Tartalom

Kategória: 2014/ 6

Könyvtárpolitika
Kenyéri Katalin: Új könyvtári feladatok a jogszabályok rendelkezései szerint

Műhelykérdések
Tomasovszki Anita: „Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez”
Gaálné Kalydy Dóra: Angol szaknyelvi képzés gyakorló könyvtárosoknak a Könyvtári Intézetben

Konferenciák
Fabó Edit: Londoni konferencián ismertetett magyar sajtóforrások

Napló
Lukáts János: A nemzetiségi irodalmak és a magyar irodalom külkapcsolatai

História
Mátyás Melinda – Szluka Péter – Vasas Lívia: Az idézés kezdete és formai jellegzetességeinek változása a legkorábbi orvosi folyóiratok tükrében
Ásványi Ilona: „… a rostavizsgán a könyvtáros, mint ’alak’, siralmasan megbukott…”

Könyv
Dippold Péter: E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 6

„Az új szabályozás célja: megvalósítani azt a szakmai igényt, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékén csak azok a könyvtárak szerepeljenek, amelyek teljesítik a nyilvános könyvtár alapkövetelményeit és megvalósítják alapfeladatait. A könyvtárhasználó, az olvasó számára azt üzeni majd a nyilvános könyvtárak jegyzéke, hogy ezekbe a könyvtárakba azért érdemes bemenni, mert a törvényben előírtakat minőségi követelményként biztosan teljesítik.” (Kenyéri Katalin)

„A projekt fő célja, hogy a nagyvárosban fellépő elidegenedés ellen hasson. Az embereket segítse a közösségi, kulturálódási szokásaik megélésében, a friss, hasznos információkhoz jutásban, az önképzésben, a szabadidő hasznos eltöltésében. Ehhez színteret és szolgáltatásokat nyújtson. A program fontos eleme, hogy nem klasszikus fiókkönyvtárakat hoz létre, hanem helyi szinten már létező intézményekbe, közösségekbe integrálja a könyvtári és közművelődési szolgáltatásokat.” (Tomasovszki Anita)

„A Könyvtári Intézet által indított képzés fő célja az volt, hogy fejlessze a legalább középfokú angol nyelvtudással rendelkező kollégák kommunikációs készségét, segítsen a már megszerzett ismeretek felfrissítésében, a könyvtári szakzsargonban használatos kifejezések bevésésében.” (Gaálné Kalydy Dóra)

Új könyvtári feladatok a jogszabályok rendelkezései szerint

Kategória: 2014/ 6

A közelmúlt jogalkotása számos változást hozott a könyvtárakat érintő jogszabályokban. A könyvtárak vezetői bizonyára nyomon követik az általuk vezetett intézmény feladatait érintő változásokat, mégis hasznos lehet az elvégzendő tennivalókat bemutató írás. Elsőként, mint mindig, ha a könyvtárakat érintő jogalkotásról van szó, a törvénnyel kell kezdenünk. (tovább…)

Címkék: ,

“Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez”

Kategória: 2014/ 6

Nagyvárosi könyvtári szolgáltatás és közösségfejlesztés
pilot projekt

Előzmények

2013. január 1-jétől törvényi szintű döntés következtében közös irányítás alá kerültek a megyei és városi könyvtári feladatok, amelyeket Debrecenben a városi és megyei könyvtár integrációjával létrejött Méliusz Juhász Péter Könyvtár (MJPK) lát el. Az új szervezetben működő intézmény vezetése kiemelt feladatának tekinti a város és a megye könyvtári ellátásának kiegyensúlyozottságát, szolgáltatásainak hozzáférhetőségét, függetlenül attól, hogy városi, peremkerületi vagy kistelepülési környezetben élőkről van szó. (tovább…)

