Tisztelt Olvasó!

Kategória: 2017/ 2

Az új esztendő a megújulás lehetőségeit és az új feladatok, kihívások sorát hozta a 3K számára is. Nyugdíjba vonult Mezey László Miklós, aki tíz éven keresztül szerkesztette a lapot, s akinek a közreműködésére, útmutatására a szerkesztőbizottság tagjaként a továbbiakban is számítunk. Munkássága előtt tiszteleg e számunkban Fehér Miklós személyes írása. A sok változásban persze van állandóság is. Több évtizedes könyvtárosi tapasztalattal bíró kollégáink (dr. Bartos Éva, Fülöp Attiláné, Venyigéné Makrányi Margit) megtiszteltek bennünket azzal, hogy a változó körülmények között is vállalták a további szerkesztőbizottsági tagságot, akkor is, ha ez immáron új feladatokkal, nagyobb terheléssel jár. A folyóirat főszerkesztői feladatait 2017. január végétől dr. Béres Judit, az OSZK Könyvtári Intézet munkatársa, a Pécsi Tudományegyetem KPVK KKTI Könyvtár Tanszékének oktatója, a biblioterápiás képzés szakfelelőse látja el. Jelentős változás, hogy februártól három rovatszerkesztő segíti a főszerkesztő munkáját, akik a publikálásra érdemes anyagok felkutatásában, a szerzőkkel való kapcsolattartásban, a benyújtott anyagok elbírálásában és szerkesztésében segédkeznek majd: Dancs Szabolcs, az OSZK főtanácsosa, aki elsősorban a Könyvtárpolitika rovat tartalmáért felel, Németh Márton, a Debreceni Egyetem doktorandusz hallgatója, a Monguz Kft. munkatársa, aki elsősorban a külföldi szakmai trendeket, jó gyakorlatokat bemutató Extra Hungariam rovat felelőse lesz, valamint Szeifer Csaba, a pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársa, aki a Műhelykérdések rovat szerkesztői feladatai mellett a 3K közösségi médiában (főként az új Facebook-oldalunkon) megjelenő tartalmainak és kommunikációjának tartalomfejlesztéséért felel. Mindnyájan az érdeklődési és szakterületeinkre jellemző írásokkal mutatkozunk be ebben a számban.

2017. évi programunk a fiatalabb generációk értékrendjét, szakmai érdeklődését is meg kívánja jeleníteni, ugyanakkor a 3K által képviselt értékek, tartalmi és formai hagyományok megőrzését is fontosnak tartjuk. Továbbra is közöljük a 3K profilját az elmúlt évtizedekben meghatározó témakörökben készülő, közepes terjedelmű tanulmányokat, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt helyezünk a gyakorlatias szemléletű és közérthető, rövidebb írásokra, amelyek bemutatják a nemzetközi könyvtárszakmai és információszolgáltatási trendeket, a könyvtártudomány és határterületei hazánkban is követésre méltó jó gyakorlatait.

A 3K továbbra is elsősorban nyomtatott formában jelenik meg, megtartva emellett a megszokott online változatát is, ezzel párhuzamosan azonban igyekszünk megfelelni a 21. század kihívásainak is. Az év során bevezetésre kerül az Open Journal System (OJS), amely további lehetőségeket nyit majd meg a közösségi médiában és az online információforrásokban való megjelenésre, a közölt tartalmak és metaadataik korszerű kezelésére, valamint lehetővé teszi a teljes folyóiratszerkesztési folyamat, s benne az összes szerepkörhöz tartozó feladat elektronizálását.

Címkék