E-könyv és a közkönyvtárak. Egy kérdőív válaszai

Kategória: 2012/10

Az Amazon által elindított e-book forradalom az olcsóbb „androidos” olvasók megjelenésével mára Magyarországot is elérte. Az olvasásra szolgáló eszközök kínálata egyre bővül, áraik csökkennek. Külföldön már számos kiadó foglalkozik elektronikus könyvek kiadásával, az ilyen kiadók száma hazánkban is rohamosan nő.
Az Egyesült Államokban 1998 óta lehet elektronikus könyvet kölcsönözni, így joggal merült fel a kérdés, hogy hazánkban a közművelődési könyvtárak látogatói igénylik-e, és ha igen, milyen formában az elektronikus könyvek kölcsönzésének lehetőségét.* Ezeknek az igényeknek a felmérésére 2012 májusában kérdőívet tettünk közzé honlapunkon.** Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóinknak milyen elvárásaik lennének az elektronikuskönyv-kölcsönzés – mint új szolgáltatás – bevezetése kapcsán.
2012. augusztus végig 245 olvasónk töltötte ki kérdőívünket.
Kérdéseink a tartalom kölcsönzésére, eszközkölcsönzésre, illetve a fizetés módjára is irányultak.
A válaszokból kiderül, hogy olvasóink nemcsak tisztában vannak az e-könyv fogalmával, de igényük is lenne a kölcsönzésre. Elsősorban szépirodalomi műveket látnának szívesen elektronikus „polcainkon”, de a szakirodalom iránti igény sem elhanyagolható (a válaszadók csaknem 40%-a szerint).
Az elektronikus könyv-olvasó kölcsönzésre vonatokozóan azt mondhatjuk el, hogy a válaszadók (bár többségük rendelkezik valamilyen e-könyv olvasására alkalmas eszközzel) közel fele igénybe venné ezt a szolgáltatást is.
Utolsó három kérdésünk a kezelési díjra vonatkozott. Arra voltunk kíváncsiak, hogy felhasználóink milyen formában fizetnék az e-könyv kölcsönzéssel járó kezelési díjat. Több, mint 75 százalékuk az alkalmankénti kezelési díj fizetését választanák a megemelt beiratkozási díjjal szemben. Ennek mértékét azonban igen széles szórásban határozták meg (200 forinttól egészen 1000 forint/négy hétig terjedően).
Összességében elmondhatjuk, hogy van igény az e-könyv kölcsönzés bevezetésére a fővárosi közkönyvtárakban is. A kérdőívet kitöltött olvasóink rendelkeznek az olvasáshoz szükséges valamilyen eszközzel, vállalják az e-könyv kölcsönzéssel járó díj megfizetését. Éppen ezért az ezzel kapcsolatos nyitott kérdésekre minél előbb meg kell találnunk a válaszokat.
És most lássuk a kérdéseket és a beérkezett válaszokat!

Ismeri Ön az elektronikus könyv (e-könyv, e-book) kifejezést?

 

Kölcsönözne Ön könyvtárunkból elektronikus könyvet?

Milyen típusú elektronikus könyvet kölcsönözne?

Kölcsönözne Ön e-könyv olvasót?

Rendelkezik Ön elektronikus könyv olvasására szolgáló eszközzel?

Milyen formában fizetné meg az e-book kezelési díját?

 

 

* Itt most nem szeretnék kitérni a kiadók és a könyvtárak között fennálló – ezzel a témával kapcsolatos – még nyitott kérdésekre. Remélhetoleg ezek hamarosan válaszra találnak.
** http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kiraly_u_5_

Címkék