A szülőföld varázsa

Kategória: 2017/ 3

Idézetek ötven év olvasmányaiból

Előttem karcsú könyvecske, egy ültő helyben el is olvasható – ám talán éppen nem így javallott. Az új kötet ugyanis idézetgyűjtemény, sok évszázad okos, lelkes gondolatainak szűrt párlata; az ilyet nem szokás egy húzásra lehajtani. Inkább újra meg újra belekapva, a lapokat véletlenszerűen felcsapva, a szerkezet kínálta időrendet is bátran odahagyva érdemes ízlelgetni, kóstolgatni. (tovább…)

Címkék: ,

Egy régi olvasóterv Kovács Máté útmutatásai szerint

Kategória: 2014/ 5

Nemrég, a Könyvtári Figyelő 2013. évi 4. számában megjelent egy tanulmány, amely Kovács Máté erőfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében címmel egykori professzorunknak a magyarországi szakképzés, közelebbről az egyetemi könyvtáros szak megújításáért és megmaradásáért folytatott küzdelmeit, illetve az ezzel kapcsolatos törekvéseit, elgondolásait ismertette. (tovább…)

Címkék: ,

Egy évtized termése

Kategória: 2014/ 4

Személyi bibliográfiáról írni kockázatos vállalkozás, mert szinte kikerülhetetlen az aránytévesztés csapdája. Egy vagy több tudományterület egyéni produkcióját összegző kiadvány értékelésekor ugyanis a recenzens figyelme óhatatlanul elcsúszik vagy a tudományos teljesítmény aprólékos elemzése, vagy az alkotó személyiség szubjektív méltatása felé. (tovább…)

Címkék:

Köszöntőkötet Bényei Miklós tiszteletére

Kategória: 2013/11

A liber amicorum, a (tudományos) könyvkiadás e szép és különleges műfaja igazán papírra kívánkozó kiadványtípus. (Az ezredforduló utáni években természetesen ezen a területen is gazdagodott a formai kínálat a webfestschriftek megjelenésével.) A köszöntőkötetnek nemcsak tartalmában, hanem kivitelezésében is törekednie kell a reprezentativitásra, a nagy hírű kutató, oktató, intézményvezető vagy tudományszervező munkásságához méltó megjelenésre. A Bényei Miklós életműve előtt tisztelgő, A könyvtártörténettől a jövő internetéig címet viselő könyv szerkesztőjének, Boda Istvánnak különösen összetett feladat jutott, hiszen az ünnepelt mindegyik szerepben jelentőset alkotott. (tovább…)

Címkék:

Kötelékben a könyvtárosokért*

Kategória: 2013/ 2

Bényei Miklós és a Könyvtári Intézet közös erőfeszítései  a könyvtáros pálya jobbításáért

Bevezetésként

Az ünnep ürügyén átgondoltuk azt a több mint tíz éves tevékenységet, amelyet a Könyvtári Intézet – 2000-beli újjászületésétől kezdve napjainkig – Bényei Miklós folyamatos és hathatós támogatásával folytatott, elsősorban a humán erőforrás, azaz a könyvtárosi életpálya korszerűsítése, a könyvtárosok versenyképességének megőrzése érdekében.
Elöljáróban hadd emeljünk ki néhány olyan szálat, amely ezt a köteléket erős és teherbíró, megbonthatatlan szövetté tette. A megújult Könyvtári Intézet megalakulása pillanatától kezdve, “hivatalból” állandó meghívást kapott Bényei Miklóstól a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által alapított, majd 2000-től az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen működtetett oktatási és képzési munkacsoport (Bényei 2011: 43-44.) vezetőjétől a bizottság munkájában való részvételre. Ez a gesztus biztosította az intézet számára a direkt információkhoz való rendszeres hozzájutás, a tapasztalatcsere, a képzés és továbbképzés problémáiról való közös gondolkodás lehetőségét. (tovább…)

Címkék: , ,

Címkék