Tartalom

Kategória: 2014/ 6

Könyvtárpolitika
Kenyéri Katalin: Új könyvtári feladatok a jogszabályok rendelkezései szerint

Műhelykérdések
Tomasovszki Anita: „Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez”
Gaálné Kalydy Dóra: Angol szaknyelvi képzés gyakorló könyvtárosoknak a Könyvtári Intézetben

Konferenciák
Fabó Edit: Londoni konferencián ismertetett magyar sajtóforrások

Napló
Lukáts János: A nemzetiségi irodalmak és a magyar irodalom külkapcsolatai

História
Mátyás Melinda – Szluka Péter – Vasas Lívia: Az idézés kezdete és formai jellegzetességeinek változása a legkorábbi orvosi folyóiratok tükrében
Ásványi Ilona: „… a rostavizsgán a könyvtáros, mint ’alak’, siralmasan megbukott…”

Könyv
Dippold Péter: E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 6

„Az új szabályozás célja: megvalósítani azt a szakmai igényt, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékén csak azok a könyvtárak szerepeljenek, amelyek teljesítik a nyilvános könyvtár alapkövetelményeit és megvalósítják alapfeladatait. A könyvtárhasználó, az olvasó számára azt üzeni majd a nyilvános könyvtárak jegyzéke, hogy ezekbe a könyvtárakba azért érdemes bemenni, mert a törvényben előírtakat minőségi követelményként biztosan teljesítik.” (Kenyéri Katalin)

„A projekt fő célja, hogy a nagyvárosban fellépő elidegenedés ellen hasson. Az embereket segítse a közösségi, kulturálódási szokásaik megélésében, a friss, hasznos információkhoz jutásban, az önképzésben, a szabadidő hasznos eltöltésében. Ehhez színteret és szolgáltatásokat nyújtson. A program fontos eleme, hogy nem klasszikus fiókkönyvtárakat hoz létre, hanem helyi szinten már létező intézményekbe, közösségekbe integrálja a könyvtári és közművelődési szolgáltatásokat.” (Tomasovszki Anita)

„A Könyvtári Intézet által indított képzés fő célja az volt, hogy fejlessze a legalább középfokú angol nyelvtudással rendelkező kollégák kommunikációs készségét, segítsen a már megszerzett ismeretek felfrissítésében, a könyvtári szakzsargonban használatos kifejezések bevésésében.” (Gaálné Kalydy Dóra)

Új könyvtári feladatok a jogszabályok rendelkezései szerint

Kategória: 2014/ 6

A közelmúlt jogalkotása számos változást hozott a könyvtárakat érintő jogszabályokban. A könyvtárak vezetői bizonyára nyomon követik az általuk vezetett intézmény feladatait érintő változásokat, mégis hasznos lehet az elvégzendő tennivalókat bemutató írás. Elsőként, mint mindig, ha a könyvtárakat érintő jogalkotásról van szó, a törvénnyel kell kezdenünk. (tovább…)

Címkék: ,

“Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez”

Kategória: 2014/ 6

Nagyvárosi könyvtári szolgáltatás és közösségfejlesztés
pilot projekt

Előzmények

2013. január 1-jétől törvényi szintű döntés következtében közös irányítás alá kerültek a megyei és városi könyvtári feladatok, amelyeket Debrecenben a városi és megyei könyvtár integrációjával létrejött Méliusz Juhász Péter Könyvtár (MJPK) lát el. Az új szervezetben működő intézmény vezetése kiemelt feladatának tekinti a város és a megye könyvtári ellátásának kiegyensúlyozottságát, szolgáltatásainak hozzáférhetőségét, függetlenül attól, hogy városi, peremkerületi vagy kistelepülési környezetben élőkről van szó. (tovább…)

