Tartalom

Kategória: 2014/ 4

Könyvtárpolitika
MKE műhelynapok 2013-2014. Tézisek

Prókai Margit: A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a stratégiai tervezés útján

Műhelykérdések
Juhász Éva: Karcsúsodjunk, de meddig? A lean menedzsment könyvtári vetületei

Senkei-Kis Zoltán – Koltói Lilla: Információs kompetenciák vizsgálata könyvtáros és tanítóképzős egyetemi és főiskolai hallgatók körében

Konferenciák
Csorba-Simon Eszter – Horváth Noémi – Jávorka Brigitta – Margit István – Szalacsi Alexandra: Barcelona, te csodás! BOBCATSSS 2014

Könyv
Vajda Henrik: A magyar könyvtári szaknyelv változásai

Bényei Miklós: Ötven év a magyar kultúráért

Mezey László Miklós: Negyed század képes krónikája  

M. L. M.: Egy évtized termése

http://ki.oszk.hu/3k/2014/05/barcelona-te-csodas-bobcatsss-2014/

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2014/ 4

 „A korszerűsítés legfőbb szempontja az, hogy olyan tereket alakítsunk ki, amelyek alkalmasak minden korosztály befogadására és sokoldalú szolgáltatások közvetítésére. Minél kisebb egy település, annál fontosabb, hogy legalább egy helye legyen a közösségnek, és amely sokféleképpen használható és fenntartható. Célszerű minden könyvtár számára egyedileg megtervezni a saját adottságainak megfelelő helyet, amit könyvtári használatra kifejlesztett egyedi bútorzattal, a helykihasználást optimálisan megoldva javasolt berendezni.” (MKE Műhelynapok 2013-2014. Tézisek)

„Mégis elmondható, hogy a rendszerváltozást követő években a magyar könyvtári rendszer nagyobb és kisebb könyvtáraiban egyaránt (a többi kulturális intézményhálózattól gyorsabban és korábban) megkezdődött az átállás az információtechnológia nagyléptékű követésére. Ennek eredménye volt a munkafolyamatok korai gépesítése, integrált könyvtári rendszerek alkalmazása, bevezetése, a retrospektív konverzió kiteljesítése, honlapok készítése, digitális tartalomszolgáltatás, mobil kommunikáció, 24 órás online szolgáltatások, országos közös katalógusok, speciális könyvtári adatbázisok építése, web 2.0, 3.0 stb., amelyek az elmúlt negyed évszázadot jellemezték.” (Prókai Margit)

„Ha egy projekt során csupán a költségcsökkentés, valamint az elbocsátás, leépítés valósul meg, azt nevezzük nevén. Plasztikai sebészeti hasonlattal élve ebben az esetben nem a zsírtól szabadulunk meg, hanem már az izomba vágunk. Ez a forprofit és a nonprofit szektor szervezeteire egyaránt vonatkozik. (…) Ha egy intézmény a karcsúsítás mellett dönt, akkor szem előtt kell tartani, hogy csak addig beszélünk lean menedzsmentről, amíg a költségek csökkentése együtt jár a szolgáltatások színvonalának növekedésével, vagy annak megtartásával.” (Juhász Éva)

MKE Műhelynapok 2013-2014

Kategória: 2014/ 4

Tézisek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte meg az Országos Könyvtárügyi Konferenciát (OKK) Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia megrendezésével az MKE és az IKSZ olyan fórumot teremtett, amely a szakmát érintő változásokat kívánta feltárni, és a szakma képviselőinek részvételével megjelölni a közelmúltban bekövetkezett, a könyvtárügyet érintő változásokra adekvát válaszokat adó irányokat, kereteket és lehetőségeket. (tovább…)

Címkék: ,

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a stratégiai tervezés útján

Kategória: 2014/ 4

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ – tehát a megyei és a városi hálózat – 2013. január 1-jétől összevont intézmény keretében, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár néven, nyilvános közkönyvtárként látja el a megye és a város lakosságát. A szervezeti átalakulással együtt járó stratégiai tervezés során a “kaleidoszkopikus” menedzsment elvnek kell érvényesülnie. Érdemes megnézni ezt a rendkívül sokszínű és különleges alakzatot! (tovább…)

Címkék: , , ,

Karcsúsodjunk, de meddig?

