratkozott olvasója van a bibliobusznak.
Személyes használat összesen 6027 fő, ebből 14 év alatti 2782 fő, 14 év feletti 3245 fő. Összes kölcsönzés száma: 5489 fő, ebből 14 év alatti: 2336 fő, 14 év feletti 3153 fő.
Összes kölcsönzött dokumentum 43 219 db, ebből 14 év alatti olvasó 13 817, 14 év feletti 29 402 db dokumentumot kölcsönzött.
Emellett ellátja a “Könyvet házhoz” szolgáltatás olvasóit: a 19 fő beíratkozott, a 96 fő látogató és a 89 fő kölcsönző 1114 kötetet kölcsönzött.
A beíratkozott olvasók számához képest magas a kölcsönzött dokumentumok mennyisége és a látogatók száma, mivel a mozgókönyvtárnak sok olyan olvasója van, aki heti rendszerességgel látogatja a bibliobuszt. Ők rendszeresen és sok könyvet kölcsönöznek. A látogatók számát növeli még a buszon megtartott csoportos foglalkozások létszáma is. A kezdetektől fogva magas a 14 év alatti olvasók aránya (31%).

A Ceglédi Mozgókönyvtár húsz évét bemutató adatok

Beíratkozott olvasók, látogatók, kölcsönzők adatai 1984-2004-ig. (3. diagram)
Az évek során egyenletesen magas volt a látogatók és a kölcsönzők száma.

 

A kölcsönzött dokumentumok száma 1984-2004 között. (4. diagram)
A kölcsönzések száma az 1991-es évi visszaesést tekintve is egyenletes magas érték.

A mozgókönyvtár olvasószolgálati tevékenysége

A bibliobusz a Ceglédi Városi Könyvtár ellátórendszeréhez tartozik, így nemcsak annak állományát, hanem valamennyi szolgáltatását is közvetíti olvasóinak. A buszon lehetőség van mind az alap-, mind a járulékos szolgáltatási formák igénybevételére: helyben olvasás, kölcsönzés, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás.
Mint már említettem, egy-egy megállóban átlagosan másfél órát tartózkodik a busz. A nem túl hosszú idő kevés alkalmat ad a tájékoztató tevékenységre. Mégis – a kölcsönzések lebonyolítása mellett – sokoldalú tájékoztató tevékenység folyik: referensz kérdések megválaszolása, faktografikus adatok és közhasznú információk szolgáltatása. Mindehhez segítséget nyújt a buszon található kézikönyvtári állományrész, valamint a Városi Könyvtár teljes apparátusa. Az olvasók életkorából és érdeklődéséből fakadóan a kérdések nagyon sokfélék lehetnek. Például: A magyar rendőrség története (ceglédi általános iskolás tanuló); Növények és állatok tápanyag-hasznosítása (általános iskolai kiselőadás témája); Mária Terézia élete (4. osztályos tanuló); Jókai Mór vezetéknevét mióta írjuk “i” betűvel az “y” helyett? Elhangzottak kérdések műelemzések, matematikai feladatok, az elemek periódusos rendszere tárgyában vagy az agyhártyagyulladásról, a kábítószerekről.
A mozgókönyvtár, lehetőségeihez mérten közvetíti a Városi Könyvtár szolgáltatási köréből a gyengén látók részére a hangoskönyvtári szolgáltatást, valamint xeroxmásolatok készítését is.

Foglalkozások a bibliobuszon

A megállóhelyek létrehozásánál fontos szempont volt, hogy óvoda vagy iskola van-e a közelben. A könyvtáros és a pedagógusok együttműködése alapján, igénytől függően a buszon csoportos látogatásokra, esetleg könyvtári órák megtartására is van lehetőség.
Az óvónőkkel előre egyeztetett időpontokban az óvodások csoportos könyvtár­látogatásokon vesznek részt a buszon. Az óvodások énekeket és verseket adnak elő és kölcsönöznek.
Iskolai órákat is tartanak, ahol a gyerekek a lexikonok és enciklopédiák használatát gyakorolják.
Ezeken kívül még jeles napok vagy ünnepi események alkalmából is tartottak foglalkozásokat a bibliobuszon, például Mikulás-ünnepséget, a Költészet Napja vagy az Ünnepi Könyvhét alakalmából vetélkedőket és kiállításokat is. Farsangkor kézműves foglalkozás keretén belül álarcokat készítettek, a húsvéti ünnepekre versek és mondókák tanulásával készültek a gyerekek.

