Mozgókönyvtári trendek Skandináviában

Kategória: 2005/ 7

Skandináviában igen nagy hagyománya van a mozgókönyvtáraknak, a bibliobuszt (és a “bibliohajót”) a kistelepüléseken élők könyvtári ellátásának szinte egyetlen működőképes modelljeként tartják számon. Messze északon a mostoha természeti körülmények miatt igen kicsi a népsűrűség, a lakosság nagyobb része a délebben fekvő városokban él. A mozgókönyvtáraknak ezért Skandináviában nagyon fontos szerep jut az északon elszórtan, apró településeken élő lakosság ellátásában. A legutóbbi években az – itt is tapasztalható – anyagi megszorítások következtében valamennyi skandináv államban csökkent a mozgókönyvtárak száma. Sok helyen az elektronikus információszolgáltatás segítségével próbálják meg elérni a távoli felhasználókat és hatékonyan kielégíteni információs igényeiket, amivel viszont a könyvtár a szociális funkcióját nem tudja gyakorolni. (tovább…)

Címkék: ,

Stratégiai tervezési körkép az észak-európai könyvtárügyről

Kategória: 2010/10

Bevezetés

Mostanában a könyvtárak társadalmi szerepe iránti érdeklődés a régió országainak polgárai részéről nagyobb, mint valaha.1Ezzel együtt sorra jelennek meg a kihívásokat összegző, illetve előretekintő összefoglalók, szakmai tervezetek, stratégiák.
A könyvtárfejlődés társadalmi összefüggésrendszere mindig alapvető jelentőségű, a szektor soha sem fejlődik csupán önmagában. A könyvtárügy társadalmi képét tudatos tervezés, kreatív víziók és szilárd elhatározású konkrét cselekvések mentén alakítják. Tehát a törvénykezés mellett, azzal szerves összefüggésben legalább annyira fontos odafigyelnünk e szakpolitikai tervezési és cselekvési folyamatra. Ennek az egyik oldalról főbb elemei a kormányzati jelentések, nemzeti stratégiák, szabályozási tervezetek, költségvetési tervezési elképzelések.2 Másik oldalról az állami forrásokon túl hangsúlyozottan az összkép része a projektalapú finanszírozási formák, valamint a partneri kapcsolatok feltérképezése és menedzselése. (tovább…)

Címkék:

Címkék