Amit az e-köny olvasásról tudni érdemes!

Kategória: 2015/ 1

E-book szakmai nap az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete e-book workshopot és könyvfórumot rendezett 2014. október 15-én az Országos Könyvtári Napok keretében. A munkatalálkozó célja az volt, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a jövőbeli és a jelenlegi könyvtárosok, szakmabeliek, bölcsész beállítottságú érdeklődők az e-könyv olvasó eszközök használatáról. Az előzetes bejelentkezés meghaladta a százhúsz érdeklődőt. A becslések szerint ennél is többen voltak jelen a kar zsúfolásig megtelt tanácsteremében. (tovább…)

Címkék:

E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai

Kategória: 2014/ 6

Amikor először kezembe vettem ezt a könyvet, arra gondoltam, vajon hány embert érdekel ez a téma? Engem nagyon, és biztos vagyok benne, hogy a könyvtárosok közül még sokakat. A szakmában szinte mást sem hallani, ha a könyvtárak jövőjéről van szó, mint az e-könyvek és az internet “veszélyeinek” taglalását. (tovább…)

Címkék:

Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás eredményei

Kategória: 2014/ 5

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) irányításával – az Új Széchenyi Terv keretében – elindult az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO) komplex szolgáltatási rendszer megvalósítására irányuló projekt, amely 2014. október 31-ei határidővel zárul. (tovább…)

Címkék:

Villanyolvasás, villanykönyv – a K2 kísérleti műhely 2013. évi rendezvényei

Kategória: 2013/11

A K2 kísérleti műhely nevű virtuális kutatócsoport 2010-ben alakult a Könyvtári Intézet szakmai irányításával, azzal a céllal, hogy a közgyűjteményi kör számára újdonságértékkel bíró innovatív technológiák létrehozásában és terjesztésében szerepet vállaljon, valamint az előbbiekben jelentős szerepet vállalók számára együttműködési lehetőségeket teremtsen. (tovább…)

Címkék: ,

Mobilizált könyvtári szolgáltatások

Kategória: 2013/ 5

Bevezetés

Az elektronikus könyvek megjelenése és terjedése új kihívásokat jelent mind a könyvtárak, mind pedig a könyves szakma más területein dolgozó szakemberek számára. Egyre több publikáció, konferencia, beszélgetés próbálja feltárni az elektronikus könyvekkel kapcsolatos problémákat és a potenciális megoldási lehetőségeket. A tartalmat hordozó médium változása – ahogyan korábban is a történelem folyamán – most is feszültségekkel jár, hiszen új keretek között kell megoldást találni olyan kérdésekben, amelyekben egyik oldalról üzleti érdekek, másik oldalról alapjogok sérülhetnek. A könyvtárak számára természetes, hogy minden közzétett tartalmat ingyenesen tesznek hozzáférhetővé. Ez az attitűd azonban egy olyan könnyen másolható dokumentumtípus esetén, mint az elektronikus könyv, erősen veszélyezteti a kiadók érdekeit. Sem a kiadóknak, sem a könyvtáraknak és közvetve a használóknak sem érdeke a könyvpiac összeomlása a kalózmásolatok miatt. Mindez egy használható és a papír könyvekétől eltérő könyvtári szolgáltatási modell létrehozását teszi szükségessé. A szolgáltatási modell kialakításához pedig meg kell ismernünk a könyvtárak és a könyvtárhasználók elektronikus könyvekkel – és általában a mobil eszközökön olvasható tartalmakkal – kapcsolatos attitűdjeit, a szolgáltatás modelljeire vonatkozó elképzeléseit. (tovább…)

Címkék: ,

A Fodor András hálózati életműkiadásról

Kategória: 2013/ 5

http://inaplo.hu/fodorandras

Az elvágott folytonosság

1997. június 14-én, családi ebéd után, épp szűnő nyári zivatarban fuvarozom át apámat Budára, a Kelenföldi pályaudvarra. “Elmondom neki, hogy vállaltunk lektori munkát. Nehéz dolog, mondja. Korán érünk ki, várakozunk a peronon. Fehér öltönyben van, kék csíkos ingben, nyári, fehér szövet cipőben. … Megjön a vonat, felszáll, megy befelé a fülkék előtt, lehúz egy ablakot, integet röviden.”
Korabeli feljegyzésem már számítógépen készült, így nem lehetek biztos benne, hogy ruházatának és utolsó, általam láthatott mozdulatainak rövid leírása eredendően része volt-e, vagy csak két héttel később, az elvágott folytonosság tudatában fűztem hozzá, keresve a hirtelen fontossá vált részleteket. (tovább…)

Címkék: , ,

Lesznek-e e-könyvek a könyvtárban?