PR-tevékenység

Fontos az olvasók folyamatos tájékoztatása a bibliobuszok kölcsönzési rendjéről, szolgáltatásairól vagy éppen ünnepi eseményeiről.
Az évek során számos cikk jelent meg a sajtóban a könyvtárról, szolgáltatásairól, a megállóhelyekről.
1995 októberében “Összefogás a könyvtárakért” jelszóval országos rendezvénysorozat kezdődött, amely kiterjedt Pest megyére is. Ennek keretében október 11-én a Szabadság tér elől elindulva a ceglédi bibliobusz a 4-es főúton – érintve Ceglédbercelt, Albertirsát, Pilist, Monort, Üllőt és Vecsést – jutott el a végcélig, a FSZEK XIX. kerületben lévő fiókkönyvtáráig. A megállóhelyeken “Könyvről könyvért” elnevezésű minivetélkedők zajlottak Havas Judit előadóművész vezetésével.
A bibliobusz 2004-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból cikk jelent meg a helyi sajtóban, valamint riportműsort mutattak be róla a ceglédi városi televízióban és rádióban.
Az évforduló alkalmából gazdag programválasztékkal várta olvasóit a “Mozgókönyvtári Napok” eseménysora, például Szellemi TOTÓ, Könyvről Könyvért vetélkedő, papírhajtogatás (könyvjelző készítése) és rajzpályázat.

A mozgókönyvtári ellátás tapasztalatai a Ceglédi Városi Könyvtárban

 • A kimondottan könyvtári célokra megépített busz élettartama hosszabb, főleg ha ez párosul a jól megszervezett folyamatos műszaki karbantartással is.
 • A könyvtári követelmények szerint elkészített busz alkalmasabb a könyvtári alap- és járulékos szolgáltatások közvetítésére is az olvasók számára (állo­mány elrendezése, helyben olvasás, tájékoztatás, foglalkozások).
 • Háttérintézményünk megléte biztosítja az állomány raktározását, frissítését, cseréjét és a könyvtárosi munkák elvégzését.
 • A bibliobusz mögött álló fenntartó intézmény, azaz a Ceglédi Városi Könyvtár még szélesebbé teszi a szolgáltatások körét (könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, hangoskönyvek közvetítése).
 • Szükséges a forgalmi adatok figyelése és a folyamatos igényfelmérés, ezek alapján időnként változtathatók a megállóhelyek, módosítható a kölcsönzés ideje és gyakorisága.
 • Fontos a könyvtáros személyisége, aki legyen nyitott, segítő, kezdeményező, tudja kezelni a váratlan helyzeteket is. Adjon teret az olvasói kezdeményezéseknek, kapcsolatokat épít és felméri az igényeket, lehetőségeket (foglalkozások a bibliobuszon).
 • A városközponttól távol eső iskolának, óvodának szüksége van a mozgókönyvtárra, a könyvtár pedig a gyerekekben már a jövendő olvasóit tisztelheti. A Városi Könyvtár felnőtt könyvtárának számos olyan olvasója van, aki a bibliobusz olvasójaként kezdte a könyvtárhasználatot, és a mai napig olvasója a bibliobusznak is.

A mozgókönyvtári ellátás sikerének legfontosabb feltételei:

 • könyvtári célra alkalmas busz munkába állítása,
 • megfelelő háttérintézmény kialakítása,
 • a rendszeresen cserélt, mindig friss állomány,
 • folyamatos szerviz,
 • alkatrészellátás biztosítása,
 • PR-tevékenység,
 • folyamatos visszacsatolás,
 • a munka mindenoldalú megszervezése,
 • több forrásra épülő, folyamatos működést biztosító anyagi háttér.

Bármelyik tényező hiánya megkérdőjelezheti a szolgáltatás sikerét.
A bibliobuszok szükségességét és fenntartását manapság a kor, a világ fejlődése írja elő. Felgyorsult tempójú életünkben – amely nem kis mértékben a hírre, az információra épül – mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a kor színvonalán álló könyvtárban elégíthesse ki olvasási és információs igényeit. E nemes cél megvalósulása érdekében még nagyon sok dolgunk van.

 

JEGYZETEK
1 Kányi Andrásné: Megkedvelték a bibliobuszokat. = Pest Megyei Hírlap 33. évf. 58. sz. (1989. márc. 9.). 5. p.
2 Tóth Máté: Kistelepülési ellátási formák. Szakirodalmi Szemle. = Könyvtári Figyelő, 2004. 2. sz. 365-402. p.
3 A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között http://www.ki.oszk.hu/dok/strat.rtf

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)