Bevezető a magyar könyvtárosság etikai kódexe szövegtervezete vitájához

Kategória: 2005/ 8

Tavaly, az év elején indult meg a magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozását célul tűző munkálat. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége és a Könyvtári Intézet megbízásából egy munkabizottság vágta fejszéjét a termetes fába, s másfél év elteltével úgy tűnik, lassan eljön a fadöntés ideje. (tovább…)

Címkék:

Beszámoló a könyvtáros etikai kódexet előkészítő munkabizottság munkájáról*

Kategória: 2006/ 2

Tisztelt Küldöttközgyűlés! Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Amikor Bartos Évával és a mai összejövetelt szervezőkkel megegyeztünk abban, hogy az etikai kódexet ünnepélyes keretek között elfogadó küldöttközgyűlésen megpróbálom összefoglalni azt az utat, amelyet a kódexet előkészítő munkabizottság megtett, kronológiában, tények, adatok ismertetésében gondolkodtunk. (tovább…)

Címkék:

Jelentés a magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított munkabizottság tevékenységéről

Kategória: 2006/ 1

Legutóbb a 2005. február 14-én kelt feljegyzésében számolt be az etikai munkabizottság a 2004-ben végzett munkájáról és fogalmazott meg javaslatokat a továbbiakra vonatkozóan. A jelen feljegyzés egyben a munkabizottság záró jelentése, minthogy a magyar könyvtárosság etikai kódexének mellékelt, a bizottsági tagok teljes egyetértésével és egyhangúlag elfogadott szövegtervezetével teljesítette vállalt feladatát és a maga részéről befejezettnek tekinti tevékenységét, amelyről a 2005. február 14-ei feljegyzést kiegészítően az alábbiakban számol be. (tovább…)

Címkék:

A magyar könyvtárosság etikai kódexe

Kategória: 2005/ 5

Minden vitának vannak viszonylagos nyugvópontjai: Az alábbiakban közölt szöveg részint igyekszik összefoglalni a témával kapcsolatban ez ideig felmerült legfontosabb szempontokat, részint újabb meggondolásokat szeretne generálni. Az etikai kódexszel kapcsolatos kérdések pertraktálását természetesen további számainkban is közöljük. (VK) (tovább…)

Címkék:

A magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított etikai munkabizottság tevékenységéről*

Kategória: 2005/ 3

A 2004 első félévében az MKE elnöksége és a Könyvtári Intézet által a könyvtáros etikai kódex kidolgozására létrehozott etikai munkabizottság úgy véli, hogy előkészületi munkálatai abba a szakaszba érkeztek, amikor hozzáláthat a kódex első szövegtervezetének kidolgozásához. Ezért helyesnek és szükségesnek tartja, hogy megbízóit tájékoztassa eddigi tevékenységéről és javaslatot tegyen a folytatásra nézvést. (tovább…)

Címkék:

A magyar könyvtárosok etikai kódexének kérdéséhez

Kategória: 2005/ 1

Etikai kérdések rendezésének igénye már többször felmerült a hazai könyvtárügyben, de a próbálkozások idő előtt el is vetéltek. (Vajon milyen feltételek híján?) Fölöslegesek talán nem voltak a próbálkozások, de etikai kódex megfogalmazásáig nem sikerült eljutni. Több mint négy és fél évtizede van módom figyelemmel kísérni a magyar könyvtárügy alakulását, a könyvtárosok tevékenységét. (tovább…)

Címkék:

A könyvtárostanári hivatás etikai alapelvei

Kategória: 2008/ 4

A magyar könyvtárosság etikai kódexének elkészültével szinte egyidőben, 2005 tavaszán a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) bizottságot hozott létre. Tette ezt azért, hogy azokat a speciálisan, az iskolai könyvtárak sajátosságaiból adódó etikai kérdéseket megfogalmazza, amelyek óhatatlanul eltérnek a könyvtáros közösségétől. Szükség volt erre azért is, mert nemcsak a könyvtárosság etikai kódexének tartalma, de a pedagógusok etikai kódexe is vonatkozik a magyar könyvtárostanárokra.
E bizottság elnöki tisztét az egyesület alelnökeként láttam el. A bizottság tagjai közé olyan kollégákat hívtam, akik mint egyesületi tagok, a könyvtárostanári hivatást különböző oktatási intézményekben látják el. Így az általános iskola, a középiskola, szakiskola, alapítványi és egyházi iskola képviselője is jelen volt a bizottságban. A titkári teendőt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársa látta el. (tovább…)

Címkék: ,

Egyéves a magyar könyvtárosság etikai kódexe

Kategória: 2007/ 3

Amint arról – reményeink szerint – a könyvtáros társadalom minden tagja értesült már, egy évvel ezelőtt, 2006. január 17-én a Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendkívüli küldöttközgyűlése elfogadta a magyar könyvtárosság etikai kódexét. A kódexet előkészítő munkabizottság megbízatása és mandátuma ugyan a kódex elfogadásának pillanataiban lejárt, azonban az azóta eltelt időben jó néhány olyan esemény történt, amelyek felsorolását és összefoglalását a bizottság egykori titkáraként még mindig feladatomnak érzem.
A 3K tavalyelőtt márciusban, tavaly pedig januári számában közölte a munkabizottság “zárójelentéseit”, azaz a bizottsági elnök, Papp István által az elvégzett munka egy-egy szakaszáról megfogalmazott összefoglalókat. Mindkét jelentés foglalkozott az etikai bizottság felállításának szükségességével. A kódexet előkészítő munkabizottság hangsúlyozta: a könyvtárosok etikai kódexének elfogadása után majd létre kell jönnie egy olyan fórumnak, amely figyelemmel kíséri a szakmai etika alakulását, hatását, érvényesülését; amely eligazítást és tanácsot ad etikai kérdésekben; számon tartja az etikai alapelvek sérelmét; szükség szerint és megfelelő formában (általában kerülve a személyeskedést, végső fegyverként az esetek és érintettek nyilvánosságra hozatalát használva) fellép a vétők ellen; védelmet nyújt azoknak, akik etikus magatartásuk miatt szenvednek sérelmet vagy hátrányt. (tovább…)

Címkék:

Címkék