Tartalom

Kategória: 2015/ 1

Könyvtárpolitika
Balogh András: Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció

Gulyás Enikő: A biblioterápia kialakulása, fejlődése, helye a könyvtárban

Műhelykérdések
Kardos Ferenc: Interjú Fenyvesi Attila beás anyanyelvű könyvtárossal

Konferenciák
Kerekes Pál: Amit ez e-könyv olvasókról tudni érdemes

Úton
Juhász András: Batthyáneum, Gyulafehérvár

Perszonália
Rózsa Mária: Lakatos Éva (1930-2014)

Nagy Zoltán: Botkáné Lakatos Évára emlékezve

Könyv
Dani Erzsébet: Az eötvösi hit megnyilatkozási formái

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2015/ 1

„A jól megközelíthető, közlekedési-átszállási csomópontokhoz közel eső könyvtárépület külső megjelenésétől, belső ergonómiai strukturáltságától a szolgáltatási nívóig, kulturális választékig terjedő spektrumban sokféle követelménynek kell teljesülnie a mai könyvtár tervezése, működése során. Így a mai könyvtárra multifunkcionális, multikulturális intézményként kell tekintenünk, amelyben nemcsak a könyvtári praxis nyílik ki más közgyűjteményi területek felé, hanem a közművelődés változó jelentései is új tartalommal közelítik egymáshoz az intézményrendszereket.” (Balogh András) (tovább…)

Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció[1]

Kategória: 2015/ 1

A bálnavadászhajó és a fregatt volt az én Harvardom és Yalem

Hermann Melville: Moby Dick vagy a Fehér Bálna

Jóllehet átalakuló (információs) világunkban a könyvtáros szakmában, a tágabb értelemben vett könyvtártudományi diskurzusokban, könyvtár-építészeti koncepciókban, valamint a még tágabb értelemben használatos közgyűjtemények, közművelődés fogalmi konstellációjában ma már rendszerint közösségi térként emlegetjük a közszolgáltatói szektor eme kulturális szegmensét; tágabb elméleti, tudományközi horizonton már kevésbé vagyunk képesek kontextusba, perspektívába helyezni e paradigmaváltásból következő premissza folyományait. (tovább…)

Címkék: ,

A biblioterápia kialakulása, fejlődése és helye a könyvtárban

Kategória: 2015/ 1

 

 

 

 

 

 

A biblioterápia gyökerei az ókorig nyúlnak vissza. Külföldön – elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, Európában pedig Németországban és Angliában – elterjedt szolgáltatás a könyvtárakban. Tanulmányomban szeretném bemutatni a módszer korai előzményeit, majd azt, milyen változásokon ment keresztül a történelem során. Kitérek a fogalom változásaira, és arra, hogyan alakult az alkalmazása, valamint a jelenlegi külföldi könyvtári szolgáltatás, a könyvlista (booklist) lehetőségére. Ezen kívül szó lesz arról is, némelyek miért tartják veszélyesnek a biblioterápiát. (tovább…)

Címkék:

Interjú Fenyvesi Attilával, a beás anyanyelvű könyvtárossal

Kategória: 2015/ 1

Az interjú Fenyvesi Attila munkahelyén, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban készült 2014. május 10-én. Miután már régebb óta ismertük egymást, az interjú során megtartottuk a tegező formát. Attila nagyon készséges volt, de — és ez kiolvasható az interjúból is — először beszélt így magáról, önnön fejlődéstörténetéről. (tovább…)

Címkék: ,

Amit az e-köny olvasásról tudni érdemes!

Kategória: 2015/ 1

E-book szakmai nap az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete e-book workshopot és könyvfórumot rendezett 2014. október 15-én az Országos Könyvtári Napok keretében. A munkatalálkozó célja az volt, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a jövőbeli és a jelenlegi könyvtárosok, szakmabeliek, bölcsész beállítottságú érdeklődők az e-könyv olvasó eszközök használatáról. Az előzetes bejelentkezés meghaladta a százhúsz érdeklődőt. A becslések szerint ennél is többen voltak jelen a kar zsúfolásig megtelt tanácsteremében. (tovább…)

Címkék:

Batthyáneum, Gyulafehérvár

Kategória: 2015/ 1

A Batthyáneum Könyvtár az Erdélyi Egyházmegye kizárólagos tulajdonát képező közhasználatú intézmény volt. Mindenkor féltve őrzött kincsként tekintették a gyulafehérvári főpásztorok. Majd’ másfél száz éven át senki sem vonta kétségbe a szóban forgó tulajdonjogot.

A trianoni diktátumot követő huszonegyedik, háborús évben — amikor Dél-Erdély nem térhetett vissza, román uralom alatt maradt — került sor az első tudatos provokációra a román állami hatóságok részéről. A jó emlékű Márton Áron püspök viszont nagyon határozottan kifejezte az egyházmegye tulajdonjogához s a könyvtárhoz való ragaszkodását. 1) (tovább…)

Címkék:

Lakatos Éva (1931–2014)

Kategória: 2015/ 1

Előrebocsájtom, hogy nagyon szubjektív leszek. Lakatos Évát 29 évig mondhattam anyai barátnőmnek, ebből 16 évig ültünk egymással szemközti íróasztaloknál.
Lakatos Éva a sajtóbibliográfia terén hasonlóan jelentős életművet hozott létre, mint amit Szinnyei József a sajtóbibliográfiájával és a magyar írók életrajzi gyűjteményével alkotott. Éva hatalmas munkabírással, életkedvvel, tervekkel teli erős asszony volt. (tovább…)

Címkék:

Botkáné Lakatos Évára emlékezve

Kategória: 2015/ 1

Kedves Éva!

Szeretett, nagy tudású tanítóm, kolléganőm és barátom, Te, a mi ragyogó szellemiségű és szépségű Lakatos Évánk, így — minden egyezségünk ellenére, amit nap, mint nap megkötöttünk Veled – itt hagytál engem és sokakat, akik a rajongóid és követőid voltunk. (tovább…)

Címkék:

Az eötvösi hit megnyilatkozási formái

Kategória: 2015/ 1

A Faludi Ferenc Akadémia 2013 szeptemberében Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából konferenciát szervezett. A konferenciakötet Eötvös hite. Egy hiteles ember közéleti hatékonysága címmel és alcímmel 2014-ben látott napvilágot a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JTMR) Faludi Ferenc Akadémia kiadásában, Benkő Ágota és Vértesaljai László SJ szerkesztésében. (tovább…)

Címkék:

Címkék