Kategória: 2013/ 3

Bevezető gondolatok

A magyar könyvtárak évek óta foglalkoznak elektronikus dokumentumok szolgáltatásával – és itt szándékosan nem e-könyvet írtam, nemsokára arra is kitérek, hogy miért. Digitalizálunk hagyományos dokumentumokat, gyűjtünk elektronikus formában létrejött szövegeket, képeket, hang- és videofelvételeket, és mindezeket (lehetőség szerint) hozzáférhetővé tesszük a könyvtári számítógépeken, belső hálózaton vagy szabadon elérhetően az interneten. Van azonban egy olyan kapcsolódó terület, amellyel nem foglalkozunk még “üzemszerűen”: a kiadóknál egyre növekvő számban megjelenő e-könyvek kölcsönzésével, méghozzá azért, mert még nem született meg a konszenzusos megoldás arra, mi lenne a kölcsönzés jogszerű módja és formája úgy, hogy az ne sértse sem a szerzők jogait, sem a kiadók érdekeit.
A hagyományos könyvkiadók közül több már évek óta foglalkozik e-könyvek előállításával és terjesztésével, tehát ez náluk sem újdonság, sőt megjelentek kifejezetten erre a formára szakosodott kiadók és terjesztők is. A 2012-es év mégis mintha kiemelkedő jelentőségű lenne az e-könyvek területén, hiszen – a növekvő olvasói érdeklődésre és a megjelenítésre alkalmas eszközök elterjedésére való tekintettel – minden eddiginél többet foglalkoztunk az e-könyvek könyvtári szolgáltatásának lehetőségeivel. A kiadók és a könyvtárak között párbeszéd alakult ki a “Bekerülhetnek-e az e-könyvek a könyvtári kölcsönzés körébe, és ha igen, hogyan?” témáról. (tovább…)

Címkék:

Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba?*

Kategória: 2013/ 1

Napjaink egyik legnagyobb könyvtárszakmai kihívását az e-könyvek okozzák, egész pontosan az a kérdés, hogyan lehetne szolgáltatni e-könyvet a könyvtárban úgy, hogy egyetlen e-könyvekhez kötődő érdek (olvasók, kiadók, forgalmazók, könyvtárak érdeke) se sérüljön. Természetesen a felvázolt probléma nem csupán a hazai könyvtárügyben jelentkezik, a világ számos országában próbálnak konszenzusra jutni az érdekeltek. Ennek tudatában teljesen jogos volt, hogy Magyarországon is napirendre kerüljön a megoldás keresése. A téma pontosabb megismertetéséhez az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezett összejövetel szolgált Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba? címmel. Érdemes foglalkozni az alcímmel is – Mit gondol a kiadó, illetve mit gondol a könyvtár –, hiszen ez jól szemlélteti, hogy a felvetődött problémát több oldalról is meg kell vizsgálni. Épp úgy, mint a gyógyításban, ebben az esetben is több vizsgálat elvégzése szükséges a pontos diagnózis felállításához, majd a megfelelő kezelés kiválasztásához. (tovább…)

Címkék:

Mozaikcserepek az e-könyvről

Kategória: 2012/10

Az e-könyv – a meghatározása körüli bizonytalanságok ellenére – sokkal több, mint ígéret. Technológiai szempontból utolérte az elektronikus folyóiratot.
Problémát inkább az okoz és a jövőben fog is okozni, hogy azok, akik az e-könyvek létrehozásában és terjesztésében érdekeltek, nem mindig fogják az olvasók, a szerzők, a könyvkereskedők és a könyvtárak azon jogait és elvárásait tiszteletben tartani, amelyeket a nyomtatott könyvvel kapcsolatos tapasztalataik kapcsán, generációkon át felépítettek és megvédtek.1 A technológiai kérdéseknél tehát sokkal érdekesebb és izgalmasabb azon gondolkodnunk, miként fogják a digitális könyvek a szerzők, kiadók, terjesztők, eladók, könyvtárak és – nem utolsó sorban – olvasók közötti “hatalmi egyensúlyt” megváltoztatni. Az ezekkel az összetett problémákkal kapcsolatos kérdések és válaszok jelentős része – még mindig – Clifford Lynch 2001-es írásában2 találhatók meg a legnagyobb teljességgel és kritikai igénynyel.
Az e-könyvek világa gyorsan változik, és termékeivel kapcsolatban olyan sok kérdés merül fel, hogy lehetetlen volna e cikk keretében teljességre törekednünk. Ezért is szerepelnek a címben a mozaikcserepek. A következőkben ugyanis csupán néhány részletkérdést vetek fel. (tovább…)

Címkék:

E-könyv és a közkönyvtárak. Egy kérdőív válaszai

Kategória: 2012/10

Az Amazon által elindított e-book forradalom az olcsóbb „androidos” olvasók megjelenésével mára Magyarországot is elérte. Az olvasásra szolgáló eszközök kínálata egyre bővül, áraik csökkennek. Külföldön már számos kiadó foglalkozik elektronikus könyvek kiadásával, az ilyen kiadók száma hazánkban is rohamosan nő.
Az Egyesült Államokban 1998 óta lehet elektronikus könyvet kölcsönözni, így joggal merült fel a kérdés, hogy hazánkban a közművelődési könyvtárak látogatói igénylik-e, és ha igen, milyen formában az elektronikus könyvek kölcsönzésének lehetőségét.* (tovább…)

Címkék:

Címkék