Minden cseh olvas a gyermekeknek

Kategória: 2017/ 2

Az információs társadalom korában, amikor a hagyományos könyvolvasás tekintetében sokan a vészharangokat kongatják, azt gondolhatnánk, hogy a korábbiaktól eltérő hangsúlyokkal vetődik föl a legifjabb generációk olvasóvá nevelésének kérdése (lásd pl. online olvasás, elektronikus tartalomfogyasztás, számítógépes és online játékok eluralkodása). Ez csak részben igaz. A valóság az, hogy a technicizált világ digitális bennszülött gyermekeinek az életében is a szülői, a családi jó példának, a kommunikáció, a közös tevékenykedés és élmény fejlesztő erejének jut a kulcsszerep. Erre a felismerésre épül az a cseh program, amely a kisgyermekes családok kultúrájának, mindennapos életének természetes részévé kívánja tenni a gyermekeknek szóló, napi rendszerességű olvasást.

A cseh program az All of Europe Reads to Kids (egész Európa olvas a gyermekeknek) projektbe kapcsolódik, amely több éve kelet-európai, kisgyermekes családokat megcélzó olvasásnépszerűsítő kezdeményezéseket fog össze, s a nemzeti programok tapasztalatcseréjének közös platformja kíván lenni. Ide tartozik a minden részt vevő nemzet esetében hasonló (pl. minden cseh olvas a gyerekeknek) elnevezésű cseh Celé Česko čte dětem, lengyel ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, litván Visa Lietuva skaito vaikams, szlovák Celé Slovensko Číta Deťom és ukrán Вся Україна читає дітям program. E jórészt civil alapokra épülő kezdeményezések közös vonása, hogy egy egyszerűen nagyszerű üzenetre felfűzött gondolatmenettel szólítják meg a kisgyermekes szülőket. Az üzenet lényege, hogy az óvodákkal és az iskolákkal együttműködve a családok, a szülők is sokat tehetnek a legkisebbek érzelmi és intellektuális fejlesztéséért, olvasásra, könyv- és könyvtárhasználatra neveléséért. Ehhez nem kell több, mint napi rendszerességgel 20 perc, amikor a szülő hangosan felolvas gyermekének.

Az említett európai programok között vezető szerepet tölt be a családi írás- és olvasásfejlesztés cseh programja, a Celé Česko čte dětem. A kétezres évek elején végzett cseh olvasáskutatások eredményei szerint a kisgyermekek könyvekhez való viszonyára és olvasóvá válására döntő hatással van, ha mindennapjaiknak szerves és rendszeres része a szülői hangos olvasás. A hangos olvasás hallgatása fontos nevelési és fejlesztő eszköz, az ember intellektuális és érzelmi fejlődésének egyik alapja, s elengedhetetlen a mai világ információdömpinjében a releváns információk kiszűréséhez, az információs műveltséghez, a kritikai gondolkodáshoz is. Ez ösztönözte Eva Katrušákovát, a cseh program alapítóját és igazgatóját arra, hogy megpróbálja megnyerni a cseh kisgyermekes szülők együttműködését.

Eva Katrušáková 2006-ban kötelezte el magát a nonprofit szektornak, ekkor alapította meg a Celé Česko čte dětem elnevezésű projektet. A közvetlen inspiráció külfödlről érkezett, amikor a lengyel nagykövet felesége, I. Koźmińska amerikai példa alapján, Jim Trelease munkásságát követve elindította saját hangos olvasást népszerűsítő kampányát 2001-ben. A kampány végső tétje valójában persze nem pusztán az olvasóvá nevelés, hanem annál sokkal több: annak a felismerése, hogy a szülő a hangos olvasás által is képes jelentős pozitív hatást gyakorolni a gyermek érzelmi fejlődésére, egészséges személyiségének kialakulására. A cseh program hasonló filozófiával indult útjára, s jellemző saját arculata is hamar kialakult. A projektet megálmodó Eva Katrušáková az irodalomgazdag családi környezet pozitív hatását és a családok közös idejét szétziláló modern világban az közös családi élmények, az együtt töltött idő fontosságát kívánta hangsúlyozni.

A 2016-ban immáron tizedik születésnapját ünneplő cseh program céljai a későbbiekben sem változtak: minél többekhez el kell jutni, minél több cseh szülőt meg kell nyerni a gyerekeknek szóló rendszeres otthoni hangos olvasás gyakorlatának. A projekt több mint harminc alprogramot indított útjára, pl. Moje první kniha (Első könyvem), Klub škol, které čtou (Olvasó iskolák), Klub školek, které čtou (Olvasó óvodák), Babička do školky (Óvodai nagyi), és hagyománnyá vált a gyerekeknek szóló olvasás hete is. Mára  az alapítón kívül egy kisebb team és több nemzeti koordinátor dolgozik a projektben, több nemzeti irodát is fenntartva. További részletekért érdemes tanulmányozni a program weboldalát.1

Nem kétséges, hogy ehhez a cseh programhoz, ahogy az említett európai összefogáshoz is érdemes csatlakoznia Magyarországnak. A kapcsolatfelvétel első lépéseit már meg is tette a Magyar Olvasástársaság, ennek eredményeképpen született írásunk.

Napi 20 perc közös olvasás – ennyit megtehetünk gyermekünk fejlődéséért!

JEGYZET

1.   http://celeceskoctedetem.cz/

Címkék