Kategória: 2014/ 4

A lean menedzsment könyvtári vetületei

A lean termelés és menedzsment az 1990-es években terjedt el világszerte a termelő ágazatban, majd a profitorientált szolgáltatók körében. Napjainkban a közszférában is egyre több helyen alkalmazzák, vagy alkalmazni vélik. Természetes, hogy ami egy autógyárban gyors eredményt hoz, az a szolgáltató ágazatban, egy könyvtárban nem. Viszont az alapelvek segíthetnek abban, hogy egy intézmény adottságait, körülményeit alaposan felmérve hatékonyabb, rugalmasabb és színvonalasabb munka folyjék.

(tovább…)

Címkék:

Információs kompetenciák vizsgálata könyvtáros és tanítóképzős egyetemi és főiskolai hallgatók körében

Kategória: 2014/ 4

Alapvetés

Az utóbbi években világszerte nagy hangsúlyt kap az információs készségek vizsgálata több területen, így a felsőoktatásban is. Ennek legfőbb oka, hogy az információs társadalom új kihívások elé állította az emberiséget, hiszen a hatalmas mennyiségű információ megfelelő kezelése nem mindenkinek eredendően a sajátja. Márpedig napjainkban nélkülözhetetlen a tanulásban, kutatásban, mindennapi tevékenységeinkben egyaránt. (tovább…)

Címkék: , ,

Barcelona, te csodás! BOBCATSSS 2014

Kategória: 2014/ 4

Bevezetés

2014. január 29. és 30. között Barcelonában ismét megrendezésre került a BOBCATSSS  nemzetközi könyvtár- és információtudományi konferencia. Immár 22. éve van lehetősége a világ bármely tájáról a tudományterület kutatóinak, oktatóinak és hallgatóinak bemutatni a szakma képviselői számára a legfrissebb kutatási témáikat. A BOBCATSSS-konferenciák szervezése során a felsorolt három közösség közül mindig a hallgatókon van a hangsúly: ez olyan esemény, amely során lehetőségük van belekóstolni a tudományos tevékenységek világába, és megmutatni magukat és a szaktudásukat nemzetközi keretek között. (tovább…)

Címkék:

A magyar könyvtári szaknyelv változásai

Kategória: 2014/ 4

A könyv a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadásában 2005 óta megjelenő Borsodi Kalászolás című sorozat 9. tagja. A sorozat darabjai helytörténeti tárgyúak, mint például a miskolci operajátszás ötven évéről megemlékező kötet vagy az 1956-os forradalom megyei eseményeiről szóló szöveggyűjtemény. De helyi vonatkozásai vannak a Például Kazinczy című konferenciai-kiadványnak vagy a Tiszaújvárosban élő költő, Halászi Aladár műveinek szentelt két sorozati tagnak is. (tovább…)

Címkék: ,

Ötven év a magyar kultúráért

Kategória: 2014/ 4

Zsivaj töltötte meg egy augusztus végi napon a leghíresebb debreceni épületet. A zaj itt nem szokatlan, hiszen a Református Kollégium falai között diáknemzedékek sokasága tanult már. Azonban, 2013. augusztus 23-án rendhagyó összejövetelre került sor: fiatal felnőttek, érett- és szépkorúak gyülekeztek. S egyre erősödött a csevely hangja. Az alkalom ünnepi volt: ekkor, e patinás helyszínen találkoztak egymással – nem először – a félévszázada indított debreceni népművelő-könyvtáros képzés egykori részesei, a szak hallgatói és oktatói. (tovább…)

Címkék:

Negyed évszázad képes krónikája

Kategória: 2014/ 4

A rendszerváltozás hajnalán és éppen a Szent István Év fél évszázados évfordulóján, 1988-ban alakult újjá a székesfehérvári Vörösmarty Társaság. Az újjáalakulás negyed százados jubileuma alkalmából jelent meg Tibai Tibor összeállításában az a történetidéző album, amely teljesség igényű és szemléletes képet ad a hajdani koronázó város irodalmi és kulturális életében meghatározó szerepet betöltő egyesület munkájáról, szerepéről és jelentőségéről. (tovább…)

Címkék:

Egy évtized termése

Kategória: 2014/ 4

Személyi bibliográfiáról írni kockázatos vállalkozás, mert szinte kikerülhetetlen az aránytévesztés csapdája. Egy vagy több tudományterület egyéni produkcióját összegző kiadvány értékelésekor ugyanis a recenzens figyelme óhatatlanul elcsúszik vagy a tudományos teljesítmény aprólékos elemzése, vagy az alkotó személyiség szubjektív méltatása felé. (tovább…)

Címkék:

Címkék