Címkék: ,

Angol szaknyelvi képzés gyakorló könyvtárosoknak a Könyvtári Intézetben

Kategória: 2014/ 6

Nem egyedi jelenség Európában, hogy könyvtárosainknak angol nyelvi továbbképzésre van szüksége. Olaszországban* már 2007-ben szerveztek angol nyelvi továbbképzést könyvtárosoknak, a páduai egyetemi könyvtár dolgozói számára. Felismerték a felsőoktatásban egyre nagyobb számban megjelenő idegen anyanyelvű hallgatók igényeit, akiknek az angol közvetítő nyelvként szolgált.
A csehországi MOLIN könyvtáros képzési központ által kialakított irányelvekben egyértelműen szerepel a könyvtárosok angol nyelvi ismereteinek a fejlesztése.** (tovább…)

Címkék: , ,

Londoni konferencián ismertetett magyar sajtóforrások

Kategória: 2014/ 6

2014 februárjában túlnyomórészt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár folyóirat-állományán alapuló kutatás eredményei kerültek bemutatásra egy nemzetközi tudományos konferencián Londonban. Az angliai Régi szabályok és új hagyományok hívógondolatra épülő Közép- és Kelet-Európa társadalmának és társadalomtörténetének teret adó tanácskozáson Fabó Edit A női szerepek erotikuma a dualizmus kori magyar élclapokban címmel meghirdetett előadásában prezentálta a vizuális élményt is adó sajtóforrások történeti szempontú kutathatóságát. (tovább…)

Címkék: ,

A nemzetiségi irodalmak és a magyar irodalom kölcsönkapcsolatai*

Kategória: 2014/ 6

“Nyelvében él a nemzet” – a Széchenyinek tulajdonított mondatot az elmúlt, majd’ kétszáz év alatt szinte folyamatosan értelmezték és magyarázták, hivatkoztak rá és fellebbeztek hozzá. Ma sincs ez másképp… A nyelv és a nemzet egy mondatba, közös értelmi körbe állítása arra vall, hogy sokoldalú, szoros és fontos kapcsolatot tételezett fel, aki először végiggondolta, kimondta vagy leírta a mondatot. (A szállóigévé lett mondást Széchenyin kívül tulajdonítják még Kölcseynek, Egressy Gábornak, és nem alaptalanul, mert valójában mindhárman küzdelmet folytattak a nemzetért is, az anyanyelvért is – és az életben maradásért is!) (tovább…)

Címkék:

Az idézés kezdete és formai jellegzetességeinek változása a legkorábbi orvosi folyóiratok tükrében

Kategória: 2014/ 6

Bevezetés

Az Eugene Garfield nevéhez fűződő, először 1964-ben megjelent Science Citation Index működésének ötvenedik évfordulója alkalmából feltártuk a citációk kiindulási pontját, az idézés legkorábbi megjelenését, majd fejlődését a korai és máig kurrens orvosi folyóiratokban. (tovább…)

Címkék:

“… a rostavizsgán a könyvtáros, mint ‘alak’, siralmasan megbukott…”1

Kategória: 2014/ 6

926. május 23-án kezdődött el a Pesti Hírlap Vasárnapja2 című irodalmi és művészeti napilap hétvégi mellékletében Kosztolányi Dezsőnek az az “irodalmi interjú-sorozata” Alakok címmel, amelyben különböző foglalkozásokat mutatott be.3 Az első ismertetett foglalkozás a telefonos-kisasszony volt. A lapban bemutatott hivatások között a könyvtáros is szerepelt.4 (tovább…)

Címkék: ,

E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai

Kategória: 2014/ 6

Amikor először kezembe vettem ezt a könyvet, arra gondoltam, vajon hány embert érdekel ez a téma? Engem nagyon, és biztos vagyok benne, hogy a könyvtárosok közül még sokakat. A szakmában szinte mást sem hallani, ha a könyvtárak jövőjéről van szó, mint az e-könyvek és az internet “veszélyeinek” taglalását. (tovább…)

Címkék:

Címkék