Címkék: ,

Angol szaknyelvi képzés gyakorló könyvtárosoknak a Könyvtári Intézetben

Kategória: 2014/ 6

Nem egyedi jelenség Európában, hogy könyvtárosainknak angol nyelvi továbbképzésre van szüksége. Olaszországban* már 2007-ben szerveztek angol nyelvi továbbképzést könyvtárosoknak, a páduai egyetemi könyvtár dolgozói számára. Felismerték a felsőoktatásban egyre nagyobb számban megjelenő idegen anyanyelvű hallgatók igényeit, akiknek az angol közvetítő nyelvként szolgált.
A csehországi MOLIN könyvtáros képzési központ által kialakított irányelvekben egyértelműen szerepel a könyvtárosok angol nyelvi ismereteinek a fejlesztése.** (tovább…)

Címkék: , ,

Londoni konferencián ismertetett magyar sajtóforrások

Kategória: 2014/ 6

2014 februárjában túlnyomórészt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár folyóirat-állományán alapuló kutatás eredményei kerültek bemutatásra egy nemzetközi tudományos konferencián Londonban. Az angliai Régi szabályok és új hagyományok hívógondolatra épülő Közép- és Kelet-Európa társadalmának és társadalomtörténetének teret adó tanácskozáson Fabó Edit A női szerepek erotikuma a dualizmus kori magyar élclapokban címmel meghirdetett előadásában prezentálta a vizuális élményt is adó sajtóforrások történeti szempontú kutathatóságát. (tovább…)

Címkék: ,

A nemzetiségi irodalmak és a magyar irodalom kölcsönkapcsolatai*

Kategória: 2014/ 6

“Nyelvében él a nemzet” – a Széchenyinek tulajdonított mondatot az elmúlt, majd’ kétszáz év alatt szinte folyamatosan értelmezték és magyarázták, hivatkoztak rá és fellebbeztek hozzá. Ma sincs ez másképp… A nyelv és a nemzet egy mondatba, közös értelmi körbe állítása arra vall, hogy sokoldalú, szoros és fontos kapcsolatot tételezett fel, aki először végiggondolta, kimondta vagy leírta a mondatot. (A szállóigévé lett mondást Széchenyin kívül tulajdonítják még Kölcseynek, Egressy Gábornak, és nem alaptalanul, mert valójában mindhárman küzdelmet folytattak a nemzetért is, az anyanyelvért is – és az életben maradásért is!) (tovább…)

Címkék:

Az idézés kezdete és formai jellegzetességeinek változása a legkorábbi orvosi folyóiratok tükrében

Kategória: 2014/ 6

Bevezetés

Az Eugene Garfield nevéhez fűződő, először 1964-ben megjelent Science Citation Index működésének ötvenedik évfordulója alkalmából feltártuk a citációk kiindulási pontját, az idézés legkorábbi megjelenését, majd fejlődését a korai és máig kurrens orvosi folyóiratokban. (tovább…)

Címkék:

“… a rostavizsgán a könyvtáros, mint ‘alak’, siralmasan megbukott…”1

Kategória: 2014/ 6

926. május 23-án kezdődött el a Pesti Hírlap Vasárnapja2 című irodalmi és művészeti napilap hétvégi mellékletében Kosztolányi Dezsőnek az az “irodalmi interjú-sorozata” Alakok címmel, amelyben különböző foglalkozásokat mutatott be.3 Az első ismertetett foglalkozás a telefonos-kisasszony volt. A lapban bemutatott hivatások között a könyvtáros is szerepelt.4 (tovább…)

Címkék: ,

E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai

Kategória: 2014/ 6

Amikor először kezembe vettem ezt a könyvet, arra gondoltam, vajon hány embert érdekel ez a téma? Engem nagyon, és biztos vagyok benne, hogy a könyvtárosok közül még sokakat. A szakmában szinte mást sem hallani, ha a könyvtárak jövőjéről van szó, mint az e-könyvek és az internet “veszélyeinek” taglalását. (tovább…)

Címkék:

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)