Tartalom

Kategória: 2005/ 3

Könyvtárpolitika
Tóth Gyula: A közkönyvtár és használói 3
Pegán Anita: Látogatás az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjában. Beszélgetés Pappné Farkas Klárával 10

Fórum
Papp István: A magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított etikai munkabizottság tevékenységéről 14

Műhelykérdések
Fehér Miklós: Az országos internetfelmérés összegzése 20
Szalóki Gabriella: A tárgyszavazás gyakorlata az Országos Széchényi Könyvtárban 24
Tóth Ferenc Tibor: Olvasói Professzionális Munkaállomások az OSZK-ban 28

Konferenciák
“Emlékezzünk jeles elődeinkről”
Kocsy Anikó: Hírlaptárolni pedig muszáj 30
Kégli Ferenc: Elképzelések a retrospektív nemzeti sajtóbibliográfiáról 40
Pogány György: “Könyvek között éltem” Kozocsa Sándor emlékezete 45

Perszonália
Gerő Gyula nyolcvan éves 52

Könyv
Katsányi Sándor: Terra incognita 54
Egy könyvtárosnő emlékezete 59

A közkönyvtár és használói

Kategória: 2005/ 3

Néhány teória, tévhit újragondolása

Egy disszertáció ürügyén

Sajnos, nem olvastam Pallósiné Toldi Márta doktori disszertációját (Nyilvános könyvtárak a pannon térség társadalmaiban), csak Vajda Kornél széljegyzeteit a védésről (a fenti címmel, 3K, 2004. 10. sz. 3-7. p.). A híradást kiegészítette maga a disszertáns a megyei híradóban, Németh Tiborral beszélgetve (“Sorsom ciklikusan összefonódott a könyvtár épületével…” Beszélgetés Pallósiné dr. Toldi Mártával, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatójával a Szinnyei-díjról, a Janus-arcú könyvtárhasználatról és a flow fontosságáról. A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 2004. 3. sz. 41-46. p.) Mindkét forrás azt jelzi, hogy Pallósiné vitába keveredett opponenseivel a közkönyvtárak potenciális használói körének megítélésében. (tovább…)

Címkék:

Látogatás az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjában

Kategória: 2005/ 3

Beszélgetés Pappné Farkas Klárával,  az intézmény igazgatójával

- Kezdjük az elején, az intézmény alapításánál. Mióta létezik a központ és miért hozták létre?

- A központ alapításának éve 1991. Létrehozása összefügg az Európa Tanács történetében 1990-től bekövetkezett mélyreható változásokkal, ugyanis Magyarország 1990. évi csatlakozásával megkezdődött az alapító atyák álmának megvalósítása az egységes Európáról. Nem sokkal ezután nyilvánvalóvá vált, hogy az újonnan belépett tagországokban célszerű lenne széles körben megismertetni az Európa Tanács tevékenységét, célkitűzéseit, jogi eszköztárát. Ennek a – tulajdonképpen nagyon egyszerű és kézenfekvő – felismerésnek köszönhető a Demoszthenész-program keretében megvalósított információs és dokumentációs központok hálózata. (tovább…)

Címkék: ,

A magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított etikai munkabizottság tevékenységéről*

Kategória: 2005/ 3

A 2004 első félévében az MKE elnöksége és a Könyvtári Intézet által a könyvtáros etikai kódex kidolgozására létrehozott etikai munkabizottság úgy véli, hogy előkészületi munkálatai abba a szakaszba érkeztek, amikor hozzáláthat a kódex első szövegtervezetének kidolgozásához. Ezért helyesnek és szükségesnek tartja, hogy megbízóit tájékoztassa eddigi tevékenységéről és javaslatot tegyen a folytatásra nézvést. (tovább…)

Címkék:

Az országos internetfelmérés összegzése

Kategória: 2005/ 3

A Könyvtári Intézet 2004. szeptember és november hó folyamán felmérést végzett a magyarországi könyvtárak internet paramétereiről. A felmérés a NKÖM Könyvtári Főosztálya megbízásából készült, részt vett benne valamennyi megyei könyvtár, valamint a Könyvtári Intézet részéről Fazakas Csongor, Vidra Szabó Ferenc, Pétersilka Ágnes és Somogyi József. A felmérés vezetője Fehér Miklós volt. (tovább…)

Címkék:

Hírlaptárolni pedig muszáj

Kategória: 2005/ 3

Emlékezzünk jeles elődeinkről

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója és az MTA Művelődéstörténeti Bizottsága 2005. január 12-én tudományos ülésszakot rendezett az OSZK-ban a fenti címmel a Nemzeti Könyvtár 120 évvel ezelőtt alakult Országos Hírlapkönyvtárára emlékezve. A következőkben három előadás megszerkesztett szövegét adjuk közre.
——————————————————————————–

  Az Országos Hírlapkönyvtár és utódai.
Történeti áttekintés

 A magyar nemzet kultúrájának fejlődésében – hasonlóan más nemzetekéhez – rendkívül nagy szerepet játszottak és játszanak a hírlapok és folyóiratok, amelyek minden más írott dokumentumnál korábban jelzik az idők változásait, a fejlődés avagy visszafejlődés irányait. (tovább…)

Címkék: ,

Elképzelések a retrospektív nemzeti sajtóbibliográfiáról

Kategória: 2005/ 3

125 évvel ezelőtt annak a Szinnyei Józsefnek, akiről a délelőtt folyamán két előadás is szólt*, merész elképzelése támadt: folyóiratot, egy szakközlönyt kívánt indítani a hírlapirodalom-történet és a hírlapkönyvtárak érdekében. Előfizetési felhívást fogalmazott meg, amelyben a következőkkel indokolta elhatározását: “Száz éves nemzeti hírlapirodalmunk oly kiterjedést nyert, hogy azt figyelemmel kísérni, áttekinteni csaknem a lehetetlenséggel határos. (tovább…)

Címkék: ,

“Könyvek között éltem”

Kategória: 2005/ 3

Kozocsa Sándor emlékezete

Amikor megkaptam az MKE Bibliográfiai Szekciójának megtisztelő felkérését a mai emlékezés megtartására, rövid töprengés után választottam előadásom címéül a fent olvashatót. Aligha lehetne ugyanis a száz éve, egészen pontosan 1904. szeptember 25-én született és 1991. június 6-án elhunyt Kozocsa Sándor szerteágazó életútjának és munkásságának lényegét jobban kifejezni, mint amit ő is a legjellemzőbbnek tartott. “Könyvek között éltem” – nyilatkozta 1979-ben a Könyvtárosban a 75. születésnapja alkalmából készített interjúban Batári Gyulának, megemlítve, hogy ez lesz a címe megírandó, de – a fiától kapott információ szerint – sajnos, el nem készült visszaemlékezéseinek. (tovább…)

Címkék:

Címkék