Egy évtized termése

Kategória: 2014/ 4

Személyi bibliográfiáról írni kockázatos vállalkozás, mert szinte kikerülhetetlen az aránytévesztés csapdája. Egy vagy több tudományterület egyéni produkcióját összegző kiadvány értékelésekor ugyanis a recenzens figyelme óhatatlanul elcsúszik vagy a tudományos teljesítmény aprólékos elemzése, vagy az alkotó személyiség szubjektív méltatása felé. Mindkettőt elkerülendő röviden és tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy Bényei Miklós munkásságának legutóbbi évtizedét áttekintő bibliográfia hiteles számadás a magyar történettudomány, a helytörténet-írás és a könyvtártudomány immár 70. életévét betöltött jeles alkotójának 2003 és 2013 között keletkezett jelentős teljesítményéről. Egyben tanújele annak a töretlen tudományos érdeklődésnek, kutatói elszántságnak és írói lendületnek, amely mindig is jellemezte Bényei Miklós munkásságát.

A bevezető, valamint az életrajzát az utóbbi évtized eseményeivel kiegészítő autobiográfia-pótlás után időrendben, évenkénti bontásban sorakoznak a Publikációk, szám szerint 160 tétel, egybesorolva a kötetekben és a folyóiratokban megjelenteket, a tanulmányokat, esszéket, publicisztikákat, szakcikkeket. (E helyütt büszkén állapíthatjuk meg, hogy Bényei Miklós publikációs fórumai között tekintélyes helyet foglal el folyóiratunk, a 3K.) A második fejezetbe kerültek az életmű szerves részét alkotó Előadások, ugyancsak időrendben, az előadás címének föltüntetésével, a helyszín és az időpont megjelölésével, összesen 56 tétel. Bényei Miklós ezután fölsorolja a 2003 és 2013. között megjelent, általa lektorált műveket, 18 kiadványt; közli azon folyóiratok listáját, amelynek szerkesztésében vagy szerkesztő bizottságában részt vállal. A Függelékbe kerültek a tizenegyedik év, a 2013. esztendő publikációi, előadásai, lektorálásai – kicsiben tükrözve az egész kötet szerkezetét. Minden fejezet végén dőlt betűs szedéssel megadja az őt, munkásságát, egy-egy művét vagy előadását értékelő, méltató írásmű lelőhelyét, azaz a róla szóló irodalom tételeit. Összevont személyi, testületi, helynév és tárgyszó Mutatóval zárul a kis kötet.

Bényei Miklós hasonló címmel 60. születési évfordulója idején közreadta az 1964-
2002 közötti munkásságát áttekintő személyi bibliográfiáját, most tehát az utóbbi évtized termését összefoglaló kötetkével vált aktuálisan teljessé rendkívül gazdag munkásságának bibliográfiai kalauza.

(Bényei Miklós szakirodalmi és publicisztikai munkássága 2003-2013. Személyi bibliográfia. Összeáll. Bényei Miklós, közread. Csikai Erzsébet. Debrecen, Kapitális Bt., 2014. 66 p.)

Címkék